Jak funguje otcovská dovolená a pro koho je (ne)výhodná?

11. 8. 2023

5 min.

Jak funguje otcovská dovolená a pro koho je (ne)výhodná?
autor
Veronika Doskočilová

Externí redaktorka

Zatímco rodičovskou dovolenou v plné míře a se všemi výhodami může čerpat pouze jeden rodič, mateřská a otcovská je tu pro oba dva. A i přesto, že se výrazně liší v délce, umožňuje alespoň po nějakou dobu oběma rodičům adaptovat se na novou změnu a rytmus života. I přesto si ji ale více než polovina českých tátů nevybírá. Proč? Jaké překážky tomu stojí v cestě a pro koho je otcovská (ne)výhodná?

Mateřskou a rodičovskou známe všichni moc dobře a drtivá většina rodičů ji také čerpá. Tedy především ženy, kdy i v případě rodičovské mluvíme v 98 % případů o maminkách. Ale co tátové? I ti mohou čerpat svoji „dovolenou“, jen o ní příliš nevědí… Pojem otcovská dovolená je u nás totiž poměrně nový. Dávku otcovské poporodní péče začal stát vyplácet v rámci nemocenských dávek teprve v únoru 2018. Chtěl tím motivovat a podpořit zájem otců v péči o novorozence. Od roku 2018 mohl novopečený tatínek strávit doma s dítětem jeden týden v rámci šestinedělí. V práci si ale kvůli tomu musel vyřídit neplacené volno, nebo jít na týden na rodičovskou dovolenou.

Žádost o dávku otcovské poporodní péče totiž automaticky neznamenala poskytnutí pracovního volna. Bylo to i tím, že v zákoníku práce se zmiňovala pouze mateřská dovolená, nikoli otcovská. Otcům tedy nevznikal automatický nárok na uvolnění z práce, to si museli zařídit zvlášť.

V roce 2022 se pravidla upravila. Od té doby mohou otcové strávit doma dva týdny a otcovská byla postavena na stejnou úroveň jako mateřská dovolená.

Teprve od letošního ledna tak otcové mají zaručenou:

 • ochranu před výpovědí a okamžitým zrušením pracovního poměru po dobu čerpání otcovské dovolené,
 • povinnost zaměstnavatele držet mu místo po dobu otcovské dovolené,
 • zákaz nařídit klasickou dovolenou na dobu, kdy čerpají otcovskou dovolenou.

Během otcovské dovolené dostávají od státu náhradu mzdy ve výši 70 % vyměřovacího základu.

I po změně si ale požádá jen necelá polovina

„Naše výzkumy ale ukazují, že se bude jednat spíš o menšinu. Tátové mají zájem se na péči o děti aktivně podílet a na hodnotovém žebříčku mají rodinu výše než práci. V cestě tedy stojí spíše praktické překážky,“ říká Josef Petr z Ligy otevřených mužů.

Ze statistik České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že o zmíněnou dávku si stabilně žádalo kolem 40 % otců, přičemž po zvýhodněních v loňském roce se zájem zvýšil na zhruba 50 %.

Proč tak málo? U některých mužů skutečně může hrát roli to, že se na péči o dítě podílet nechtějí, nebo nepovažují za důležité, aby trávili s partnerkou a dítětem větší množství času na úkor práce. „Naše výzkumy ale ukazují, že se bude jednat spíš o menšinu. Tátové mají zájem se na péči o děti aktivně podílet a na hodnotovém žebříčku mají rodinu výše než práci,“ říká Josef Petr z Ligy otevřených mužů.

Z průzkumu Ligy otevřených mužů totiž vyplynulo, že mezi lety 2010 a 2020 došlo k nárůstu zapojení otců do všech oblastí péče. Začali s dětmi mnohem více chodit k lékaři, připravovat jim jídlo, pomáhat s večerní hygienou, uspávat je a podobně.

Co tedy může bránit čerpání otcovské? Většinou praktické překážky.

Nestojí vám v cestě pojištění nebo „pracák“?

Může se vám stát, že otcovskou čerpat chcete, ale nemůžete. Proč? Nesplnili jste podmínky. Ty přitom nejsou nijak složité.

Abyste mohli požádat o otcovskou, musíte mít alespoň tři měsíce nemocenské pojištění, protože otcovská je zařazena mezi nemocenské dávky. Dobu tři měsíce pojištění musíte splnit ke dni nástupu na otcovskou dovolenou.

Pokud pracujete jako zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, nemusíte si s tím vůbec lámat hlavu, tam jste pojištěni vždy. Jak je to ale u podnikatelů? OSVČ to mají složitější, protože se musejí sami aktivně přihlásit k placení nemocenského pojištění. Pokud už ale během těhotenství partnerky víte, že budete chtít otcovskou využít, stačí se přihlásit s předstihem.

O otcovskou si také nemůžete žádat, pokud:

 • jste ve zkušební době,
 • jste ve výpovědní lhůtě,
 • si vyděláváte jen brigádně a do 10 000 Kč měsíčně,
 • jste student,
 • jste na úřadu práce.

A v každém případě musíte být na matrice zapsán v rodném listě dítěte. To ale většinou nebývá problém.

Kromě praktických překážek ale na otce čeká i řada dalších, jako:

 • nízký, či naopak vysoký příjem,
 • firemní kultura,
 • vliv rodiny.

A na ty se podíváme blíž. Netýkají se i vás?

Pro nízkopříjmové a vysokopříjmové je to nezajímavá možnost

Otcovská dávka poporodní péče také nemusí být zajímavá pro ty, co mají hodně malý nebo naopak hodně velký příjem. „Vzhledem k tomu, že dávka pokrývá pouze část příjmu a zároveň má horní redukční hranici, může být neatraktivní pro nízkopříjmové nebo naopak vysokopříjmové domácnosti,“ dodává Josef Petr.
Jak s rozhodováním mohou zahýbat finance, si můžeme ukázat na příkladu. Přibližnou výši otcovské dovolené si můžete spočítat v kalkulačce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nejdříve uvažujme muže z nízkopříjmové rodiny. Jeho hrubý měsíční plat či mzda je 20 000 Kč. Jeho čistá mzda je necelých 17 370 Kč. S takovým výdělkem dostane za 14 dnů otcovské 6454 Kč. A za zbývající dny v práci 8685 Kč. Celkem tedy 15 139 Kč.

Může se to zdát jako malý rozdíl, ale zejména u nízkopříjmových domácností je rozpočet tak napjatý, že je znát každá stokoruna. A narození dítěte pro takovou domácnost znamená finanční pokles už jen tím, že rodička jde na mateřskou dovolenou. Další ztrátu peněz už si proto často nemohou dovolit.
U vysokopříjmových rodin také otcovská nemusí znamenat téměř nic. Představme si opačný příklad. Muž má hrubý příjem 80 000 Kč. Jeho čistý příjem je 61 770 Kč. Za 14 dnů doma dostane otcovskou ve výši 18 956 Kč. A za zbývající dny v práci ten měsíc dostane 30 885 Kč, celkem 49 841 Kč. Ztráta téměř 12 000 Kč tak může pro otce v roli živitele rodiny představovat určitou demotivaci, proč otcovskou vůbec nečerpat.

Nemusí to ale nutně znamenat, že raději zůstanou v práci, než by byli doma s malým dítětem a ženou. Jen že nečerpají otcovskou. V takovém případě mohou pomoct benefity a flexibilita zaměstnavatele.

Půjdu „na mateřskou“? Záleží i na firemní kultuře

Svou roli ale sehraje i to, jak otcové vnímají, že je taková možnost přijímaná ve společnosti, potažmo přímo ve firmě, kde pracují.

Překážkou totiž může být jakási zvykovost, kdy je v České republice zažité, že muž je většinou tím živitelem a žena pečovatelkou. „Muži mohou pociťovat společenský tlak upřednostňovat svou práci před rodinnými povinnostmi, což vede k neochotě vzít si otcovskou dovolenou,“ říká Adam Táborský, psycholog, terapeut a zakladatel projektu Terapie mezi stromy.

S tím se pak může pojit i strach z vnímání okolí a riziko ze ztráty práce. Muži se zkrátka mohou někdy bát, že kolegové nebo nadřízený je odsoudí, že si vzali volno, aby byli se ženou „doma na mateřské“. „Mohou se obávat, že by to mohlo být vnímáno jako nedostatek oddanosti jejich kariéře nebo že je to v rozporu se společenskými očekáváními mužství,“ doplňuje Adam Táborský.

Samozřejmě takové tlaky a pocity jsou intenzivnější tam, kde je i firemní kultura na pracovišti postavená v tomto stylu. Pokud zaměstnanci necítí podporu při čerpání otcovské dovolené, na pracovišti se nepodporuje vyvážení soukromého a pracovního života, klesá i ochota vůbec uvažovat o čerpání otcovské dávky poporodní péče.

Strach, že je kolegové odsoudí, neposunou se kariérně výše, promeškají důležitou pracovní příležitost a podobně, pak vyústí v to, že si novopečený otec raději ty dva týdny volna odpustí.

Staví se rodina a okolí k otcovské dovolené negativně? I to má vliv

Stejně jako pracovní prostředí, i rodinné zázemí a postoje přátel částečně ovlivňují naše rozhodnutí. Pokud nás okolí nepodporuje v našich rozhodnutích, zvyšuje se riziko, že se nakonec nezachováme tak, jak to cítíme. „Pokud jejich vrstevníci nebo rodinní příslušníci mají negativní názory na muže, kteří si berou dovolenou, může to posílit jejich váhavost nebo neochotu,“ informuje Adam Táborský. Samozřejmě tím spíše, když muži bojují s vlastní sebehodnotou. „Odchod na otcovskou dovolenou by pak mohl vést k pocitům nedostatečnosti nebo ke ztrátě postavení. Tento vnitřní konflikt může od dovolené muže odradit,“ dodává Adam Táborský.

Anebo o této možnosti vůbec nevědí. Mají o svých právech jen omezené povědomí, nebo si mylně představují, co to znamená. Například si myslí, že když půjdou na otcovskou, manželka musí do práce. Pochopitelně to takto nefunguje. Otcovskou dovolenou může muž čerpat, zatímco žena čerpá mateřskou dovolenou, a mohou být doma spolu. To byl od začátku účel této dávky.

Způsob, jak stejně zůstat doma

„Určitě také nelze opomenout otce, kteří doma po porodu jsou, a přitom dávku nečerpají, třeba na základě nějaké domluvy se zaměstnavatelem,“ uvádí ještě Josef Petr. Řada profesí už dnes totiž umožňuje, aby muži (a nejen ti) pracovali převážně na home office. Místo čerpání otcovské, která se jim finančně nevyplatí, tak mohou otcové někdy volit právě tuhle variantu. Zůstanou prostě na home office, v rámci něj udělají nutné minimum do práce a zbytek času stráví s ženou a dítětem.

Otcovská dovolená je celospolečenský trend, který se rozšiřuje napříč světem a umožňuje další sdílení radostí i povinností mezi muži a ženami v rámci společného work-life balance. Mnoho zaměstnavatelů už i na tento benefit přistupuje. Pokud to není zrovna ten váš, zkuste třeba navrhnout změnu a požádat o individuální řešení. Třeba budete pionýrem pro trvalou změnu zrovna u vás v práci.

Foto: Thomas Decamps z Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa