Product Manager

Publikované v Oh My Job

23. 1. 2020

Produktoví manažéri zodpovedajú za úspech produktu. Snažia sa pochopiť problémy, s ktorými sa môžu zákazníci stretnúť počas používania produktu, aby na ne našli riešenie a pomohli s jeho vývojom. V tejto časti nám pozíciu priblíži Ivan Puchrík zo spoločnosti Orange.

Misia

Produktoví manažéri neustále riešia, ako produkty vylepšiť, alebo vytvárajú nové. Musia byť všestranne nadaní, keďže náplň tohto zamestnania je rôznorodá. Zároveň sprostredkovávajú kľúčovú komunikáciu medzi klientmi a produktom. Produktoví manažéri systematizujú skúsenosti používateľov s produktom a následne navrhujú primerané riešenie na akýkoľvek problém, s ktorým sa stretli. V skratke, sprostredkovávajú spojenie medzi všetkými tímami, ktoré komunikujú s klientmi, a tímami, ktoré riešia problémy.

Produktoví manažéri musia zároveň monitorovať produkciu a majú na starosti vývojovú reťaz: vytvárajú prvotný nápad, definujú jeho charakteristické črty aj dizajn a vyvíjajú konkrétny plán výroby. Skrátka rozhodujú, čo, kedy, ako a prečo vývoj produktu potrebuje. Sú perfekcionisti. Ich cieľom je ponúknuť najlepšie vylepšenia pre daný produkt tak, aby vytvorili pre svojich klientov hodnotu.

“Sme zodpovední za to, aby náš produkt bol konkurencieschopný a biznisovo výhodný. Spolupracujeme na tom so všetkými, ktorí sa na projekte nejako podieľajú. “

Kariéra

Aj keď sa počas štúdia môžete špecificky zamerať na pozíciu produktového manažéra, väčšina ľudí v tomto zamestnaní vyštudovala inžinierstvo alebo manažment. Skúsenosti z oblasti priemyselného inžinierstva a operačného či procesného manažmentu sú v rámci tejto pozície tiež vysoko cenené.

Schopnosti

Produktoví manažéri občas musia zvládať spravovať množstvo spätnej väzby a požiadaviek na produkt. Aby ich to nepohltilo, za každých okolností by si mali zachovať pevné nervy a organizačné schopnosti. Pozícia produktového manažéra má technickú aj ekonomickú stránku. Produktoví manažéri by preto mali byť predovšetkým schopní skvele viesť a komunikovať, aby mohli tímom vysvetliť vylepšenia a inovácie produktu.

V neposlednom rade musia produktoví manažéri ovládať umenie kompromisu. Nemôžu vyriešiť problém úplne každého používateľa a musia vedieť robiť rozhodnutia, ktoré priamo ovplyvnia produkt.

“Každý produktový manažér by mal vedieť pracovať so softvérmi ako Excel, Powerpoint, alebo napríklad aj Jira. Na vzdelávanie môžem odporučiť Web Summit v Lisabone. Pomáha tiež inšpirácia od rôznych produktových manažérov zo Silicon Valley.”

Spolupráca

Produktoví manažéri sú v kontakte s tímami predaja (tie vedia o tom, aký majú pohľad na produkt perspektívni zákazníci), s tímami zákazníckej podpory (ktoré sú v kontakte so súčasnými zákazníkmi) a zároveň komunikujú s tímami technickej podpory (ktoré hlásia problémy naviazané na produkt). Musia sa stretávať a spravovať rôznorodé druhy spätnej väzby.

Odhadovaný plat

Absolvent na tejto pozícii môže dostať 1000 až 1500 eur. Produktový manažér s niekoľkoročnými skúsenosťami získa mesačne okolo 2000 eur.

Kariérny rast

Po niekoľkých rokoch práce v pozícii produktového manažéra je možné postúpiť na pozície týkajúce sa vedenia vývoja produktu. Produktový manažér sa môže sústrediť aj na určitú vlastnosť vyvíjaného produktu a stať sa špecializovaným odborníkom.

Preberané témy