Koronavirus: Proč je více než kdy jindy důležitá empatie

10. 7. 2020

4 min.

Koronavirus: Proč je více než kdy jindy důležitá empatie
autor
Laetitia Vitaud

Autor a řečník o budoucnosti práce

Zaměstnanci pracující na dálku jsou obecně vystaveni většímu stresu a úzkostem než ostatní zaměstnanci, vdobě krize ani nemluvě. Ukážeme vám, jak přizpůsobit komunikaci a zvýšit pozornost, abyste si udrželi duševní rovnováhu a pracovali vklidu a bezpečí.

Nuceně pracovat doma na plný úvazek včase krize je něco zcela jiného, než když si čas odčasu a za běžných okolností dobrovolně vezmete home office. Téměř ze dne na den byly miliony lidí, jejichž práci lze zvelké části vykonávat na počítači, požádáni, aby pracovali zdomova.

Týká se to ale menší poloviny všech pracovníků, protože velkou část činností nelze provádět na dálku (uklízečky, zdravotní sestry, prodavači, údržbáři nebo pokladní). A nezapomínejme také na nezaměstnané.

Navíc práce na dálku vdobě zdravotní krize má svá specifika. Doprovází ji stres vycházející znejistoty, jak dlouho tohle výjimečné období potrvá a jaké bude mít ekonomické i zdravotní následky. Dotyční zaměstnanci jsou teď rozptylováni více než kdy jindy. Ti, kteří mají děti, se o ně během dne musejí starat, do toho pracovat a připravovat jídlo. Pokud vím, tak neexistuje žádná studie, kniha nebo článek, které by tyto podmínky zohledňovaly.

Je zajímavé, že téma péče o děti a jejich vzdělávání, které bylo vpracovní sféře často přehlíženo, získalo momentálně pozornost, kterou si zaslouží. Práce a výchova dětí spolu úzce souvisí. Opatření proti šíření koronaviru mají přinejmenším tu výhodu, že dopadají jak na ženy, tak na muže.

Pokud je empatie nezbytná pro řízení rozptýlených týmů
(ale i těch klasických), tím víc je jí potřeba vtéhle zvláštní situaci. Přečtěte
si náš e-book Jak řídit rozptýlené týmy

Fyzická izolace ohrožuje mentální zdraví mnoha zaměstnanců

Skoncovali jsme skaždodenními zvyky při vítání a loučení se skolegy, žádné objetí, žádné podání ruky. Když pracujeme zdomova, nevyužíváme při domluvě s kolegy gesta a řeč těla. Jak je známo, fyzická izolace způsobuje emoční problémy. Komunikace je ochuzena ononverbální složku, a to ssebou nese frustraci a nedorozumění.

Kancelář nepředstavuje jen pracoviště, je to také hřiště pro nás, společenské tvory. Sdílíme zde rituály a vytváříme vztahy. Fyzický rozměr vztahů je důležitý pro to, abychom si udrželi duševní zdraví. Jinak řečeno, 100% home office není nic, k čemu bychom se sradostí uchylovali. Víme totiž, že takové řešení je spojené semočním strádáním.

Krize fyzického kontaktu zasáhla podstatnou část populace ještě před vypuknutím epidemie. Vpovedeném článku britského Guardianu nazvaném No hugging: are we living through a crisis of touch, se můžeme dočíst, že nedostatek fyzického kontaktu (doteků) ohrožuje naše zdraví. Mezi dnešními singles existuje mnoho lidí, kteří právě vpráci uspokojují své emoční potřeby.

Co všechno pro každého znás obnáší opatření proti šíření koronaviru, se můžete dočíst vtomto článku.

„I jedno pohlazení pomáhá omezit pocit sociálního vyloučení.“ Studie University College london

Kolegové nejsou rodina, ale fyzické kontakty, které s nimi máme, ať už se jedná o pohledy, potřesení rukou, polibky na přivítanou, poplácání po ramenou nebo objetí, hrají významnou roli v oblasti našeho zdraví. Podle výzkumu University College London: I jedno pohlazení pomáhá omezit pocit sociálního vyloučení.

Zaměstnanci, kteří se ocitli v nedobrovolné izolaci bez normálního kontaktu skolegy, zažívají pocity nejistoty, a potřebují notnou dávku empatie zřad vedení. Důsledkem izolace je možné, že se budou cítit osamoceně, dokonce i ztraceně.

Jak zajistit emocionální bezpečnost vašeho rozptýleného týmu

1. V hlavní roli komunikace

Komunikace obsahuje tři složky: slova, tón hlasu a řeč těla (největší váhu má mimika). Slova mají v komunikaci relativně malý význam, zatímco tón hlasu a řeč těla hrají zásadní roli. Proto v písemné komunikaci (maily, chaty) dochází k nedorozuměním. Pokud zrovna neoplýváte literárním talentem, je celkem těžké vést písemnou komunikaci, aby veškerá sdělení vyzněla přesně tak, jak byla zamýšlena, zejména když zapojujete ironii a humor.

Emotikony mohou do určité míry nahradit výrazy obličeje, ale stejně se jejich sdělení nevyrovná lidské mimice. Příjemce zprávy zajímá, jakým tónem a v jakém rozpoložení je ten, kdo mu zprávu sděluje. Vnejhorším případě se u něj může rozvinout jistý druh paranoie a dotyčný by si mohl představovat, že ho kolegové nemají rádi, vedení sním není spokojené a jeho pozice je v ohrožení. Proto je nezbytné přistupovat zodpovědně k následujícím krokům:

  • Vyberte vhodný komunikační prostředek: vpísemné komunikaci je lepší sdělovat faktické zprávy (sdílení informací). Není dobré touto formou dávat někomu zpětnou vazbu. S ohledem na to, že takové informaci mohou vněkom vyvolávat úzkost, je lepší zvolit videohovor nebo jen zvukový záznam, kde adresát lépe rozezná nuance sdělení (případně humor) a vyjádřenou empatii.
  • Vysvětlujte a vyjadřujte se jasně: vrozptýlených týmech nikdo nemá stejné informace. Vyhněte se dvojsmyslům, systematizujte sdílení informací a veškerá sdělení poskytujte vpísemné formě. Informace související svývojem ve firmě by měly být přístupně všem zaměstnancům. Pravidelně jim posílejte zprávy z krizových schůzek.
  • Nevyžadujte, aby zaměstnanci byli neustále online: nejenže musejí pracovat, ale navíc jsou zaneprázdněni starostmi o domácnost (nakupování, vaření) vkrizové situaci. Pro rodiče malých dětí je asynchronní způsob práce jediným možným způsobem, jak vůbec pracovat.
  • Uklidněte zaměstnance, kteří se obávají, že přijdou o práci: buď jejich pozice není vkrátkodobém horizontu ohrožena, nebo mohou rychle využít podpory státu. Protože jsme se octli ve zdravotní krizi, vláda přikračuje kmimořádným krokům. V případě částečné nezaměstnanosti, tj. překážek vpráci na straně zaměstnavatele, jsou zaměstnanci plně chráněni.
  • Zaveďte společné rituály, aby členové týmu trávili nějaký čas spolu i na dálku: online meetingy a prostor na sdílení postřehů nesouvisejících sprací nebo virtuální pauzy na kávu a klábosení.

2. V neposlední řadě laskavost

Ti, kteří pracují na dálku, jsou vdobě krize vystaveni stresu a úzkostem více než kdykoli jindy. Chybí jim pocit sounáležitosti, protože fyzicky neinteragují skolegy. Stručně řečeno, ocitají se emoční nejistotě. „Emoční bezpečnost je základem kultury,“ vysvětluje Daniel Coyle vknize The Culture Code. (Chcete-li se o této knize dozvědět více, přečtěte si náš článek vangličtině.)

Emoční bezpečnost obvykle vytváří běžné sociální interakce jako je výměna pohledů, objetí nebo okamžiky sdílení. Kvůli tomu je potřeba projevovat více empatie ve chvíli, kdy je člověk o tyto momenty ochuzen. Jak být empatičtější?

  • Odstraňte zbytečnosti: i přesto, že se vaši společnosti netýká částečná nezaměstnanost, týmová práce by měla být prováděna minimalisticky. Pracujeme jen na tom, co je skutečně nutné a naléhavé. Zaměstnanci nemají tolik prostoru (fyzického, duševního, rodinného) na práci jako vkanceláři.
  • Zajímejte se o to, jak se vašim spolupracovníkům vede: někteří zůstávají doma sami. Kontakty, které navázali vpráci, jsou pro ně proto zásadní. Jestli je to možné, ptejte se jich, jak se cítí po fyzické i duševní stránce. Běžná otázka „Jak se máš?“ náhle nabývá nového významu. Rozvíjejte solidaritu uvnitř týmu.
  • Přistupujte ke každému zaměstnanci individuálně: pokud víte, že někdo má doma malé děti, pošlete mu třeba odkaz na domáci vzdělávání nebo jinou zábavu. Co třeba online kurzy MOOC? Nebo vytvořte společný chat pro ty, kteří mají děti, aby mohli sdílet nápady a vzájemně se podporovat.
  • Pochopte, jak je důležitý pozitivní feedback: když se vidíme tváří vtvář, určité věci se nemusejí vyslovovat. Pro práci na dálku to platí naopak a to, co bychom normálně nemuseli ani říkat, musíme sdělit ať už ústně či písemně. Nezapomínejte říkat častěji nebo. Pomáhá to zvýšit pocit emoční bezpečnosti.
  • Kontrolujte, jestli nejsou přepracovaní: někteří lidé bojují se stresem nadměrnou prací. Zaměstnanci na home officu obecně tíhnou ktomu, že doma pracují více než vkanceláři, protože udržet hranici mezi prací a volným časem je doma těžké. Buďte pozorní, všímejte si známek únavy a chraňte je před vlastní horlivostí.

Přeložila Iva Kubíčková

Probíraná témata
Jste hrdí na vaši firemní kulturu?

Poskytněte jí viditelnost, kterou si zaslouží.

Zjistěte více o tom, jak propagovat firemní kulturu.