Ego boost: 12 znamení toho, že sa nám v práci darí

21. 3. 2021

7 min.

Ego boost: 12 znamení toho, že sa nám v práci darí
autor
Gabrielle de Loynes

Rédacteur & Photographe

Od nepamäti sme známkovaní a hodnotení. Ako deťom nám učitelia jasne vysvetľujú čo sa nám vydarilo a čo by sme mali zlepšiť. Naša úroveň bola buď podpriemerná alebo nadpriemerná. Gratulácie, komplimenty, podpora, upozornenia…bolo nám to jasné. Až z príchodom do pracovného života sa všetko zmenilo. Zo dňa na deň z našich životov zmizlo červené pero, poznámky, priemer, opravné termíny. Problémom je, že naša potreba uznania len tak nezmizne. „Robím svoju prácu dobre?“ „Nie som príliš pomalý/á?“ „Sú so mnou spokojní?“ Na tieto otázky často nedostávame odpoveď. A pri práci na diaľku je to ešte horšie! Ešte viac neformálnych konverzácií, žiadne obedné pauzy s manažérom – iba vy a vaša obrazovka. Napriek tomu, ak sa nad tým dobre zamyslíme, nám naša náplň práce môže pomôcť zistiť, či ju odvádzame kvalitne. Ako v rozprávke o Palčekovi sme tu a tam zasiali semiačka, z ktorých rastú v plody našej „dobrej práce.“ Ako však hneď vedieť, že sme na tom dobre alebo zle? Tu je 12 znamení, vďaka ktorým sa určite nezmýlite!

Všetci potrebujeme uznanie…

„Potrebujeme uznanie, a to nielen v práci,“ vysvetľuje Nathalie Martin, koučka prebudenia vedomia pre jednotlivcov. „Je to súčasťou našich základných ľudských potrieb.“ V princípe pracovný svet ponúka manažérom rôzne spôsoby prejavu uznania svojim spolupracovníkom „slovami, darmi alebo udelením bonusu,“ vysvetľuje koučka. Niekedy to nestačí, prípadne manažér jednoducho nemá vo svojom popise práce tieto funkcie. Práca na diaľku a udržiavanie odstupu tomu vôbec nepomáhajú, práve naopak. Rozvinúť sa preto u nás môže ľahostajnosť kvôli nedostatku uznania. Koučka dodáva: „Musíme prekonať vzťah manažér-zamestnanec. Je dôležitépoložiť si otázku: naozaj trpím? Nie všetci máme potrebu uznania v rovnakej miere.A ak táto potreba nie je naplnená našimi nadriadenými, môžeme ju predsa uspokojiť sami.“

„Dobrá práca!“: naučte sa sebahodnotiť

Čo je vlastne dobre odvedená práca? „Je to koncept,“ odpovedá Nathalie. „Problém je, že každý má o ňom odlišnú predstavu. Niektorí z nás sú sami voči sebe príliš kritickí, iní zas príliš nenároční.“ Ako však získame potrebný odstup na to, aby sme mali spravodlivý pohľad na svoju prácu? A čo presne je samozrejmým ukazovateľom dobre odvedenej práce? V prvom rade tu figurujú explicitné fakty: popis práce, firmou stanovené ciele, vzťahy vyplývajúce z hodnotiacich pohovorov, verní klienti či odozva, ktorú vyvoláva vaša práca vo vedení firmy. Sú však vždy tak jasné? A sú dostatočné?

„Každý si môže vyskúšať jasne identifikovať faktické kritériá svojho úspechu v práci vzhľadom na svoju pozíciu,“ vysvetľuje špecialistka. „Umožňuje to sebahodnotenie a uvedomenie si toho, čo sa od vás očakáva.“ Týmto spôsobom môžete začať spontánne hodnotiť, na stupnici od 1 do 10, koľko bodov si zaslúži váš pracovný výkon.„Ak sami seba hodnotíte číslom 5, sami môžete definovať kritériá, ktoré vám umožňujú nehodnodiť sa nižšou hodnotou. Napríklad sa vnímate ako svedomití, prípadne sa vám podarilo dosiahnúť určitý cieľ. Následne sa opýtajte sami seba prečo ste sa neohodnotili vyššou známkou a čo vám chýba, aby ste to dosiahli. Obdržíte tak osnovu predstavy toho, čo presne máte zlepšiť…“ Je to jednoduchá technika, akou získať spätnú väzbu aj pri práci na diaľku.

Keď už budete mať svoju tabuľku sebahodnotenia vyplnenú, bude to pre vás jednoduchšie. Možno ste si to nevšimli, ale počas hodnotenia ste zasiali indície kvalitnej práce. Tak poďme teda sledovať kam nás dovedú…

Reflexy, ktoré vypovedajú o vašej profesionalite

Ste samostatní a nikto sa o vás nezaujíma…

Už tri dni pracujete na projekte. A tri dni ste od svojho manažéra nepočuli ani slovo… Zlé znamenie? Ale kdeže! Váš nadriadený to pravdepodobne pochopil: viete ako na to. O to lepšie, pretože práve jeho prácou je zadávať vám úlohy, aby sa o ne nemusel starať. Bingo! Vaša samostatnosť v práci mu umožní získať drahocenný čas. Či už to dáva jasne najavo alebo nie, bude vám vďačný. Ak sa domnieva, že môžete postupovať bez toho, aby na vás permanentne dohliadal a zisťoval „čo robíte“, „ako to robíte“, a „ako ste na tom“, znamená to, že vám dôveruje! Váš manažér od vás pravdepodobne očakáva dobré výsledky a to nevyžaduje žiadnu komunikáciu. Len tak ďalej!

Nie ste zahltení prácou a uvedomujete si aké sú priority

Nie ste z tých, čo majú hlavu v zemi. Rovnako sa netopíte v pohári vody. „Jeden problém? Jedno riešenie.“ Taká je vaša filozofia. A tak vyzerá aj váš to-do-list. Povinnosti máte roztriedené v poradí podľa dôležitosti. Eisenhowerova metóda pre vás nie je novinkou! Naliehavé a dôležité/dôležité ale nie naliehavé/naliehavé ale nie dôležité/ani dôležité ani naliehavé… každá úloha má svoje miesto a vy nikdy nezaostávate. Príde vám do cesty nová úloha? „Žiadny problém. Hop! A už je na zozname povinností,“ odpovedáte. Jedným slovom, ste organizovaní a viete si usporiadať priority bez zbytočnej paniky. A to je dobré znamenie, nie?

Prinášate viac riešení než problémov

„Na piatom poschodí je problém s kopírkou,“ „Ešte stále sme neobdržali zložku od X“, „Tento klient je nespokojný,“ „Lujza je na pokraji vyhorenia…“ Všimli ste si? Tímové mítingy sú trochu ako správy minúta po minúte. Bombardujú vás zlými správami a je to otravné. Z vášho pohľadu je však jasné, že tieto problémy majú riešenie. A to je presne to, čo si na vás kolegovia cenia. Zároveň dokážete sami prísť na spôsoby ako sa cez tieto prekážky dostať. Či už tomu veríte alebo nie, táto schopnosť je ešte vzácnejšia, než sa zdá a vaši manažéri si ju určite všimli.

Viete ako povedať nie bez obviňovania

Keď je váš zoznam úloh preplnený, viete primeraným spôsobom odmietnúť ponuku na nový projekt. Vždy poviete: „Veľmi rád/a by som sa pripojila k tomuto projektu, ale to by znamenalo, že by som musel/a presunúť túto rozpracovnaú zložku na neskôr, pretože som si práve naplánoval/a, že sa jej budem venovať najbližšie tri dni. Mám to nejak zapísať?“ Je to práve schopnosť odmietnúť a zároveň ostať otvorení debate, ktorú na vás ostatní cenia. Zároveň nikdy nevyzeráte, že ste zahltení. Práve naopak, ste k dispozícii, ale pevne ukotvení vo svojich plánoch. Klobúk dole!

Máte čas učiť sa

Tak teda dobre, so všetkým, čo sa vám už podarilo dosiahnúť, vám ešte ostáva čas na to, aby ste sa vzdelávali? Je jasné, že ste skvelí! Či už si tento čas nachádzate v pracovnej dobe alebo nie, čo je dôležité je vaša kapacita postupovať. Máte neustále prehľad o najnovších trendoch vo vašom odvetví? Pre vášho manažéra je to známkou serióznosti a uvedomenia. Neostanete pozadu, keď sa váš sektor posunie. V skratke, ste kreatívni a neustále „v pohybe“!

Na konci dňa máte 40 neprečítaných upozornení

Vaši priatelia sa sťažujú, že počas dňa príliš nekomunikujete. E-maily, WhatsApp, Facebook, Instagram… dostanete sa k nim až večer, keď už považujete svoju pracovnú dobu za ukončenú. Keď sa jedná o pracovné e-maily, ich konzultácie, rozosielanie a odpovedanie v nás môže vyvolať dojem pracovnej náplne. Ale čas, ktorý im budete venovať vám môže odobrať z toho, ktorý je určený zásadnejším povinnostiam. To dokazuje aj novinár Charles Duhigg, ktorý pracuje pre New York Times, vo svojej knihe z roku 2016, Smarter Faster Better. Meraním produktivity pracovníkov v pomere k počtu odoslaných e-mailov dospel k záveru: čím menej e-mailov odosielame, tým sme produktívnejší. Nikdy sa vám nedarí dostať sa na koniec zložky prijatých správ? To je dobré znamenie!

Nejaké ďalšie dôkazy skrytého uznania vašej práce? Či už ste medzi kolegami v kancelárii alebo pracujete z domu, uznanie tam je, nenápadne skryté…

Toto sú skryté indície uznania vašej dobre odvedenej práce…

Dodržujete svoje záväzky (a je to dobre známe)

Všimli ste si? Váš manažér vám zadáva úlohy pokojne a s úsmevom. Nespochybňuje vás.„Si si istý?“ „Neobmedzí ťa meškanie?“ „Vzal si si na starosť túto zložku, myslíš, že to zvládneš?… Nič také sa vás nepýtajú. Prečo? Jednoducho preto, že vedia, že s vami môžu počítať. Vždy, keď sa do niečoho pustíte, keď niečo sľúbite, je to jasné: dá sa na vás spoľahnúť a dodržíte deadline. Inak povedané, máte jasne stanovené hodnoty, ste dôveryhodný kolega. Je o vás známe, že dodržujete svoje slová a medzi vašimi slovami a skutkami nie je rozdiel. Dobre si to všímajte, pretože je to jasný ukazovateľ, ktorý vás robí nepostrádateľnými.

Často sa vás pýtajú na váš názor (a vypočujú vás)

S kým konzultuje počas mítingu manažér svoje strategické rozhodnutia? S vami! A koho sa pýta na názor ohľadom dôležitej úlohy? Vás! A koho povolajú, keď sa črtá kríza? Vás! A to je ďalšia vec, ktorá by vám mohla naznačiť, ako vás vnímajú… Ak vás pozorne počúvajú, keď vyjadrujete svoj názor na určitú tému, znamená to, že vaša analýza má na ňu vplyv a že vaši kolegovia a váš manažér pripisujú vašemu úsudku, myšlienkam a nápadom určitú hodnotu… Pochopte, že by sa na vás neobracali keby vo vás nevideli vaše kvality.

Pravidelne sa na vás obracajú so žiadosťou o pomoc

Či už sa jedná o vášho manažéra alebo o vašich kolegov, často vás vnímajú ako „záchranný čln.“ Či už potrebujú názor, radu alebo náhradu za šéfa, keď nie je k dispozícii na dôležité stretnutie, ozvú sa práve vám! A navyše, keď už má niekto reprezentovať firmu alebo jednať s dôležitým partnerom, neobrátia sa práve na vás? A nie ste to vy, kto odpovedá na telefonáty a e-maily vášho manažéra, keď je na dovolenke? Nie je to znamenie dôvery, ktoré dokazuje vaše kapacity? Povedzme si to úprimne, máte to vo vrecku…

Ste poverení čoraz väčšou zodpovednosťou

Keď ste prišli do firmy, vaše povinnosti sa viac-menej týkali vášho popisu práce. Už je to však nejaká doba a veci sa zmenili. Áno, píšeme „zmenili,“ čo znamená, že ste prešli z jedného stavu do druhého svojou zmenou. Zlepšili ste sa a dnes vás vás vnímajú ako človeka, čo zvládne oveľa viac povinností. Môžete to vnímať ako prácu navyše… Alebo si môžete povedať, že manažéri majú tendenciu dávať úlohy svojim najtalentovanejším zamestnancom. Aký je verdikt?

Musíte žiadať o feedback

Vždy je to to isté. Odovzdáte dôležitý projekt svojmu manažérovi… a hotovo. Úplné ticho. Už o ňom niet ani chýru ani slychu. Chod firmy pokračuje. Vo vašej hlave však rozmýšľate: „Bolo to mizerné!“ „Nedocenili to!“ „Nebolo to ani hotové ani pripravené!“ A keď sa vám ako zázrakom podarí stretnúť vášho manažéra, a nenápadne sa opýtate: „Tak ako dopadla zložka X?“ Váš manažér na vás vytreští oči, načrie do svojej pamäte a nakoniec zo seba dostane: „Ach no jasné, bolo to skvelé…“ A to všetko len tak. Ak ste vo svojom živle a plníte žiadosti svojho manažéra, prečo by vám mal dávať komplimenty? Zhrňme to teda: váš manažér si myslí, že „viete, že odvádzate dobrú prácu,“ alebo na to už nechce poukazovať, pretože si zvykol, že od vás dostáva len kvalitné výsledky. Motivuje vás to?

Váš manažér si všimne každú drobnú chybu…

Toto je skôr opačný prípad než v predošlom príklade… Chcete feedback? Dostanete ho! Tu chýba čiarka, tu je tento detail, zátvorka, dĺžeň… Konečne ste dostali svoju zložku späť, je to červené more, pokryté opravami. „Ach jaj,“ pomyslíte si. Práve naopak. Medzi vami a vaším manažérom panuje „opičia láska.“ To tvrdí Suzanne Bates, riaditeľka Bates Communication, vo svojom interview pre Business Insider: „Šéf, ktorý vás vníma ako vhodného adepta, vám môže poskytnúť veľa kritiky, ktorá nemusí byť nutne pozitívna.Niektorí z nich vám môžu prejavovať tzv. „opičiu lásku“, pretože vás vnímajú ako niekoho, kto to zvládne a vie prevziať zodpovednosť.“ Všíma si váš manažér každú drobnú chybu? Možno sa vám to nezdá, ale je to dobré znamenie…

Všetky tieto indície by vás mali naviesť na jedinú cestu: na cestu sebadôvery. Či už vašu potrebu uznania v práci uspokojuje váš manažér alebo nie, prevezmite vedenie! „Pravidelne sa hodnoťte,“ odporúča Nathalie Martinová. „Všímajte si svoje úspechy, čo by ste mohli opraviť a oslavujte každý drobný úspech!“ Dávajte si dobré známky tak, ako to robili kedysi vaši učitelia. Ak pracujete z domu, tak to zdvojnásobte! Každý deň sa odmeňte za to, čo ste zvládli a oslávte to! Odmenou by pre vás mal byť oddych. A ak máte naozaj potrebu počuť hlas svojho manažéra, stačí vám „dobrý timing a jednoduché vysvetlenie vašej potreby,“ dodáva koučka.

Preložila Dorota Bachratá

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku alebo sa prihláste na odber noviniek, aby sa k vám vždy dostali naše najlepšie články!

Preberané témy