Ako zažiariť na hodnotiacom pohovore?

08. 11. 2021

4 min.

Ako zažiariť na hodnotiacom pohovore?
autor
Kevin

CTO - directeur technique

„Jedným z najdôležitejších prvkov úspechu je zdravé sebavedomie. A pre zdravé sebavedomie je kľúčová príprava.“ Arthur Ashe

Slávny americký tenista dokonale vystihol, ako si zabezpečiť dobrú kritiku svojho výkonu. Nie je to také náročné, ako sa môže zdať. Nevnímajte to ako trest. Toto je moment, keď môžete pred svojím zamestnávateľom zažiariť.

Proces prípravy až po samotný hodnotiaci pohovor musíte vnímať metodicky. Zvýšite tak jeho hodnotu. Tu sú naše najlepšie rady pre hodnotiaci pohovor, z ktorého sa namiesto obávaného dňa stane deň túžobne očakávaný!

Príprava na hodnotiaci pohovor

Ak si chcete pred týmto veľkým dňom zvýšiť svoje sebavedomie, doprajte si čas a zamyslite sa nad vlastným zhodnotením svojho roka. Spíšte si to pekne čierne na bielom. Ako na to? Keď sa dívate na kvalitu svojej práce, buďte úprimní a nezaujatí. To povedie ku konštruktívnemu hodnoteniu. Ak ste však v rámci svojho vlastného sebahodnotenia príliš skromní, môže sa stať, že sa zbytočne ponížite a budete si musieť svoju prácu pred manažérom obhájiť. Namiesto toho, aby ste vynikli, ocitnete sa v nebezpečnej pozícii, z ktorej na vás môžu zaútočiť tí, čo vás hodnotia. Informácie, ktoré majú pred sebou, môžu použiť na to, aby vás vykoľajili a kritizovali vaše každodenné správanie.

Príprava zoznamu bodov pohovoru

1.Aký bol váš rok v sumári?

  • Čo sa vám páčilo?
  • Čo sa vám nepáčilo?
  • S akými prekážkami ste sa stretli?
  • Aké vylepšenia by boli v rámci vašej práce pre firmu prínosom?

2.Aký osobný rast očakávate v budúcom roku?

  • Čo ďalšie by ste radi skúmali?
  • S čím by ste sa radi znova stretli?
  • Aké sú kľúčové výzvy pre firmu?
  • Na čo by firma mala dať podľa vás v ďalšom roku pozor?

3.Aké nové ciele by ste si mohli so zamestnávateľom zadať, aby ste spolu mohli neskôr spätne zhodnotiť budúci rok?

4.Určte si platové rozmedzie, ktoré poslúži ako referenčný bod v prípade možného rokovania o plate.

Rozlišujte kvalitu a kvantitu

Pre efektívnu prípravu hodnotenia je dôležité zohľadniť dva zásadné body: kvantitu a kvalitu.

  • Nájdite správne dáta a analyzujte ich.

Vo firme, ktorá má predajné ciele, bude vaša práca hodnotená na základe vášho výkonu. Váš výkon je možné zhodnotiť pomocou niekoľkých rôznych výsledkov meraní, napríklad podľa počtu dokončených projektov či počtu nových klientov. Je tiež dôležité nájsť výsledky, ktoré sú relevantné v súvislosti s vašou náplňou práce, a použiť ich vo svoj prospech. Ak je napríklad vašou náplňou práce najmä interakcia s klientmi, je dôležité zdôrazniť vysokú úroveň spokojnosti klientov a opakované zákazky, ktoré vaše privilegované vzťahy s nimi môžu zabezpečiť. Ak pracujete v komunikácii alebo marketingu, spomeňte nárast návštevnosti webstránok, úspech vašich článkov alebo zvýšenie sledovanosti na sociálnych sieťach. Toto všetko sú dáta, ktoré podčiarknu vaše tohtoročné úspechy.

  • Objavte svoje silné stránky a predveďte ich.

Aby ste si vytvorili úspešné hodnotenie, musíte spojiť kvantitatívne a kvalitatívne aspekty svojho výkonu. Takýmto osobnejším pohľadom tak môžete zistiť svoje kvality, ako aj slabiny, čo vám umožní zvážiť, čo všetko ešte môžete vylepšiť. Príprava môže tiež viesť k diskusii o možnostiach zlepšenia sa v slabších oblastiach.

Príprava na hodnotiaci pohovor je ideálny čas zamyslieť sa nad svojimi ambíciami a úspechmi. Buďte čo najobjektívnejší, aby ste mohli doladiť svoj kariérny plán a navrhnúť nápady na kariérny rozvoj svojmu zamestnávateľovi. Proaktivita ohľadom vašej kariéry je vždy efektívnou cestou, ako vyčnievať a dokázať svoju zrelosť.

Deň D: ako by mala prebiehať prezentácia?

Úspech hodnotiaceho pohovoru závisí od toho, aký postoj zaujmete! Dôsledná príprava vám zvýši sebavedomie a zároveň vám udá smer, ktorým chcete, aby sa míting uberal. Váš postoj je kľúčový a obsah pohovoru už predsa máte pripravený.

Udržte si pozitívnu náladu a konštruktívny postoj

Ak chcete získať priaznivé hodnotenie, rozhodne odporúčame zaujať postoj, ktorý vedie ku konsenzu, čo znamená, že nebudete defenzívni, pohŕdaví ani kritickí. Obhajujte svoj pohľad na vec, ale budete musieť počúvať a ak to bude nutné, aj prijať niektoré komentáre bez zbytočnej argumentácie.

Je dôležité brať do úvahy, že vaším cieľom je získať body a urobiť čokoľvek, aby ste druhú osobu presvedčili o svojej hodnote. Potreba mať za každú cenu pravdu vás stavia do riskantnej pozície. Váš nadriadený môže nadobudnúť nesprávny dojem o vašej sebakritike.

Aj váš vzhľad musí byť profesionálny

Ak chcete na hodnotiacom pohovore uspieť, dôležité je aj držanie vášho tela. Ak budete vyzerať príliš uvoľnene, bude to pôsobiť tak, že vás nezaujíma, čo sa deje. Ak budete príliš strnulí, vzbudí to pochybnosti o tom, ako zvládate stres. Chovajte sa prirodzene, ale so záujmom: tak vytvoríte reálny obraz o tom, kým v skutočnosti ste.

Buďte proaktívni

Hodnotiaci pohovor je výmena názorov. Ciele, ktoré si stanoví ten, čo hodnotí, sú rôzne. V niektorých firmách je pohovor len formálnym rituálom, ktorý pre firmu nemá žiaden pádny význam. V iných je hodnotiaci pohovor prostriedkom, pomocou ktorého dostanú zamestnanci šancu sa vyjadriť. Vo väčšine prípadov však majú manažéri na hodnotenie vysoké očakávania. Poskytuje im to množstvo informácií, pomocou ktorých zistia duševný stav svojich tímov. Ak toto všetko zoberieme do úvahy, váš proaktívny postoj bude určite ocenený. Keď budete diskutovať o menej úspešných projektoch, vyspelo rozoberte situáciu a ponúknite riešenia. Pre vášho zamestnávateľa to bude rozhodujúci faktor. Ocení vašu jasnosť, ochotu vylepšiť pracovné postupy, ako aj vašu aktívnu účasť na tom, že firme pomáhate napredovať.

Odpovedajte s rozvahou

Nesúhlasíte s niečím, najmä čo sa týka pracovných cieľov alebo navrhovaného zvýšenia platu? Ak sa v diskusii nezhodnete, požiadajte o viac času na premyslenie. Nikto vám to nebude vyčítať a máte na to právo. Sú to dôležité témy. Neuvážené rozhodnutia pod náporom pochybností sa nikdy nevyplatia.

Pokračovanie

V tradičnom procese hodnotenia sa konajú ďalšie individuálne doplňujúce rozhovory, ktoré majú zvyčajne niekoľko bodov. Aby ste ich zvládli, využite rovnakú techniku ako pri hodnotiacom pohovore. Dôležitá je príprava a postoj, ktorý zaujmete. Bude to pre vás šanca vyjadriť svoju spokojnosť s prekonaním výziev, alebo vám to, naopak, poskytne priestor pokojne a konštruktívne sa vyjadriť o akýchkoľvek problémoch, ktoré vás stretli.

Hodnotiaci pohovor je proces, ktorý sa budete musieť naučiť absolvovať, ak chcete pokračovať vo svojom firemnom raste. Považujte tento moment ako jedinečnú možnosť, keď vás váš manažér naozaj vypočuje. Vaše každoročné hodnotenie sa môže časom stať udalosťou roka.

Preklad: Dorota Bachratá

Zdroj: WTTJ

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy