Product Manager

Publikováno v Oh My Job

22. 1. 2020

Oh My Job je název série videí umožňující pracovníkům popsat jejich konkrétní pracovní pozici a každodenní náležitosti dané profese.

Produktový manažer má na starost úspěch daného výrobku. Snaží se odhalit problémy, se kterými se mohou zákazníci při užívání výrobku setkat, vyřešit je a pomáhat při jeho vývoji. V tomto díle nám pozici přiblíží Ivan Puchrík ze společnosti Orange.

Úkoly

Produktoví manažeři neustále hledají nové způsoby, jak mohou jejich společnosti zlepšovat nebo vytvářet nové produkty. Musí být všestranní, jelikož jejich práce má mnoho podob, a tvoří klíčový styčný bod mezi zákazníky a výrobkem.

Produktoví manažeři shromažďují a třídí rozdílné zkušenosti uživatelů s výrobky, aby mohli poskytnout srozumitelná a konstruktivní řešení k jakýmkoliv zjištěným problémům. Ve stručnosti jsou prostředníky mezi týmy, které jsou v kontaktu se zákazníky, a týmy, jež řeší příslušné problémy s výrobky. Produktoví manažeři také musí mít pod kontrolou výrobu a mají na starosti vývoj: od formulování nápadu, přes definování funkcí a designu až po vypracování plánu postupu. Jednoduše v rámci vývoje produktu rozhodují o tom, co se kdy, jak a proč odehrává. Jsou to perfekcionisté.

Jejich konečným cílem je navrhnout co nejlepší produkt, aby zákazníci za své peníze získali tu nejlepší kvalitu.

„Jsme zodpovědní za to, aby náš produkt byl konkurence schopný a byznysově výhodný. Spolupracujeme na tom se všemi, kdo se na projektu nějak podílí.“

Kariéra

Přestože jsou k dispozici školení přímo v oblasti produktového managementu, většina lidí na této pozici má vysokoškolské zázemí v technických oborech nebo managementu. Na těchto pozicích jsou také velmi oceňovány zkušenosti v oblastech průmyslového inženýrství, výroby a řízení výrobních procesů.

Dovednosti

Produktoví manažeři se musí starat o velké množství požadavků a zpětné vazby ohledně výrobků. Aby jim tato práce nepřerostla přes hlavu, je nezbytné být za všech okolností nekompromisní a mít nemalý smysl pro organizaci. Tato pozice skýtá jak technickou, tak obchodní stránku, produktový manažer tedy musí mít především vynikající vůdčí a komunikační schopnosti. Díky nim pak bude schopen představit daná vylepšení výrobků a inovace výrobním týmům.

V neposlední řadě musí produktový manažer vědět, kdy sáhnout po kompromisu. Nemůže vyřešit veškeré problémy všech uživatelů a musí činit rozhodnutí, která přímo ovlivní výslednou podobu daného výrobku.

*„Každý produktový manažer by měl umět pracovat se softwary jako Excel, Powerpoint nebo například i Jira. Na vzdělávání mohu doporučit WebSummit v Lisaboně, pomáhá také inspirace od různých produktových manažerů ze Sillicon Valley.”

Spolupráce

Produktoví manažeři jsou v kontaktu s prodejními týmy (které mají přehled o požadavcích potenciálních zákazníků ohledně produktu), týmy pro spokojenost zákazníků (které jsou v kontaktu se stávajícími klienty) a týmy podpory (které hlásí problémy s produkty). Veškerou tuto zpětnou vazbu musí shromažďovat a organizovat.

Mzda

Absolvent na této pozici si může přijít na €1000 až €1500. Produktový manažer s několikaletými zkušenostmi získá kolem €2000 na měsíc.

Kariérní růst

Po několika letech na pozici produktového manažera můžete postoupit na pozici Head of Product. Produktový manažer se může také zaměřit na konkrétní aspekt výrobku a stát se předním odborníkem v dané oblasti.

Zajímá vás práce Product Managera?

Koukněte na naše volné pozice.

Zobrazit
Probíraná témata