Môže mi počas pandémie zamestnávateľ znížiť plat?

Publikované v Práca a peniaze

23. 7. 2020

1 min.

Môže mi počas pandémie zamestnávateľ znížiť plat?

Mimoriadna situácia a prísne opatrenia napáchali veľa škody v rôznych odvetviach. Komplikáciám sa nevyhli najmä zamestnávatelia, keď prišlo na vyplácanie miezd počas nulového príjmu z podnikania a zatvorených prevádzok. Možno ste aj vy jedným z tých zamestnancov, ktorým sa siahlo na plat, a možno si tiež kladiete otázku, či vaše zníženie platu bolo oprávnené a hlavne legálne.

Pravdepodobne ste sa počas koronakrízy stretli s prekážkou na strane zamestnávateľa. Zákonník práce sa snaží prostredníctvom paragrafu 142 riešiť situáciu, keď firma nevie pokračovať v bežnej činnosti a nedokáže
zamestnancom prideľovať prácu podľa uzavretej zmluvy. Cieľom zákona je nielen ochrana zamestnancov, ale aj snaha zabrániť prepúšťaniu. Spoločnosti tak môžu prečkať nepriaznivé obdobie úpravou miezd. Pravidlá sú v tomto prípade celkom jasné.

Aj v prípade, že sa objavia objektívne príčiny, ktoré znemožnia zamestnávateľovi prideľovať prácu zamestnancom, musí uhradiť svojim pracovníkom ich priemernú mzdu. Tu je možnosť poskytnúť náhradu mzdy minimálne vo výške 60 % z priemerného zárobku. To je však možné len vtedy, ak sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom alebo so zástupcom odborov.

Je potrebné spomenúť dôležitý míľnik, ktorý prišiel do platnosti 4. apríla 2020. Bola ňou novelizácia Zákonníka práce pod číslom 66/2020 s cieľom udržať zamestnanosť a na druhej strane zabezpečiť zamestnancom príjem. Novela potvrdila, že zatvorenie prevádzky v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu znamená prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Zmenili sa však podmienky pri krátení mzdy.

Zamestnávateľ vám môže skrátiť mzdu bez dohody maximálne na 80 % priemernej mzdy, pričom táto suma nemá byť nižšia ako minimálna mzda. No v prípade, že vám zamestnávateľ poníži mzdu až na 60 % z priemernej mzdy bez vášho vedomia a dohody, koná nelegálne.

Preberané témy
Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?

Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle

Preskúmať pracovné miesta