Blockchain a zaměstnávání: Změna v náborech a vyplácení platu?

Publikováno v Peníze a práce

28. 11. 2019

6 min.

Blockchain a zaměstnávání: Změna v náborech a vyplácení platu?

Pokud jste minulý rok nestrávili v jeskyni, je velice pravděpodobné, že jste již slyšeli slovo „Bitcoin“. A je také pravdou, že databáze blockchain se dostala do popředí hlavně díky prudkému nárůstu hodnoty Bitcoinu – jedná se totiž o nejčastější využití blockchain technologie ve světě kryptoměn. Někteří experti tvrdí, že se tyto digitální měny chystají od základů otřást mezinárodním bankovním a finančním systémem.

Méně známá je však skutečnost, že technologie blockchain není pouze rychlý způsob, jak bitcoinoví investoři a fanoušci nových technologií mohou vydělat spoustu peněz. Ačkoliv má tato technologie doposud neobjevený potenciál, už nyní se očekává, že bude mít přímý a zásadní dopad na způsob, jakým organizujeme většinu moderních korporátních systémů, a to nejen ve finančním sektoru. Od online ochrany proti krádežím identity až po správu aut bez řidičů. Využití technologie blockchain nezná hranic.

Technologie může mít dopad i na trh práce, jelikož by mohla změnit způsob, jakým uchazeči hledají práci a žádají o ni, ale také jak nakládají se svou výplatou a řeší další administrativní procesy v případě, že jsou přijati.

Nejprve se podívejme na přesný význam tohoto záhadného termínu

Technologie blockchain v podstatě vytváří decentralizovanou a bezpečnou databázi, která uživatelům umožňuje ověřovat informace týkající se konkrétní transakce. Urychluje procesy a upouští od prostředníků, čímž je proces bezpečnější, transparentnější a efektivnější.
Když jdeme k volbám, můžeme si být 100% jisti, že je náš volební lístek skutečně započítán? A když kupujeme fair-trade kávu, víme vždy, odkud skutečně pochází? Abychom na tyto otázky mohli odpovědět pozitivně, potřebujeme systém, ve kterém mohou být data uložena, kýmkoliv ověřována a zaručeně zabezpečena.

V tomto okamžiku přichází na scénu technologie blockchain.

Aniž bychom se příliš zabývali jejím technickým základem, tato technologie funguje na základě bloků informací propojených v chronologickém řetězci, který je uložen a zabezpečen pomocí kryptografie. Vytvářením distribuované a obtížně napadnutelné sítě nabízí technologie blockchain bezpečný způsob trvalého ukládání informací do globální počítačové sítě.

Technologie blockchain v pracovním sektoru

I když je využití této technologie na trhu práce teprve v začátcích, nabízíme tři způsoby, jak by dokázala v určitých zásadních procesech změnit interakci mezi uchazeči a náboráři a jak by ovlivňovala rozhodnutí zaměstnanců při jejich nástupu do práce.

1. Nábor uchazečů

Nedávný průzkum provedený společností CareerBuilder ukázal, že 58 % zaměstnavatelů odhalilo nesprávné informace na životopisech, které v průběhu náborových procesů obdrželi. Pro personální oddělení je stále jedním z časově nejnáročnějších úkolů zajišťovat správnost těchto údajů: Prověřování doporučení a certifikátů prostě trvá moc dlouho a je příliš nákladné.

Technologie blockchain však poskytuje nezměnitelné a „dohledatelné“ digitální záznamy, čímž slibuje náborářům rychlejší automatizovaný způsob, jak zkontrolovat informace o budoucích zaměstnancích, což umožní jednodušeji propojit uchazeče a vhodné pracovní pozice. Razantně tak zvýší jejich produktivitu, což je rozhodující faktor pro malé a střední podniky, kterým se nedaří přijímat ty správné uchazeče.

Vylepšení párování uchazečů s pozicemi ale neprospívá pouze firmám. O vás, jakožto budoucím uchazeči o práci, může totiž do databáze blockchain informace přidávat i vaše vzdělávací instituce. Tím se výrazně zkrátí čas, který váš zaměstnavatel stráví při ověřování doporučení, a vy pak budete přijati mnohem rychleji.

Zaměstnavatelé navíc budou mít přístup ke spolehlivému „dynamickému“ životopisu vytvořenému technologií blockchain, což znamená, že uchazečům budou životopisy aktualizovány předchozími zaměstnavateli, a budou tak věrněji reflektovat jejich zkušenosti a dovednosti. Životopisy tak nebudou obsahovat pouze to, co uchazeči chtějí. Mohlo by to znamenat zjednodušení procesu pohovorů, a firmy a budoucí zaměstnanci by se tak mohli zaměřit na podstatnější záležitosti: jejich osobní cíle a ambice nebo jejich kompatibilitu s firemní kulturou dané společnosti.

Životopisy vytvářené technologií blockchain budou také lépe chráněné proti podvodům. Od nástupu digitálních náborových platforem je celkem běžné, že se kyberzločinci vydávají za společnosti či náborové agentury, aby se mohli zacílit na potenciální zaměstnance a získat přístup k jejich údajům. Podle nedávné zprávy mezinárodní sítě profesionálních služeb PWC, která je v důsledku digitálních náborových platforem sama terčem kyberútoků, by mohly podobné společnosti využívat technologii blockchain jako nástroj k prevenci podvodů a posílení své kyberbezpečnosti.

Blockchain životopis však umí víc než jen chránit budoucí zaměstnance před kyberútoky. Předá jim totiž také úplnou kontrolu a vlastnictví nad jejich údaji, čímž značí podstatnou změnu ve způsobu, jakým tyto údaje koncipujeme a spravujeme.

V současné době shromažďují platformy jako LinkedIn údaje centrálně a pak je přeprodávají uživatelům. Technologie blockchain by však mohla vydláždit cestu pro plně decentralizovanou sociální síť, kde by údaje byly pod kontrolou jednotlivých uživatelů. Ti by tak měli možnost zpeněžit své odborné znalosti prostřednictvím mikroplateb výměnou za poskytování obsahu, komentářů či provádění konkrétních úkolů. Toto specifické využití technologie blockchain začala jako jedna z prvních využívat platforma Steem, která z ní udělala základ pro nově zavedený systém odměn, díky němuž chce pobízet přispěvatele ke zpeněžení zveřejněného obsahu a k rozvoji komunity. Než aby náboráři platili různým platformám za přístup k informacím o potenciálním uchazeči, mohou informace hledat přímo u zdroje, tedy u uchazečů samotných.

Některé společnosti si velice záhy všimly potenciálu technologie blockchain. Platforma APPII pro ověřování kariéry udělala z Technojobs první webové stránky na světě, které zaměstnavatelům nabízí ověření životopisu pomocí technologie blockchain. Obdobně technologii užívá Jobeum za účelem vytvoření „náborového nástroje podobného LinkedInu“ a HireMatch ji používá k tomu, aby uživatelům pomohla snižovat náklady při hledání nových zaměstnanců, pohovorech s nimi a samotném najímání.

Zároveň však bude třeba zavést nové zákony a předpisy k ochránění soukromí žadatelů o práci, jakmile se tato údaje ověřující technologie ještě více rozšíří. Nutné však je, aby technologie i nadále byla firmám užitečná. Nastolit rovnováhu mezi předpisy a efektivitou však může trvat léta.

2. Chytré smlouvy: méně papírování, rychlejší integrace

Novým zaměstnancům technologie blockchain nejen urychlí proces vyplácení mezd, ale také může správně nastartovat jejich novou práci tím, že zjednoduší jeden z nejvíce frustrujících a časově nejnáročnějších aspektů při nástupu na novou pozici – pracovní smlouvu.

Dokažme si to na příkladu tzv. „chytré smlouvy“ založené na technologii blockchain, tedy smlouvy, která automaticky spouští různé akce v rámci databáze blockchain v případě, že jsou splněny určité podmínky. Můžete se tak zbavit celé řady administrativních postupů jako např. ověřování totožnosti, hesel, e-mailových šablon a kontrolních seznamů, které často výrazně zpomalují pokrok nových zaměstnanců během prvních několika týdnů v nové pozici.

Potenciál pro rychlost, transparentnost a decentralizaci v kombinaci s významným snížením transakčních nákladů a provozních rizik – přesně proto je technologie blockchain zajímavou alternativou k dosavadnímu způsobu nakládání s pracovními smlouvami.

Velké společnosti, jako např. Oracle, nedávno podaly patentové přihlášky, aby mohly technologii blockchain používat ke zlepšení efektivity pracovního vytížení zaměstnanců. Ne všichni jsou však přesvědčeni, že chytré smlouvy založené na technologii blockchain jsou bezpečným řešením. University College London (UCL) nedávno provedla studii, která analyzovala téměř milion smluv vytvořených v rámci platformy Ethereum, která je založená na technologii blockchain, a odhaduje, že více než 30 000 z nich je považováno za „napadnutelné“. Otázka bezpečnosti proto vytváří skutečné obavy.

Chytré smlouvy s sebou však přinášejí také právní problémy. Ve většině zemí může dnes být smlouva podepsána na základě nevyřčené dohody založené na „dobré víře a loajálnosti“, za předpokladu, že se k sobě obě strany budou chovat férově a budou jednat tak, aby byla smlouva oběma stranám prospěšná. Je tedy stále otázkou, jak se sebeuplatňující automatický proces, jako je chytrá smlouva, popere s právním principem založeným výhradně na lidské důvěře.

V současném stádiu vývoje nejsou chytré smlouvy schopny zpracovat všechny možné změny a faktory spojené s takovouto smlouvou. Co se například stane, když se jedna ze stran cítí dotčena a bude později chtít smlouvu ukončit? Zatím vidíme, že lidský zásah je stále nepostradatelný, alespoň co se týče řešení potenciálních sporů.

3. Kryptovýplaty

Posledním, ale možná nejdůležitějším bodem je potenciál technologie blockchain radikálně změnit způsob, jakým nám zaměstnavatel vyplácí plat.

Pro zaměstnance, kteří v současné době pracují pro mezinárodní společnosti a jsou často v zahraničí, se může zdánlivě jednoduchá věc, jako je příjem měsíční výplaty, jevit jako skutečný problém. Výkyvy směnného kurzu mohou mít dopad na relativní hodnotu jejich výplaty a mezinárodní bankovní převody mohou celý proces vyplácení zpomalit. Je to hlavně kvůli tomu, že banky a jiní zprostředkovatelé musí za účelem provedení platby provést řadu zdlouhavých transakcí a administrativních kontrol.

Ve světě, kterému vládne rčení „čas jsou peníze“, představuje blockchain způsob, jak zaměstnanci dostanou výplatu rychleji, ne-li okamžitě.

Vezměme si jako příklad Bitwage, novou platební platformu, která za účelem zpracovávání mezinárodních plateb kombinuje technologii blockchain s mobilní či cloudovou technologií. Bitwage jako nepřímý platební prostředek používá Bitcoin, nejznámější a nejoblíbenější kryptoměnu. Jinými slovy, zaměstnanci dostanou vždy zaplaceno ve své místní měně, jelikož Bitwage převádí Bitcoin na místní měnu, čímž odstraňuje riziko snížení hodnoty.

Zatímco Chronobank se zprostředkovatelů zbavuje úplně, a to tak, že pomocí technologie blockchain umožňuje transfer plateb od zaměstnavatele přímo zaměstnanci. Ve stejném duchu nedávno upoutala pozornost britská muzikantka Imogen Heap, která si za svou hudbu nechává platit uzavíráním chytrých smluv založených na technologii blockchain a využitím další alternativní kryptoměny s názvem Ethereum. Díky tomu mohla mít zakázky proplaceny naprosto veřejně, férově a transparentně, aniž by bylo potřeba dalšího zprostředkovatele, jako např. Spotify nebo Deezer. Ačkoliv je tento příklad dosti neobvyklý a odvážný, ukazuje nám budoucnost, kde se budou platby přizpůsobovat individuálním potřebám.

Tyto systémy samozřejmě zcela závisejí na přijetí jedné nebo více z kryptoměn (jako je Bitcoin) jakožto sdíleného a zavedeného platebního prostředku, což se dosud ještě nepovedlo. To však neubírá na vážnosti skutečnosti, že díky dramatickému zrychlení mzdového procesu už technologie blockchain prokázala svůj potenciál a schopnost významným způsobem urychlit vyplácení zaměstnanců.

Blockchain a personální oddělení: více než rušivý element

Celý koncept blockchain by však neměl být považován za pouhý „rušivý“ technologický element, který může otřásat tradičními obchodními modely pomocí méně nákladných řešení. Blockchain představuje klíčovou technologii s potenciálem vytvořit zcela nové ekonomické a společenské stavební prvky. Proto je jeho přijetí velice komplikované a musí čelit mnoha zásadním překážkám. Bude pravděpodobně trvat ještě desítky let, než bude tato technologie skutečně plošně užívaná. A to i s vědomím, že její přínosy pravděpodobně převyšují náklady na její zavedení, byť jen v dlouhodobém měřítku.

V personální oblasti technologie blockchain proměňuje podstatu některých zásadních procesů, od náboru přes subdodavatelství až po platby. Uchazečům o práci i zaměstnancům by mohla určitě zjednodušit život. To ale samozřejmě závisí na jejím rozsáhlejším přijetí společnostmi, kterým tato technologie stále připadá riskantní. Mezitím se aplikace technologie blockchain na menší procesy jeví jako dobrý způsob, jak ji otestovat.
Ať už se tato technologie použije v jakémkoliv kontextu, je velice pravděpodobné, že zásadně změní pravidla hry. Neptáme se tedy „jestli“, ale spíše „kdy“.

Ilustrace: Marcel Singe

Přeložila: Eva Mazalová

Zpravodaj, který stojí za to

Chcete držet krok s nejnovějšími články? Dvakrát týdně můžete do své poštovní schránky dostávat zajímavé příběhy, nabídky na práce a další tipy.

Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa