Hledáte práci? Ukažte, že zvládnete pracovat i na dálku

09. 6. 2021

5 min.

Hledáte práci? Ukažte, že zvládnete pracovat i na dálku
autor
Cécile Pichon

Psychologue du travail, coach et consultante RH

Od roku 2020 se ve světě práce pomalu ale jistě zabydluje home office. Názory na něj se různí: Jedni si užívají nově nabytou flexibilitu, zatímco druzí nelibě nesou pokles produktivity a ochlazení vztahů na pracovišti. Nezáleží na tom, jestli jste pro nebo proti, od vypuknutí pandemie práce z domova není pouze volbou. Dříve home office nabízely ty nejmodernější společnosti jako pracovní benefit, nyní se však stal téměř pravidlem. Všichni zaměstnanci si na něj museli zvyknout. A distančně dnes dokonce probíhají i nábory na nové pracovní pozice. Jak tedy během přijímacího řízení ukázat budoucímu zaměstnavateli, že dokážete pracovat i na dálku?

Práce na dálku, nová norma

Vzhledem k epidemii koronaviru a nejrůznějším omezením se home office prosadil jako primární způsob práce všude, kde to bylo jen trochu možné. A nezdá se, že by s námi byl home office pouze dočasně, protože i rok od vypuknutí krize pracuje z domova cca 37 % Čechů, přitom až do roku 2019 se jednalo pouze o 4 %.

Jak přežít a překonat krizi

Některé společnosti opatrně testovaly práci na dálku třeba na pár dní v měsíci už v dřívějších letech. Avšak s náhlým propuknutím pandemie musely na distanční způsob práce kompletně přejít ze dne na den. To pro ně bylo mnohdy bolestivé a zmatečné. Aby se firmy vyhnuly chaosu z března 2020, kdy byl home office nový pro většinu zaměstnanců i vedoucích pracovníků, rozhodly se do budoucna na distanční výkon práce dostatečně připravit a začít s tím hned při náboru nových spolupracovníků.

Nové klíčové dovednosti

Zvládání práce na dálku by se mohlo stát novou klíčovou dovedností pro pracovníky budoucnosti. Podle studie, kterou v prosinci 2020 provedla poradenská firma Willis Towers Watson, by mohla práce na dálku opravdu zůstat normou, a to i po skončení pandemie: „Evropské společnosti předpokládají, že za tři roky bude jedna třetina jejich zaměstnanců (29 %) nadále pracovat z domova, což nepředstavuje velkou změnu oproti dnešku, kdy je to kvůli pandemii 38 %.“ Ale jde o velkou změnu oproti dřívějšku, jelikož před koronavirovou krizí na home office pravidelně pracovalo pouze 6 % zaměstnanců. Některé společnosti dokonce zakázaly svým zaměstnancům vstup do firmy bez udání vážných důvodů a jiné úplně zrušily své kanceláře!

Lidé si zvykají na práci ze svých domovů. Nemají na výběr, doma musí být stejně výkonní jako v kanceláři. Aby byla práce produktivní a snesitelná, neměl by být home office pouhou změnou prostředí, ale je mu třeba opravdu přizpůsobit způsob práce jednotlivců i celých týmů.

Jasné cíle a důvěra

Práce na dálku znamená, že důvěra mezi zaměstnavateli a zaměstnanci je důležitější než kdy dřív. Řekli byste, že home office není zas až tak velká změna? Patricia Wendlingová, autorka publikace Télétravail, mode d´emploi (Manuál k práci na dálku), zastává tento názor: „Důvěra je pilířem distanční i prezenční práce“, jak řekla v televizním kanálu B Smart v listopadu 2020, „v naší manažerské kultuře je načase vyměnit hodinky za cíle, za důvěru.“Práce orientovaná na výsledek spíše než na rychlost vyžaduje vytyčení jasných a přesně vymezených cílů. Důvěra a cíle, to jsou tedy klíčové prvky úspěšné práce na dálku? Ale jak potenciální zaměstnavatel pozná, že na to máte, když se ucházíte o práci?

Ukažte schopnost pracovat na dálku co nejdřív

Existuje celkem velká šance, že v budoucím zaměstnání budete pracovat na home office. Proto je důležité už v životopise ukázat, že si plně uvědomujete, co tato situaci obnáší. Náboráři si musí být především jistí, že se v případě přijetí dokážete začlenit do týmu a rychle se zapojit do pracovního procesu, dokonce i z domova. V inzerátech se většinou dočtete vše, co se na dané pozici očekává. Ať už se jedná o home office na 100 % či jen ten částečný, je vždycky lepší vědět, na co se připravit. Jen tak přesvědčíte budoucího zaměstnavatele, že víte, co si tento způsob práce žádá!

Jak zůstat na příjmu

Svého budoucího zaměstnavatele uklidníte zaprvé tím, že ovládáte digitální nástroje, které jsou dnes pro distanční způsob práce nezbytné. Umíte používat nástroje pro správu projektů (např. Trello, Monday.com aj.), sdílené diáře a soubory, aplikace určené na videohovory (např. Zoom, Teams atd.) a komunikační platformy (např. Slack)? V oddíle „technické dovednosti“ v životopise musíte na svou schopnost pracovat s těmito nástroji jasně upozornit. Často je to mnohem užitečnější než pouze napsat, že ovládáte sadu nástrojů Microsoft Office. Pro ilustraci neváhejte v motivačním dopise zmínit veškeré předchozí zkušenosti se softwarem tohoto typu, zejména pokud jste se svými kolegy či klienty běžně komunikovali distanční formou, ať už po Česku nebo mezinárodně. Zkrátka a dobře, všechno, s čím jste si kdy zkusili pracovat, vytaste jako svůj trumf!

V reálu se však schopnost práce s těmito nástroji ukáže hned během první interakce s potenciálním zaměstnavatelem: raději si na to dejte pozor! Nedělá vám problémy e-mailová komunikace? Jak rychle dokážete zareagovat, když dostanete pozvání k videohovoru, ať už přes Zoom, Teams, Google Meet či Skype? Umíte své myšlenky hravě vyjádřit písemnou formou? To všechno přijímací řízení odhalí, tak ne že to budete brát na lehkou váhu. Zájem o věc a motivaci dáte najevo nejlépe tak, že se během pohovoru rovnou zeptáte na způsob fungování práce na dálku a používané aplikace!

Samostatnost, disciplína, to je to, oč tu běží

Na čem ještě zaměstnavatelům záleží? Zda odoláte rozptýlením a dokážete i doma pracovat efektivně. Nejlepší způsob, jak prokázat svou disciplinovanost, je odkázat na předchozí zkušenosti. Nebojte se v motivačním dopise zmínit projekty, které jste vedli sami nebo jste na nich pracovali z domova. Diplomová práce, osobní či podnikatelské iniciativy, sportovní výzvy, je tolik konkrétních příkladů, jak ukázat, že dokážete úspěšně pracovat i v izolaci! Schopnost určit si priority, rozložit si čas a energii, odhodlání – pokud tohle všechno máte, pak vám práce na home office nebude dělat problém, protože budete mít dostatek motivace i organizovanosti!

Na home office nejde o to, jaký uděláte dojem (což je často případ pracoviště). To, co se počítá, jsou výsledky. Musíte dokázat, že si umíte jít za svým a dosáhnout vytyčených cílů. V životopise se tedy snažte být struční, tak prokážete svou efektivitu. Pokud si vás pozvou na pohovor, určitě krátce zmiňte, jak jste postupovali při práci během první vlny pandemie na jaře 2020 – popište své úspěchy i nezdary. Ty na vás totiž mnoho prozradí! Jste si vědomi výhod i výzev, které práce na dálku obnáší? A máte dobré a pevné návyky, aby vás nic nedokázalo překvapit? To vše je důkazem toho, že nad věcmi přemýšlíte, což náboráři jistě ocení.

Komunikace je základ dobrých vztahů

V neposlední řadě jsou pro práci na dálku důležité především vaše komunikační schopnosti. Aby v týmu, který se setkává zřídkakdy, nedocházelo k nedorozuměním, náboráři se raději chtějí ujistit, že uchazeč ovládá komunikaci na výbornou. Životopis je první příležitost ukázat, že umíte používat různé komunikační prostředky a také že dokážete předvídat obtíže, které by při práci z domova mohly nastat.

Jednoduchý životopis, bez strojených frází, který jasně popisuje vaši dosavadní kariéru, je sám o sobě zárukou komunikačních kvalit. Během přijímacího řízení buďte upřímní, nebojte se zmínit pochybnosti nebo obtížné situace. Jenom tak dokážete, že k věcem přistupujete zpříma a nemáte strach ani z ožehavých témat. Pokud jste již pracovali na home office, což je velmi pravděpodobné, řekněte to. Ukažte, že moc dobře víte, co vám vyhovuje, a co naopak ne: pravidelné či nárazové porady, chatovací platformy a podobně.

Pravda se ukáže už během komunikace s náborářem. Jste k zastižení e-mailem i telefonicky? Reagujete rychle, pokud vám náborář zadá praktický úkol nebo chce, abyste shrnuli základní body pohovoru? Tím vším si můžete získat plusové body a na zaměstnavatele dobře zapůsobit. Pokud se ucházíte o místo vedoucího, ukažte schopnost naslouchat, empatii – to jsou nezbytné vlastnosti, kterými by měl oplývat každý nadřízený pracující na dálku…

Ať už se během náborového řízení se zaměstnavatelem setkáte osobně či nikoliv, je to vaše příležitost, jak ukázat profesionalitu i na dálku. Znalosti digitálních nástrojů, přesnost, dobré komunikační schopnosti – to vše naprosto jasně dokazuje, že si zasloužíte důvěru. Společnosti hledají především vynikající potenciál. Potřebují tedy hlavně vědět, že budete produktivní a efektivní, i když budete doma na gauči. Podle toho, jak dobře zvládnete přijímací řízení na dálku, se hned pozná, jak vám to pak půjde na home office!

Objevte pracovní nabídky

Nahlédněte do společností skrz fotky, videa a rozhovory se zaměstnanci, ať víte, zda se do tamní firemní kultury skutečně hodíte.

Všechny pracovní nabídky

Překlad: LexiPro
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa