Blockchain a zamestnanie: predpoveď zmien v spôsobe náboru a výplat

Publikované v Práca a peniaze

28. 11. 2019

6 min.

Blockchain a zamestnanie: predpoveď zmien v spôsobe náboru a výplat

Ak ste nestrávili posledný rok v jaskyni, existuje dobrá šanca, že ste počuli slovo „bitcoin“. Je to tak, najväčší ošiaľ okolo blockchain spôsobil prudký nárast hodnoty bitcoinu. Bitcoin je najznámejším použitím blockchain princípu vo svete kryptomien. Podľa niektorých sú tieto digitálne meny predzvesťou skutočných otrasov medzinárodného systému bankovníctva a financií.

Čo už také známe nie je, blockchain nie je len rýchlym spôsobom, ako získať veľa peňazí, či už ako investor do bitcoinu, alebo ako fanúšik nových technológii. Aj keď svoj potenciál ešte úplne nevyužila, má mať táto technológia priamy a zásadný vplyv na spôsob organizácie väčšiny moderných korporátnych systémov. A nielen vo finančnom sektore. Od online ochrany proti krádeži identity, cez ovládanie samohybných áut, možnosti použitia blockchain aplikácií sú nekonečné.

Narušenie môže nastať aj na pracovnom trhu, kde by blockchain mohol transformovať spôsob, akým kandidáti hľadajú i reagujú na ponuky práce, a ako po zamestnaní sa spravujú svoje platy či iné administratívne procesy.

Čo vlastne toto záhadné slovo znamená?

V zásade technológia blockchain vytvára decentralizovaný a bezpečný register, ktorý poskytuje používateľom spôsob, vďaka ktorému sa validujú informácie týkajúce sa konkrétnej transakcie. Urýchľuje tieto procesy a zbavuje ich prostredníka. Transakcia sa tak stáva bezpečnejšou, transparentnejšou a efektívnejšou.

Keď volíme, ako vieme, že náš hlasovací lístok bol naozaj zahrnutý do sčítania? A keď kupujeme fair-trade kávu, ako si môžeme byť istí, odkiaľ pochádza? Aby sme sa uistili, že máme na tieto otázky správne odpovede, potrebujeme systém, kde môže dáta ukladať a overovať ktokoľvek, a mať ho zároveň dokonale zabezpečený.

Tu prichádza na rad technológia blockchain.

Bez zbytočného špárania sa v technických detailoch, blockchain funguje tak, že používa bloky informácií, ktoré sú spojené chronologickou reťazou. Tá je sama o sebe uložená a zabezpečená pomocou kryptografie. Vytvorením distribuovanej siete, ktorú je zložité narušiť, poskytuje technológia blockchain bezpečný spôsob, akým je možné permanentne skladovať informácie na úrovni globálnej počítačovej siete.

Technológia blockchain v pracovnom sektore

Použitie blockchain na pracovnom trhu je stále v plienkach. Existujú však tri spôsoby, ktorými by mohla táto technológia transformovať to, ako záujemcovia o prácu interagujú s náborovými pracovníkmi v niektorých kľúčových procesoch, rovnako ako robia určité rozhodnutia v práci, keď už sú zamestnaní.

1. Uchádzači o zamestnanie

Portál CareerBuilder nedávno pomocou ankety odhalil, že 58 % zamestnávateľov odhalilo falošné informácie v životopisoch. Preveriť pravosť informácií je stále jednou z časovo najnáročnejších úloh na oddelení ľudských zdrojov. Overovanie referencií a certifikátov proste trvá príliš dlho a je príliš drahé.

Technológia blockchain sľubuje urýchlenie a automatizáciu overovania informácií o identite perspektívnych zamestnancov tým, že poskytne nemenné či „dohladateľné“ digitálne záznamy a zjednoduší tým hľadanie najlepších kandidátov a pozícii. Tento proces tiež podporí produktivitu, ktorá je kľúčová pre malé a stredne veľké podniky, ktoré majú problémy s náborom správnych kandidátov.

Z takéhoto vylepšenia nebudú mať výhodu len firmy. Vaša škola by vám mohla ako budúcemu uchádzačovi o zamestnanie pridávať informácie o vašom titule do technológie blockchain. Značne sa tak skráti čas, ktorý váš zamestnávateľ strávi overovaním vašich referencií. Zamestnáte sa tak oveľa rýchlejšie.

Čo je dôležitejšie, zamestnávatelia budú mať prístup k vierohodným „dynamickým“ životopisom, založených na blockchain technológiách. To znamená, že kandidátom budú dopĺňať do životopisu informácie predošlí zamestnávatelia a budú tak hodnotení podľa svojich najnovších skúseností a zručností, a nielen na základe skúseností, ktoré sa rozhodli uviesť vo svojom životopise. To by znamenalo, že blockchain technológie zjednodušia proces pracovného pohovoru a umožnia tak firmám a budúcim zamestnancom sústrediť sa na to, na čom naozaj záleží: osobné ciele a túžby, prípadne na kompatibilitu kandidáta s firemnou kultúrou.

Blockchain životopis bude zároveň chránený aj pred sfalšovaním. Od doby, keď sa začali používať platformy digitálneho náboru, je celkom bežnou praxou, že kyberkriminálnici napodobňujú firmy alebo náborové agentúry s cieľom získať dáta od potenciálnych zamestnancov. V nedávnej správe nadnárodnej spoločnosti PWC, ktorá sa sama stala terčom kyberútokov pre vznik digitálnych náborových platforiem, sa ukázalo, že podobné firmy by mohli používať technológiu blockchain ako prevenciu proti podvodom a zvýšenie svojej kyberbezpečnosti.

Blockchain životopis však zabezpečuje viac než ochranu budúcich zamestnancov pred kyberútokmi – rovnako im to umožní úplnú kontrolu a vlastníctvo svojich dát a spustí tak zásadnú zmenu v spôsobe, akým dizajnujeme a spravujeme osobné informácie.

Na online platformách, ako je LinkedIn, sú dáta v súčasnosti zbierané centrálne a následne predávané používateľom. Blockchain technológia by mohla vydláždiť cestu naozaj decentralizovanej sociálnej sieti, kde dáta spravujú individuálni používatelia. To by im dalo možnosť monetizovať svoju expertízu cez mikroplatby za poskytovanie obsahu, komentárov alebo plnenie špecifických úloh. Jeden z prvých používateľov tejto špecifickej aplikácie blockchain je platforma Steem. Systém odmien založených na blockchain používa na to, aby motivovala prispievateľov k monetizácii uverejneného obsahu a rozvíjanie komunity. Aby zistili viac o potenciálnom kandidátovi, náboroví pracovníci môžu svoje dáta konzultovať priamo so zdrojom, teda so záujemcami samotnými, namiesto toho, aby platili nejakej platforme za prístup.

Niektoré firmy rýchlo odhalili potenciál technológie blockchain. Platforma kariérneho overovania APPII pomohla spoločnosti Technojobs stať sa na svete prvou stránkou, ktorá ponúka zamestnávateľom overené životopisy pomocou technológie blockchain. Spoločnosť Jobeum používajú túto technológiu, aby vytvorili „náborový nástroj podobný LinkedIn“, zatiaľ čo HireMatch ju používajú na pomoc používateľom, ktorí si chcú znížiť náklady na hľadanie, pohovory a nábor nových zamestnancov.

Keď sa však táto technológia overovania dát rozšíri, vznikne zároveň potreba na úpravu legislatívy. Zákony budú musieť tiež zabezpečiť, že systém si zachová svoju užitočnosť pre firmy. Môže však trvať roky, kým sa zabezpečí harmónia medzi reguláciou a efektivitou.

2. Múdre zmluvy: menej papierovania, rýchlejšia integrácia

Pre nových zamestnancov blockchain nielenže urýchli proces vyplácania výplat, ale mohol by zabezpečiť rýchly rozlet v novej práci tým, že zjednoduší najfrustrujúcejší a časovo najnáročnejší aspekt prijatia novej pozície vašu – pracovnú zmluvu.

Vďaka „múdrym zmluvám“ založených na technológii blockchain – teda zmluvy, ktorá automaticky spustí určitú reakciu v blockchain, ak sú splnené dané podmienky – môžete vynechať celý rad administratívnych protokolov, ako sú overovania identity, heslá, emailové šablóny a zoznamy úloh, ktoré často značne spomaľujú postup nových zamestnancov počas prvých pár týždňov v novej práci.

Tento potenciál pre rýchlosť, transparentnosť a decentralizáciu, v kombinácii s radikálnym znížením výdavkov za transakcie a operačné riziká, robia z technológie blockchain zaujímavú alternatívu k spôsobu, akým sú v súčasnosti spravované zmluvy.

Veľké firmy, ako napríklad Oracle, si nechali patentovať použitie technológie blockchain na vylepšenie efektivity pracovného zaťaženia svojich zamestnancov. Nie všetci však veria v bezpečnosť múdrych zmlúv založených na technológii blockchain. Nedávna štúdia pod vedením University College London (UCL) analyzovala takmer milión múdrych zmlúv hosťovaných na blockchain platforme Ethereum a odhadla, že viac než 30000 z nich bolo zaradených do kategórie „zraniteľných“. Obavy o bezpečnosť sú preto na mieste.

S múdrymi zmluvami prichádzajú aj problémy legislatívy. Vo väčšine krajín sa dnes podpisuje zmluva na základe nevyslovenej dohody založenej na „dôvere a lojalite,“ s vierou, že sa obe strany budú k sebe správať férovo a budú dodržiavať zmluvné dohody. Nie je však stanovené, ako by mala “samopresadzovacia automatická dohoda”, akou múdre zmluvy sú, zahŕňať právnu zásadu založenú len na ľudskej dôvere.

Vo svojom aktuálnom vývojovom štádiu múdre zmluvy naozaj nie sú schopné spracovať všetky možné zmeny rôznych faktorov, ktoré zahŕňa zmluva. Čo sa napríklad stane, ak sa jedna zo strán cíti znevýhodnená a chce zmluvu zrušiť? Potvrdzuje sa, že ľudský faktor je stále nevyhnutný, aspoň ako spôsob riešenia problémov, keď veci nevyjdú podľa plánu.

3. Kryptovýplaty

V neposlednom rade má technológia blockchain potenciál radikálne transformovať spôsob, akým vám váš zamestnávateľ platí za prácu.

Pre zamestnancov pracujúcich pre medzinárodné spoločnosti, ktoré často sídlia v cudzine, môže taký bežný jav, ako je prijatie výplatnej pásky, predstavovať problém. Fluktuácie kurzov mien môžu mať priamy negatívny vplyv na relatívnu hodnotu ich pláce a medzinárodné bankové prevody sú veľmi pomalé. Je to preto, že banky a iní sprostredkovatelia musia spracovať sériu transakcií a administratívnych kontrol na to, aby vydali platbu. To všetko výrazne spomaľuje platobný proces.

Vo svete, kde čas sú peniaze, predstavuje blockchain cestu, ako môžu byť zamestnanci platení viac a rýchlejšie, ak nie ihneď.

Vezmime si pre príklad Bitwage, novú platobnú platformu, ktorá kombinuje blockchain s mobilnou a cloud technológiou a zjednodušuje tak medzinárodné platby. Bitwage používa bitcoin – najznámejšiu a najpopulárnejšiu kryptomenu – ako nepriamy spôsob platby. Inými slovami, ako zamestnanec budete vždy platení vo svojej miestnej mene, keďže Bitwage konvertuje bitcoin do miestnej meny a eliminuje tak riziko straty hodnoty.

Chronobank odstraňuje sprostredkovateľov tak, že používa technológiu blockchain na sprístupnenie platieb od zamestnávateľa priamo zamestnancovi. Podobným spôsobom nedávno pritiahla pozornosť anglická hudobníčka Imogen Heap. Používa múdre zmluvy založené na blockchain a Ethereum – čo je alternatívna kryptomena k bitcoinu – aby dostala zaplatené za svoju hudbu. To znamená, že mohla vytvoriť zmluvu, ktorá bola úplne verejná, férová a transparentná, bez toho, že by potrebovala akýchkoľvek sprostredkovateľov ako Spotify alebo Deezer. Aj keď je tento príklad nezvyčajný a odvážny, dokazuje, že budúcnosť stojí na personalizovaných platbách.

Tieto systémy sú závislé od toho, že jedna alebo viaceré kryptomeny (napríklad bitcoin) budú prijaté ako zdieľané a rešpektované spôsoby platby, a to v súčasnosti ešte neplatí. Pravdou však je, že technológia blockchain dramaticky zrýchlila proces vyplácania mzdy zamestnancom.

Blockchain a ľudské zdroje: za zlomom

Toto všetko by však nemalo zredukovať koncept blockchain na „prelomovú“ technológiu, ktorá môže narušiť tradičné obchodné modely lacnejšími riešeniami. Blockchain je kľúčovou technológiou, ktorá má potenciál vytvoriť úplne nové základné ekonomické a sociálne jednotky. Preto stále nastávajú v jej prijatí mnohé komplikácie a prekážky. Potrvá pravdepodobne desaťročia, kým sa blockchain začne rozšírene používať, napriek tomu, že jej užitočnosť zrejme preváži náklady na jej prijatie, aj keď len dlhodobo.

Čo sa týka ľudských zdrojov, blockchain mení samotnú podstatu určitých zásadných procesov, od náboru, cez subdodávateľské zmluvy, až po platby. Táto technológia by mohla zjednodušiť život uchádzačom o prácu aj zamestnancom. Samozrejme, všetko závisí od plošného prijatia tejto technológie firmami, ktoré ju stále vnímajú ako rizikovú. Dobrý spôsob, ako túto technológiu otestovať, je aplikovať blockchain najprv na drobné procesy.

Nech už je špecifický kontext jej použitia akýkoľvek, je veľmi pravdepodobné, že technológia blockchain radikálne zmení pravidlá hry. Skutočnou otázkou teda nie je “čo ak”, ale “kedy”.

Preklad: Dorota Bachratá

Ilustrácie: Marcel Singe

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať články každý deň.

Preberané témy
Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?

Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle

Preskúmať pracovné miesta