Networking pri hľadaní práce

  1. Nízka sebadôvera v práci? Vieme, čo s tým

    Nízka sebadôvera v práci? Vieme, čo s tým

    Nedostatok sebadôvery môže byť prekážkou v poznaní vlastnej hodnoty a v rozpoznávaní príležitostí. Čo môžete urobiť, aby ste sebadôveru získali?

    • Pracujúci