Jak napsat životopis po rodičovské pauze? Konkrétně a sebejistě

19. 10. 2023

7 min.

Jak napsat životopis po rodičovské pauze? Konkrétně a sebejistě
autor
Markéta Mazačová

Markeťačka, copywriterka, novinářka, historička, matka a čtenářka. Blízká jsou jí zejména sociální témata a otázka postavení žen na trhu práce i ve společnosti.

Vyrazit na pohovor po několikaleté rodičovské pauze, to je jedna z nejtěžších pozic, jakou lze při hledání práce mít. Zaprvé za sebou máte několikaletou přestávku, zadruhé zaměstnavatel tuší, že máte doma malé dítě, které vás stále ještě potřebuje, zatřetí se možná necítíte úplně profesně sebevědomí. Jak připravit CV po rodičovské? Jak validovat svoje nově nabyté schopnosti a dovednosti? Poradili jsme se s profesionály, co by ve vašem životopise nemělo chybět, a rádi bychom vás přesvědčili, že máte co nabídnout.

Čeští rodiče jsou evropský unikát. Víme, že 98 % procent z nich tvoří ženy a jen 2 % muži. S dětmi doma tráví obvykle tři, šest nebo i osm až deset let. Přesná data k tomu tak úplně neexistují. Podle čísel platformy Byznys pro společnost se vrací na své původní pracovní místo jen necelá polovina z nich. Většina tak buď kariéru změní, nebo se z nějakého důvodu nemůže či nechce na původní pracoviště vracet. Pozici na trhu práce přitom nemají vůbec jednoduchou. Ti z nás, kdo mají rodičovskou za sebou, asi vědí, že málokterá zkušenost je tak intenzivní, nekompromisní a seberozvojová jako právě mateřství a rodičovství vůbec. Co z toho ale „vytěžit“ do svého životopisu?

Co si ujasnit před psaním

„Nalijme si čistého vína. Pokud jde o rodiče malých dětí, zaměstnavatel se nejvíce obává toho, že vaše dítě bude stále nemocné, a tudíž nebudete v práci. A realitou je, že rodiče, a zejména pak matky malých dětí, jsou skutečně o třetinu častěji doma než zbytek zaměstnaneckého mixu,“ říká na rovinu Andrea Bohačíková z organizace M.arter. „Dále se bojí toho, že nezvládnete svou práci včas, protože upřednostníte dítě před prací (což je samozřejmě zcela na místě, pozn. red.). Někteří také očekávají, že budete chtít úlevy, protože jste přece ta maminka, a podobně,“ dodává.

Pojďme se tedy zamyslet nad tím, jak ve svém CV a průvodním (potažmo motivačním) dopisu tyto obavy trochu rozptýlit.
„Pochybnosti nejlépe rozptýlíte svými zkušenostmi, vzděláváním i typem osobnosti, kterou do týmu hledají. Jednoduše, neberte se jen jako maminka nebo tatínek, ale jako profík, který do týmu zapadá. O to tu jde především,“ nastavuje zdravý mindset Andrea Bohačíková a dodává, že pokud nechcete, aby bral zaměstnavatel vaši rodinu a děti jako problém, neberte ji tak ani vy.

Jsem matka. Jsem otec. Kdy vyložit karty?

Je v CV důležité, že jsem rodič malého dítěte? Ano i ne. Z právního hlediska je to informace, kterou nijak komunikovat nemusíte – ani v CV, ani na pohovoru. Stejně jako své náboženství, orientaci a další osobní informace, ale je to také otázka otevřenosti. „Nemusíte sdělovat osobní informace, které by vám mohly uškodit a znevýhodnit vás ve výběrovém řízení, jako je počet dětí nebo rodinný stav. Ale je určitě vhodné otevřeně komunikovat své potřeby, třeba ohledně flexibility. Pokud jde o uvádění rodičovské dovolené do životopisu, přikláním se k tomu ji zmínit, protože jsem pro férové a otevřené jednání z obou stran. Navíc často ženy během rodičovské dovolené získávají velmi užitečné kompetence, které mohou budoucímu zaměstnavateli ‚dobře prodat‘,“ popisuje kariérová poradkyně Lucie Václavková a apeluje, abychom období rodičovské dovolené nebrali jako čas, kdy jsme „profesně mrtví“. „Naučme se na rodičovskou pauzu dívat jako na něco samozřejmého a také jako na období, které nás obohatilo,“ dodává Václavková.

Zároveň ale uznává, že se setkala s klientkami, které rodičovskou dovolenou ve svém CV uvádět nechtěly, protože měly zkušenost, že byly v některých výběrových řízeních rovnou vyřazeny.

Jestliže byla vaše rodičovská pauza třeba jen rok nebo rok a půl, v životopise se může prakticky schovat a stačí ji zmínit, nebo o ní třeba promluvit až na pohovoru. Kvůli roku či roku a půl není třeba dělat velké entrée, jestli si rozumíme. Delší rodičovskou dovolenou už je ale dobré uvést. Můžete ji zařadit mezi pracovní zkušenosti od–do, přidat do popisku konkrétní pozice (např. na RD 2019–2022) a klidně ji zmínit třeba v úvodním odstavci „o mně“, pokud jej vaše CV bude obsahovat. Jaké přesně máte možnosti s umístěním této informace, si můžete přečíst v šikovném článku poradkyně Jany Buchmannové.

„Dejte si pozor na to, abyste rodičovskou neobsáhli v některé z pracovních zkušeností. Pokud například nezmíníte, že z vaší osmileté pracovní zkušenosti u zaměstnavatele jste šest let strávili na rodičovské dovolené, vytváříte zkreslená očekávání ohledně délky a rozsahu svých pracovních zkušeností. Navíc přicházíte o možnost zmínit specifické dovednosti a znalosti, které jste získali během rodičovské,“ upozorňuje Lucie Václavková, jak předejít rozčarování na následném pohovoru. Svou situaci můžete také uvést rovnou v motivačním dopisu.

Jak vyložit karty hned v průvodním dopise?

 • Posledních X let jsem strávil/a na rodičovské dovolené, děti už jsou nyní celkem samostatné jednotky a já jsem připraven/á k návratu do práce. Jaké dovednosti jsem získal/a a rozvinul/a během tohoto intenzivního období, najdete podrobněji v přiloženém CV.
 • Do práce se vracím po rodičovské pauze, která trvala X let. Jaké zkušenosti jsem za tu dobu získal/a a jak je mohu aplikovat při práci, najdete v mém CV.
 • Mám za sebou X let trvající rodičovskou pracovní pauzu a nyní jsem připravena naplno se vrátit do práce. Hledám flexibilní práci a vaše nabídka se zdá být ideální. Jaké dovednosti jsem získala během kariérní pauzy, si můžete přečíst v přiloženém CV.

Jak komunikovat svoje nové zkušenosti a rodičovské superschopnosti?

Jak podat to, co jste se naučili, když jste během rodičovské nepracovali? „Nebalte dovednosti do vaty, buďte maximálně konkrétní. Sedněte si a vypište si, jaké všechny role jste zastávali a jaké dovednosti a zkušenosti jste díky tomu získali,“ doporučuje Lucie Václavková. To, že jste se něco naučili doma s dětmi, neznamená, že je ta dovednost horší, než kdybyste ji získali při práci s klienty.

Kolik jste zorganizovali oslav a akcí? Kolik lidí se jich zúčastnilo? Pracovali jste s nějakými rozpočty? Začali jste řídit auto? Jak jste organizovali čas? Jaké jste používali aplikace, softwary, sociální sítě a na jaké úrovni? „Ono to může vypadat možná naivně, ale není to tak. Například jsem měla klientku, která chtěla zahájit po rodičovské kariéru v účetnictví, ale neměla pracovní zkušenost. Zato vedla rozsáhlé rodinné účetnictví a pomáhala s ním i manželovi v jeho podnikání. Jiná žena zase zorganizovala stěhování celé rodiny do Austrálie, což také obnášelo hodně konkrétních kompetencí,“ popisuje příklady Lucie Václavková. „Pokud vyplňujete LinkedIn, dívejte se, co je relevantní pro váš profesní směr. U životopisu myslete na konkrétní pozici a firmu,“ doporučuje.

Jak to může vypadat?

 • Posledních X let vedu poměrně rozsáhlé rodinné účetnictví, a to nejen naše, ale i širší rodiny, zahrnující zdravé rezervy, platby pojištění, spoření, daňová přiznání.
 • Několik let jsem předsedou/předsedkyní SVJ v našem bytovém domě, kde mám kontrolu jak nad rozpočtem, tak komunikací s rozličnými dodavateli služeb od revizí přes rekonstrukce a havárie až po komunikaci se subjekty, jako jsou pojišťovny a banky.
 • Byl/a jsem aktivní v komunitě rodičů v naší obci a podílel/a se na přípravách pravidelných akcí po celý rok. Pomáhal/a jsem na tyto akce získat finance od obce, kraje i sponzorů a realizovat je. Akcí se pravidelně účastní stovky lidí z okolí. Rozpočet akcí se pohybuje od 30–70 tisíc korun.
 • Spoluinicioval/a jsem založení dětské skupiny v naší čtvrti a střídavě tam spolu s ostatními rodiči působil/a. Získali jsme podporu města, příspěvek od státu a vybrali jsme mezi zájemci vhodného provozovatele. Skupinka funguje úspěšně již pátým rokem, služby využívá pravidelně na 30 rodin.

Nemáte aktivity tohoto typu a propadáte panice? Nemusíte. I všechny ty „malé věci“ se počítají. „To, že jste strávili několik let doma s dětmi, neznamená, že vám to nic nového nepřineslo. Naučili jste se plánovat, organizovat čas sobě i celé rodině, pojmenovávat priority a postupně se jim věnovat,“ uklidňuje Andrea Bohačíková. „Pokud jste během rodičovské neměli prostor dělat cokoli dalšího, doporučuji zaměřit se na přípravu a posílení své kvalifikace před koncem rodičovské, ať nevstupujete na trh práce s prázdnýma rukama,“ radí Lucie Václavková a my radíme podívat se i na rekvalifikační kurzy, které nabízí třeba Úřad práce a proplácí je.

Co tedy ještě můžete z rodičovských superschopností použít?

 • Stanovování priorit mezi aktivitami, které jsou všechny nezbytné.
 • Vystupování z komfortní zóny v řadě případů a bez přípravy.
 • Empatická práce i se zcela nepochopitelnými a na první pohled neodpodstatněnými emocemi.
 • Schopnost odvádět práci 24/7 s minimální spánkovou dotací a nulovým časem na vlastní odpočinek.
 • Důkladné poznání vlastních hranic v řadě oblastí.
 • A další… Samozřejmě ne vždy to tak je, a ne vždy budou všechny relevantní pro pozici, na kterou se hlásíte.

Co kurzy, knihy, podcasty, kontakt s oborem?

Tohle do CV také patří. Byli jste sice „doma“, ale zůstali v kontaktu s oborem? „Zmiňte, jak jste se věnovali osobnímu nebo kariérnímu růstu a jak to všechno prospěje dané společnosti. To je totiž to, oč tu běží. Řekněte, jaké kurzy jste absolvovali. Zmiňte podcasty, které jste poslouchali. Knihy, které jste četli,“ doporučuje Andrea Bohačíková co nejvíce ukázat, že jste na sobě pracovali. I kdyby zaměstnavateli vaše aktivity nepřišly zase tolik zajímavé, alespoň ví, že jste člověk, který je ochotný na sobě pracovat, učit se a využívat ke vzdělání různé platformy.

„Chtěla bych všechny uklidnit v tom, že zdaleka ne všichni ti, kdo jsou zaměstnaní, na sobě makají, dál se vzdělávají a mají perfektní přehled v oboru. Klidně ukažte, že jste motivovaní. Dnes je úplně standardní cesta vzdělávání sledovat oborové weby, poslouchat podcasty, absolvovat webináře a podobně,“ uklidňuje Lucie Václavková.

Pokud jste absolvovali kurz zaměřený na nějakou dovednost, kterou jste zatím neměli příležitost využít, zkuste ji podpořit zkušeností. „Pokud jste třeba absolvovali kurz copywritingu, zkuste napsat nějaké texty a přiložit je k CV. Pokud jste se učili programovat, přidejte ukázku své práce či projekt. Pokud jste se věnovali fotce, přiložte portfolio své práce a podobně,“ vyzývá kariérová poradkyně znovu ke konkrétnosti.

A co všechny ty kurzy a webináře spojené s rodičovstvím? Absolvovali jste třeba kurzy v oblasti respektujícího přístupu ve výchově? „Můžete ho uvést v případech, kdy je to relevantní pro danou pozici. Třeba pokud hledáte práci v oblasti školství, péče, zdravotnictví nebo v oboru péče o zákazníky, tak to lze použít. Vždy přemýšlejte, zda daný kurz posílí vaši kredibilitu na danou pozici,“ radí Lucie Václavková. Takže ano, ale jen pokud je to skutečně relevantní. Jinak můžete svůj zájem o nějaké výchovné koncepty uvést třeba v koníčcích.

Jak to může vypadat?

 • Ucházíte se o místo dětské zdravotní sestry? Pak můžete říct: „Absolvovala jsem kurzy (uvést jaké přesně a u koho) o podpoře dlouhodobého kojení a účastnila jsem se ženské podpůrné skupiny kojení. Věřím, že v této oblasti mohu úspěšně podpořit další matky.“
 • Ucházíte se třeba o místo v sociálních službách zaměřených na rodiny? Pak můžete říct: „Mám za sebou několik kurzů výchovného principu ‚Respektovat a být respektován‘ a věřím, že bych osvojené postupy mohl/a efektivně využít i při práci s dětskými klienty i jejich rodiči.“
 • Ucházíte se o místo v marketingu? Pak můžete říct: „Pravidelně poslouchám Trendspotting, Ze života značky, Výtah nebo PÍÁRKO. Jsem předplatitelkou/em Marketing & Media a za poslední rok jsem se zúčastnil/a několika školení od Holek z marketingu (vypsat jakých).“
 • Ucházíte se o pozici baristy/baristky? Pak můžete říct: „Absolvoval/a jsem kurz domácí přípravy zaměřený na filtrovanou kávu (u koho / jaký), tři řízené degustace českých pražíren (kdy/jakých), účastnil/a jsem se jako host posledních pěti Festivalů kávy.“

Životopisem to nekončí a někdy ani nezačíná. Přečtěte si další tipy, jak hledat práci po rodičovské. Potřebujete ještě trochu profesního povzbuzení? Přečtěte si, proč jsou právě rodiče skvělí zaměstnanci, a inspirujte se.

Foto: Thomas Decamps for Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa