Nízka sebadôvera v práci? Vieme, čo s tým

23. 3. 2020

6 min.

Nízka sebadôvera v práci? Vieme, čo s tým
autor
Elsa Andron

Psychologue du travail et psychologue clinicienne

Možno ste si niekedy povedali: „Nikdy to v tejto firme nezvládnem.“ Alebo: „Som v práci taký nemožný!“ Je to úplne normálne. Len veľmi málo ľudí k sebe nikdy nebolo v práci sebakritických. Nedostatok sebadôvery v práci však môže byť skutočnou prekážkou v poznaní vlastnej hodnoty a v rozpoznávaní najlepších príležitostí. V čom vlastne spočíva nedostatok sebavedomia? A čo môžete urobiť, aby ste sebadôveru získali?

Pôvod nedostatku sebadôvery

Podľa francúzskeho psychiatra Frédérica Fangeta, ktorý tomuto problému venoval celú knihu, sme všetci schopní prekonať pocity nedostatočnosti. Na základe dlhoročných skúseností z psychoterapie vysvetľuje: „Sebadôvera je oveľa viac než len nejaká páka nášho mentálneho procesu. Je pilierom pyramídy, ktorá stojí na základoch sebavedomia (získavaného v ranom veku). Vrcholom tejto pyramídy je asertivita. Ako taká je sebadôvera základnou zložkou našej osobnosti. Ak jej máme nedostatok, trpíme.“

Sebadôvera sa dá opísať ako obraz seba samého, ktorý majú jedinci o svojej schopnosti reagovať a konať v akejkoľvek situácii. Je preto naviazaná na presvedčenia a predsudky, ktoré o sebe ľudia majú. Nanešťastie sú tieto presvedčenia často neopodstatnené a môžu preto brzdiť osobnostný rozvoj.

Negatívne presvedčenia sú nielenže založené na skúsenostiach z minulosti – a to najmä na neúspechoch – ale aj na tom, ako autority (naši rodičia alebo učitelia) reagovali na tieto skúsenosti. Čo je však ešte dôležitejšie, presvedčenia sú často ovplyvnené aj tým, ako reaguje osoba, ktorá kritiku prijíma. Možno sa vám stalo, že zlá známka v škole vyvolala reakciu: „Naozaj si ma sklamal/a!“ Alebo ste sa s rodičmi bavili o známkach ako o niečom, na čom by sa dalo pracovať? Je to tak, ponižujúce poznámky o schopnostiach a talente („V tomto predsa vôbec nie si dobrý/á. Nikdy sa ti to nepodarí.“) môžu vytvoriť negatívne presvedčenie, ktoré začne vo vašom nastavení mysle prevládať. Takéto poznámky môžu narušiť to, ako človek vníma sám seba, a zapríčiňujú vznik sebakritických myšlienok, napríklad: „Som neschopný/á.“; „Na toto nemám.“; „Potrebujem mať pocit, že ma ľudia majú radi.“ Časom negatívne vzorce sebadôvery úplne zničia vašu schopnosť naplniť svoj potenciál.

Aj keď môže byť nedostatok sebadôvery úzko sústredený v špecifických prostrediach života, ako je napríklad práca, len málokedy sa vyskytuje len v jednej oblasti. Ľudia s nedostatkom sebadôvery zvyčajne prežívajú ťažkosti v oveľa všeobecnejšom slova zmysle. To je prípad Karolíny, 28 ročnej projektovej manažérky, ktorá tvrdí: „Všimla som si, že môj nedostatok sebadôvery sa neprejavuje len na pracovisku, ale v mnohých ďalších aspektoch môjho života.“

Nedostatok sebadôvery: aké sú následky?

Nedostatok sebadôvery vedie k negatívnym emóciám. Medzi ne patrí strach (napríklad strach z neúspechu alebo strach z toho, že nie ste milovaní), pocit viny (pocit, že ste vždy zodpovední za to, keď sa veci nedejú tak, ako by ste chceli), hanba alebo pocit vylúčenia. Tieto emócie spôsobujú negatívne myšlienky, že ste nanič. To vzápätí ovplyvňuje celkové správanie. Napríklad ak cítite strach, môžete si vypestovať zvyk defenzívneho správania. To sa prejavuje trebárs ako zbytočne podrobné plánovanie v snahe vyhnúť sa neočakávaným situáciám v každodennom živote.

Aký to bude mať vplyv na váš profesionálny život?

V práci môže nedostatok sebadôvery viesť k opakovaným neúspechom alebo vylúčeniu z kolektívu, čo vám môže pokaziť kariérny rozvoj. Ak naozaj cítite, že nie ste schopní pustiť sa do nových projektov a prijímať ďalšiu zodpovednosť, je menšia šanca, že budete mať na pracovisku úspech. Týmto si Karolína prešla vo svojom predošlom zamestnaní: „Cítila som, že každá príležitosť, ktorá sa mi naskytla a ktorá by mi pomohla ďalej sa rozvíjať, bola pre mňa nad moje sily, a tak som ani nebola schopná ju prijať. Počas prvého ročného hodnotenia moja manažérka spomenula môj nedostatok sebadôvery. Tvrdila, že nie som dosť odvážna, že by som mohla viac riskovať a viac sa presadzovať. Vtedy som si uvedomila, že keby som mala viac sebadôvery, mohla by som toho urobiť viac. Poškodzovalo to môj kariérny rast.“

Nedostatok sebadôvery často spôsobuje frustráciu či hnev, pretože znemožňuje ľuďom robiť to, čo by mohli alebo chceli. Je to naozaj začarovaný kruh: nahromadené neúspechy spôsobené nedostatkom sebadôvery často ešte zhoršujú jadro problému, keďže problémy so sebadôverou sú úzko späté so strachom z neúspechu. Môžete mať dojem, že ak sa vyhnete potenciálnemu neúspechu odmietnutím nejakej činnosti, zmenší to vaše znechutenie zo seba samého. Zároveň vám to však znemožňuje dosiahnuť potenciálny úspech, ktorý by vám pomohol s opätovným získaním sebadôvery. Ak sa čoraz viac vyhýbate nejakej téme alebo situácii, o to viac ju budete vnímať ako nebezpečenstvo z hľadiska vlastného neúspechu.

Ak vám chýba sebadôvera v pracovnom prostredí, hrozí vám, že začnete podliehať vyhýbavému správaniu. Výsledkom bude, že pravdepodobne prehliadnete dôležité povinnosti, ako napríklad prezentáciu pred kolegami, spravovanie citlivých dokumentov, prípadne návrh na projekt, z ktorého ste naozaj nadšení. Pocit nedôvery vás môže naozaj zabrzdiť aj počas pohovoru do novej práce, najmä čo sa týka schopnosti vedieť sa „predať“. Ukracujete sa o šancu využiť nové príležitosti, ktoré sa vám naskytnú.

Môžete „vyliečiť“ nedostatok sebadôvery?

Dobrou správou je, že nedostatok sebadôvery nie je nemenným stavom bytia, ale skôr rozmerom vašej osobnosti, na ktorom sa dá pracovať. Koučing alebo psychoterapia vám môžu pomôcť. Existuje kopa ďalších cvičení, ktorými krok za krokom obnovíte svoje sebavedomie. Tu je niekoľko z nich.

1. Začnite sa (znova) rozprávať sami so sebou pozitívnejšie

Ako sme už spomínali, presvedčenia a predsudky, ktoré o sebe máme, sú jadrom celého procesu devalvácie, keďže nás udržujú v neustálom stave osobného neuspokojenia. Je preto dôležité naučiť sa (znovu) viesť milší a pozitívnejší vnútorný diškurz. Začnite tým, že sa prestanete prehnane kritizovať, ak urobíte niečo, čo nie je úplne skvelé. Miesto automatických fráz („To som teda blbý/á.“; „Aj tak som na nič.“) sa musíte prenastaviť a svoje myšlienky formulovať pozitívnejšie. Predstavte si niekoho, koho milujete, ako rozpráva o sebe týmto spôsobom. Pravdepodobne by ste sa im pokúsili pomôcť a nedovolili by ste im, aby sa o sebe takto vyjadrovali. Tak vidíte, teraz môžete to isté povedať sami sebe. Často iných vnímame menej kriticky než sami seba.

2. Prijmite svoje prednosti a úprimne si priznajte svoje slabiny

Na to, aby sme niekoho ocenili či milovali, nemusí byť dokonalý. Preto je nutné, aby ste sa sami lepšie spoznali. Prehľad o svojich schopnostiach a ich obmedzeniach pomáha s konsolidáciou a obnovovaním sebadôvery. Je potom možné vytvoriť si zoznam silných stránok a slabín a zároveň si udržať objektivitu. Môže vám tiež pomôcť spísať si všetky pozitívne komplimenty, ktoré vám ľudia dávajú. To pomáha aj preto, lebo pre nedostatok sebadôvery máme tendenciu pamätať si len negatíva a ignorovať všetky pozitívne veci, ktoré o nás ľudia povedali. Priznanie si pozitívnych vlastností zároveň s negatívnymi vám poskytne triezvejší pohľad.

3. Oceňte svoje úspechy

Ak vám chýba sebadôvera, je ťažké myslieť na úspechy z minulosti. Výsledkom takéhoto myslenia je, že budete permanentne spochybňovať svoje schopnosti. Ak sa však k týmto momentom úspechu vrátite, spomeniete si, že ste v sebe objavili zručnosti, o ktorých ste nevedeli, že ich máte. Ba čo viac, ak si spravíte prehľad všetkého, čo sa vám za posledných pár mesiacov podarilo, môže sa z toho vykľuť zaujímavé cvičenie. Môže vám to pomôcť uvedomiť si všetko, čo ste úspešne zvládli, ale možno ste na to zabudli alebo ste to prehliadli. Najlepšie bude, ak tieto veci ešte prepojíte: „Podarilo sa mi dosiahnuť za posledné tri mesiace zamestnať cielený počet nových zamestnancov.“ Karolína sa začala dvakrát mesačne stretávať so svojou manažérkou, aby spolu spísali dosiahnutú náplň práce. To jej umožnilo uvedomiť si všetko, čo bola schopná dosiahnuť, a spoznať aj odvetvia, v ktorých excelovala: „Vďaka pravidelným stretnutiam som si uvedomila, že v skutočnosti toho robím naozaj veľa. Prehľad o tom, čo robím, mi naozaj umožnil vnímať, ako sa zlepšujem a čo som dosiahla. Pomáha mi to získavať postupne viac a viac sebadôvery.“

4. Zlepšite svoje schopnosti

Karolíne jej manažérka poradila: „Vyberte si jednu alebo dve témy, ktoré vás zaujímajú, prečítajte si a naučte sa niečo o týchto témach. Je jasné, že sa o nich nenaučíte všetko, ale zlepší sa vám expertíza.“ Karolína dala na jej radu: „Vďaka tomu som sa stala expertkou v určitých oblastiach. Uvedomila som si, že si viac dôverujem a dokážem rozprávať sama o sebe.“

Je pravda, že posilňovanie schopností vám pomôže cítiť sa sebavedomejšie, keďže to postupne ničí pocity nedostatočnosti alebo neschopnosti.

5. Rozprávajte o tom a požiadajte o pomoc, ak to potrebujete

Rozprávať sa o osobných problémoch je niekedy ťažké, pretože sa preto môžeme cítiť obnažení. Rozprávať sa však o sebarozvoji a pracovať na sebe s profesionálom, akým je napríklad psychológ, psychoterapeut alebo kouč, nám môže pomôcť prebudovať svoje presvedčenia a prekonať nedostatok sebadôvery. Navyše vám v práci môže pomôcť aj ohľaduplný manažér, ktorý vás podporí vo vytváraní alebo znovuobjavovaní vlastnej hodnoty.

Sebadôvera je najmä v práci témou, ktorá sa týka nás všetkých. Ak jej nedostatok pocítite po nejakom pracovnom neúspechu, akou je strata zamestnania alebo dlhšie obdobie nezamestnanosti, môže vás to ovplyvniť v každodennom živote. Tomuto vplyvu sa však dá vyhnúť. Je vždy možné (znovu)objaviť sebadôveru.

Karolíne umožnili skúsenosti v jej práci pracovať na sebadôvere v práci. Neskôr sa jej konečne podarilo pustiť sa do projektu na voľnej nohe. „Mohla som pracovať na niečom, čo mi bolo vlastné, čo mi dávalo zmysel. V konečnom dôsledku to boli moje vlastné skúsenosti a otázky ohľadom mojich schopností konať, ktoré mi umožnili pustiť sa do toho.“Tak prečo si nenechať poradiť od Karolíny? Nájdite odvahu veriť si. Nikdy nie je neskoro!

Preklad: Dorota Bachratá

Foto: WTTJ

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.