Account Manager

Publikované v Oh My Job

27. 11. 2019

Oh My Job je video séria, v ktorej sa dozviete viac o pracovných pozíciách priamo od ľudí, ktorí na nich pracujú.

Account manažéri majú na starosti správu vzťahov medzi firmou a jej klientami. Sú v podstate sprostredkovateľmi komunikácie. Čo všetko táto práca zahŕňa? O svoje skúsenosti a každodenné starosti sa s nami podelila Alena Havlová z Vodafone.

Povinnosti:

Account manažéri preberajú zodpovednosť za klienta po uzavretí spolupráce obchodným tímom, ktorý má na starosti prvý kontakt s klientom. Zabezpečujú spokojnosť klienta a lojalitu firemnému produktu či službe. Výsledkom je, že account manažéri musia často odpovedať na požiadavky klientov, ako sú napríklad otázky o produkte a službe a jej inštalácii, prevádzke, nedostatkoch alebo iných problémoch. Musia byť rovnako proaktívni a kontaktovať klientov ohľadom akýchkoľvek potenciálnych zmien týkajúcich sa produktu, vrátane zmien dizajnu, aktualizácií či údržby. Sú pre klienta kontaktnými osobami, a preto sú v určitom zmysle hovorcami firmy. Navyše, account manažéri musia byť schopní analyzovať a rozumieť predmetu činnosti spoločnosti a výzvam, ktoré so sebou prináša každý klient. Aj keď sú v prvom rade špecialistami na produkt, musia tiež rozumieť svojim klientom a pozorne načúvať ich očakávaniam.

“Môj deň sa skladá z dvoch častí. Tou prvou je príprava v kancelárii, do ktorej spadá napríklad tvorba prezentácií a ponuky. Druhou časťou býva návšteva priamo u zákazníka, v rámci ktorej optimalizujem služby a informujem o novinkách. U nových klientov prezentujem spoločnosť, produkty a služby.”

Kariéra:

Account manažéri sú často absolventmi obchodných škôl, s titulom v podnikaní alebo marketingu.

Zručnosti:

Account manažéri sa musia preukázať dostatočnými organizačnými schopnosťami, aby vedeli efektívne zvládať veľké množstvo prichádzajúcich požiadaviek. Musia byť schopní prioritizovať a mali by byť ochotní prenášať a rozdeľovať povinnosti rôznym oddeleniam vo firme.

Account manažment je profesia týkajúca sa vzťahu s klientom. Account manažéri musia preto zvládať kontakt s ľuďmi, keďže trávia väčšinu času komunikáciou s veľkým množstvom klientov.

Okrem dobrých sociálnych schopností musia byť pozornými poslucháčmi, aby boli schopní pochopiť očakávania a potreby svojich zákazníkov. Navyše, ich úloha môže byť náročná v prípadoch, keď klient nie je spokojný. Vedieť, ako si zachovať chladnú hlavu a zvládať konflikt, je preto zásadnou súčasťou udržiavania si úspešného klientskeho portfólia.

A nakoniec, nikdy nie je na škodu mať účtovnícke zručnosti, najmä fakturáciu.

Pracovné vzťahy:

Account manažéri sú často v kontakte s členmi obchodného tímu, keďže tí sú často prvým kontaktným bodom medzi firmou a klientmi.

Keďže sú často tiež v kontakte s technickým oddelením, account manažéri posúvajú feedback od klientov produktovému manažérovi (či už o webstránke, aplikácii, alebo o inej téme).

Plat:

Nástupný plat v stredne veľkej spoločnosti sa pohybuje od 30 000 Kč do 45 000 Kč (1200 € do 1600 €). K základnému platu patrí aj provízia podľa toho, ako sa account manažérom darí plniť stanovený plán.

Kariérny postup:

Account manažéri, ktorí si udržia kvalitnú a konzistentnú výkonnosť sa najpravdepodobnejšie stanú senior account manažérmi. Ak to firma umožňuje, je tiež možné, že sa stanú key account manažérmi. V neposlednom rade je bežné, že ich kariéra ďalej smeruje na oddelenia obchodu resp. biznis developmentu.

Ak máte záujem spoznať viac povolaní alebo preskúmať ďalšie odvetvia, pozrite si naše ďalšie videá Oh My Job na Welcome to the Jungle a sledujte nás na Facebooku.

Preberané témy