Mateřská a rodičovská dovolená: všechno, co potřebujete vědět

27. 10. 2020

3 min.

Mateřská a rodičovská dovolená: všechno, co potřebujete vědět
autor
Barbora Vičarová

Barbora Vičarová se věnuje nejčastěji digitálním a technologickým tématům, marketingu nebo sociálním sítím. V současnosti pracuje pro Českou televizi, kreativní studio artBLOCK a píše pro Marketing Journal.

Očekávání potomka není zásadní událostí pouze v osobním životě, ale také v tom pracovním. Ať už jste zaměstnankyní, nebo podnikáte sama na sebe, dotkne se vás termín mateřská a rodičovská dovolená. Jaký je mezi nimi rozdíl, kdy se musí těhotenství v práci oznámit a na co určitě nezapomenout, aby byl odchod z práce na mateřskou co nejjednodušší? Pojďme se na to podívat podrobněji.

Mateřská „rozhodně ne“ dovolená

Mateřská dovolená dle zákoníku práce souvisí s porodem a péčí o narozené dítě a v současnosti toto období trvá 28 týdnů, tedy téměř 7 měsíců. Nastupuje se na ni zpravidla 6 týdnů před očekávaným datem porodu, nejdříve však od počátku 8. týdne před tímto dnem. Zákoník práce uvádí v souvislosti s mateřskou dovolenou také specifika:

  • Pokud žena porodí 2 a více dětí, mateřská dovolená se prodlužuje na 37 týdnů.
  • Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, počítá se mateřská dovolená ode dne jejího nástupu do porodnice.
  • Narodí-li se dítě mrtvé, mateřská dovolená se zkracuje na 14 týdnů.
  • Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů.
  • Specifikem může být také rizikové těhotenství, zde však žena setrvává na nemocenské a následně nastupuje na mateřskou dovolenou ve standardním termínu.

Rodičovská dovolená pak navazuje na mateřskou dovolenou, nastoupit na ni může matka i otec, a to v rozsahu, o jaký požádají, avšak pouze do věku tří let dítěte. Po tuto dobu by vám zaměstnavatel měl držet pracovní místo. Žádost o čerpání rodičovské dovolené je vhodné předat zaměstnavateli písemně.

Je rovněž důležité rozlišovat pojmy rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek – v prvním případě jde o pracovní volno poskytované zaměstnavatelem do věku tří let dítěte, rodičovský příspěvek je dávka poskytována ze systému státní sociální podpory až do věku čtyř let dítěte.

Otcovská dovolená je další pojem, který souvisí s narozením dítěte, kdy otci dítěte, který je uveden v rodném listě, náleží 7 dnů dovolené v souvislosti s péčí o novorozené dítě.

Jaké jsou podmínky?

Peněžitý příspěvek v mateřství (tedy tzv. mateřskou) vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, vše řešíte vždy podle svého trvalé bydliště s místně příslušnou pobočkou. Zaměstnankyni žádost o příspěvek vyplňuje gynekolog, ta se následně předá zaměstnavateli. Aby ale vůbec vznikl nárok na tuto pomoc, musíte být v okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou plátcem nemocenského pojištění, a to alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech. Pokud tuto podmínku nesplníte, nárok na peněžitý příspěvek v mateřství zaniká, stále ale můžete čerpat rodičovský příspěvek, a to ihned ode dne porodu.

O rodičovský příspěvek se žádá ideálně měsíc před jeho čerpáním a to na úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. Potřebovat budete:

  • Vyplněnou žádost, kterou si můžete stáhnout také online,
  • občanský průkaz,
  • rodný list dítěte.

A co když podnikám?

Nárok na peněžitý příspěvek v mateřství mají i OSVČ, za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění, jehož platba je v současnosti čistě dobrovolná. Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ činí 2,1 %, minimální platba je stanovena ve výši 126 Kč. I zde platí, že platba musí probíhat alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před čerpáním příspěvku.

O rodičovský příspěvek žádá OSVČ stejně jako zaměstnanec a nárok na něj mají všichni bez rozdílu.

A kolik to dělá?

U mateřského příspěvku platí, že čím vyšší příjmy, tím vyšší mateřská. Výpočet příspěvku je poměrně složitý, vypočítává se z denního vyměřovacího základu, ale závisí také na tzv. redukčních hranicích stanovených pro daný rok. Použít však můžete některou z kalkulaček, které na internetu najdete a výši mateřské vám jednoduše spočítají.

Rodičovský příspěvek je pak pro všechny stejný a od ledna 2020 činí 300 000 Kč, v případě vícerčat je to 450 000 Kč. Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, nejdéle do 4 let.

Co na to zaměstnavatel?

Žádný zákon nestanovuje, kdy a jak by měla zaměstnankyně zaměstnavateli oznámit své těhotenství, záleží tedy většinou na jejím uvážení a na tom, jak dlouho svůj stav může tajit. Pokud však žena neoznámí, že je těhotná, nemůže využívat ochranných opatření, které uvádí zákoník práce (například nevykonávat práci pro ni nevhodnou, nepracovat přesčas, nepracovat na noční směně apod.).

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Mateřská a rodičovská dovolená: všechno, co potřebujete vědět