10 tipů, jak vybudovat v týmu vztah založený na důvěře

16. 11. 2020

4 min.

10 tipů, jak vybudovat v týmu vztah založený na důvěře
autor
Géraldine Baraud

Journaliste - consultante éditoriale @rubrik-communication.com

V práci, stejně jako v lásce platí, že důvěra je základním pilířem zdravého, plnohodnotného a stabilního vztahu. Kde je důvěra mezi kolegy, tam je i pohodová atmosféra, soudržnost, motivace, a tím pádem i lepší výsledky. Ale jak na to? Vedete tým a chcete zjistit, jak vybudovat mezi jeho členy důvěru? Nabízíme vám 10 rad, s jejichž pomocí docílíte vzájemné důvěry mezi všemi členy týmu.

1. Nepřetvařujte se

Aby mohla mezi lidmi zavládnout důvěra, nesmí vstoupit do hry přetvářka. Buďte sami sebou a říkejte to, co si myslíte. Nesnažte se zavděčit za každou cenu, nemusíte nikomu nic dokazovat. Stůjte si za svým, buďte věrni svým zásadám a dělejte si věci po svém. Když si budete hrát na něco, čím nejste, možná si ostatní získáte, ale pak hrozí, že budou mít rádi (nebo naopak kritizovat) člověka, za kterého se vydáváte, a ne vaše pravé já. Jsou všichni kromě vás nadšení z nové grafiky pro příští marketingovou kampaň? Nepředstírejte, že se vám líbí. Řekněte, co si opravdu myslíte a proč. Tím, že se vzepřete většině, dáte najevo, že si stojíte za svým přesvědčením a svými názory. A to je samotná podstata všech vztahů založených na důvěře.

2. Přijměte ostatní takové, jací jsou

Každý člen týmu je jedinečný, ať už svými zkušenostmi, dovednostmi, slabými či silnými stránkami. Nikoho nesuďte. Snažte se kolegy lépe poznat a objevit jejich různé osobnosti. Pokuste se vcítit do kůže druhých, pochopit jejich úhel pohledu a s ním související chování. Můžete pak podle toho přizpůsobit své vlastní jednání i způsob vedení. Když se naučíte naslouchat členům týmu a chápat různé názory, posílíte svou pozici důvěryhodného a spravedlivého vedoucího.

3. Pravidelně svolávejte týmové porady

Důvěra jde ruku v ruce s dialogem. Setkávání týmu (ať už každodenní, týdenní, nebo měsíční) by měla sloužit k opakování společných cílů, reflektování dosažených výsledků a plánování budoucích kroků. Je to příležitost ukázat, že máte vizi a že jste plně odhodláni pro úspěch týmu udělat všechno, co bude třeba. Nezapomínejte ani na rozhovory mezi čtyřma očima. Osobní schůzky podřízeným napovídají, že jste tu pro ně, že se na vás mohou spolehnout a že vás zajímá jejich práce i pokroky.

4. Buďte transparentní

Říkejte, co si myslíte, ale vždy mějte hned po ruce argumenty, které vaše názory podpoří. Za všech okolností se držte faktů. Je-li to jen trochu možné, usilujte o transparentnost (to samozřejmě neplatí v případě důvěrných informací). Říkejte otevřeně a bez obalu, kdo má co dělat, pro koho a proč. Všichni pak budou mít jasný cíl, práce jim bude dávat smysl, a proto bude větší i jejich motivace plnit vámi zadané úkoly. Nechte si pro sebe veškeré dohady a domněnky, které by mohly vést k pochybnostem a nedorozuměním. Nikdy se neuchylujte ke lži. Jak vás totiž jednou přistihnou při lhaní, bude vás stát obnovení důvěry obrovské množství času i energie.

5. Neuhýbejte pohledem

Říká se, že „oči jsou okna do duše“. Na poradě jako na soukromé schůzce – vždy se dívejte svému protějšku přímo do očí, abyste působili zaujatě a upřímně. Ale pozor, nic se nesmí přehánět. Příliš intenzivní či nehybné zírání může toho druhého znervózňovat nebo vyvolat dojem, že se snažíte mít navrch. Americký psycholog Alan Johnston v květnu roku 2015 pomocí experimentu, do kterého se zapojilo cca 400 účastníků, zjistil, že ideální délka přímého očního kontaktu je 3,2 vteřiny. Cokoliv delšího je už lidem nepříjemné. Není nutné si každý pohled měřit stopkami, ale určitě je dobré o tomhle čísle vědět.

6. Ptejte se

Zajímejte se o své kolegy (tedy pokud je váš zájem upřímný a pokud dokážete jejich odpovědím naslouchat se skutečným zaujetím): „Jak proběhla návštěva u klienta?“, „Máš nějaký nápad, jak vyřešit problém s tím dodavatelem?“, „Nepotřebuješ pomoc?“ Tímhle typem otázek dáte ostatním najevo, že vás zajímá, na čem dělají a jak se jim daří, ale také to, že jste ochotni jim pomoci. Narazí-li někdy na problém, budou vědět, že s vámi mohou počítat. Můžete dokonce naťuknout osobnější a soukromější otázky, například když se někdo vrátí z dovolené nebo nemocenské.

7. Mluvte řečí svého kmene

Vyjadřujte se (písemně i ústně) srozumitelně a jasně. Svoji slovní zásobu se snažte přizpůsobit posluchači. Když mluvíte s někým, kdo není technický typ, nemusíte ho bombardovat termíny. Plynulá a snadná komunikace je klíčem k důvěře a soudržnosti.

8. Delegujte povinnosti

Jednou jste vedoucí a nemůžete dělat všechno sám/sama. Myslete na to, že když některé úkoly dobře delegujete na ostatní, budete se moci lépe soustředit na své nejdůležitější povinnosti, ale také zvýšíte angažovanost kolegů a posílíte nejen jejich sebedůvěru, ale i vzájemnou důvěru. Pravidelně spolupracovníky pověřujte různými projekty a dovolte jim na nich pracovat samostatně a ukázat své schopnosti. Současně buďte připraveni nabídnout pomocnou ruku, bude-li to třeba. Dokážete jim tak, že do nich vkládáte svou důvěru. Na oplátku začnou důvěřovat i oni vám.

9. Dodržujte své sliby

Ať už jste slíbili cokoliv, splňte to! A když už jsme u toho, neslibujte nic, co nebudete schopni vyplnit. Ztratili byste totiž veškerou důvěru týmu, a také vás budou mít za barona Prášila. Takže než oznámíte třeba takové zvyšování rozpočtu a víc peněz na projekty týmu, ověřte si, zda už to bylo schváleno shora.

10. Rozptylujte obavy

V každém pracovním vztahu někdy přijde chvíle, kdy se objeví pochybnosti – nejčastěji se to stává, když se tým nebo firma potýká s nějakým problémem (změna strategie, škrty v rozpočtu, personální spory…). Nedovolte, aby se vám situace vymkla z rukou. Promluvte si o tom s týmem, po jednom nebo se všemi současně, pokud se tedy daný problém týká všech. Vyzvěte je, ať se zeptají na cokoliv, co jim leží na srdci, a snažte se odpovídat co nejotevřeněji to podle vás bude možné. Ukažte, že jste tu pro ně. Rozptylte veškeré obavy a dovolte, aby vzkvétal dialog a důvěra.

Zkrátka a dobře, budování důvěry chce čas, pravidelnou péči, upřímnost a blízký kontakt. Důvěru si nemůžete vynutit. Musíte si ji získat – a to trvá dlouho. Naopak ztratit ji přitom můžete mrknutím oka. Jednat s ostatními upřímně, být pro ně dobrým příkladem v každé situaci, dokázat se vžít do jejich kůže a ze svého úsilí neslevit ani jediný den? To není vůbec snadné. Ale vaše snahy se vyplatí a změny se projeví nejen na kvalitě života v práci, ale i na produktivitě týmu.

Přeložila Barbora Stolínová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata