Je kritické myslenie v práci výhodou?

01. 11. 2020

6 min.

Je kritické myslenie v práci výhodou?
autor
Cécile Pichon

Psychologue du travail, coach et consultante RH

Kritické myslenie v práci – áno alebo nie? Kým sa všetci zhodneme na výhodách kritického myslenia v súkromnom živote, nie sme si už istí, či má čo hľadať v pracovnej sfére. Je pre kritické myslenie vôbec vo vzťahu medzi šéfom a jeho podriadenými priestor? A čo to vlastne kritické myslenie je? Spolu túto otázku rozlúskneme.

Význam kritického myslenia

Aj keď slovo „kritický“ má často negatívne konotácie, pretože vaša myseľ smeruje priamo ku všetkým tým hanlivým poznámkam, ktorými sa ľudia navzájom častujú, v skutočnosti pochádza z gréckeho kritikē (κριτική), čo väčšinou znamená umenie rozlišovať. Váš mozog sám od seba každý deň produkuje myšlienky, ktoré sú syntézou vedomostí, skúseností a presvedčení. Kritické myslenie, ktoré je súčasťou komplexných kognitívnych procesov, je dobrovoľná, vedomá a cielená aktivita, ktorá vás donúti vymaniť sa zo svojej subjektivity a byť viac objektívnymi. Pri tomto náročnom procese vám na myseľ môžu prísť aj myšlienky a nápady všeobecnejšieho charakteru.

Každý prirodzene rád kritizuje, avšak aby bolo kritické myslenie skutočne efektívne, musí byť založené na faktoch a dôkazoch. Ide o snahu vidieť problém z rôznych uhlov pohľadu a preosiať ich cez filter rozumu bez vplyvu pocitov a emócií.

Dôležitosť kritického myslenia

Nie sme ovce

Schopnosť kriticky myslieť je užitočná pre každého: dokážeme sa vyhnúť chybám v uvažovaní, ale tiež si uvedomíme vplyv ľudí a emócií na náš spôsob myslenia bez toho, aby sme sa nechali oklamať. Dávka kritického myslenia nám pomáha najmä:

 • Bojovať proti nepodloženým fámam, fake news a mylným presvedčeniam. Umožňuje nám overiť si pravdivosť informácií, ktoré sa k nám dostávajú zo sociálnych sietí, ale aj od našich príbuzných, priateľov atď.
 • Vytvoriť si vlastný názor a bojovať proti fenoménu skupinového myslenia, manipulácii a očkovaniu názorov. Môžeme si dopriať čas, urobiť si názor na rôzne témy a tak sa zapojiť do debaty.
 • Vyvarovať sa pádu do pasce subjektivity. Kritické myslenie nám môže pomôcť udržať si odstup od bežných domnienok a reakcií, ktoré nám diktujú naše zmysly a emócie, čím sa niekedy uchyľujeme k iracionálnym myšlienkam.
 • Prinášať inovácie, zmeny a kreatívne nápady. Kritické myslenie nám umožňuje spochybniť naše zaužívané názory, ktoré by sa dali transformovať alebo vylepšiť.

Kritické myslenie je predovšetkým správanie sa našej pozornosti, ktorú treba mať, ako to vysvetľuje Gérald Bronner, profesor sociológie na Parížskej univerzite a autor knihy Déchéance de Rationalité (Úpadok racionality, pozn. prekl.): „Človek, ktorému nechýba skutočné racionálne myslenie, skúma predovšetkým samého seba: je to epistemická bdelosť, ktorou musíme mať možnosť disponovať.“ Neslúžilo by nám ku cti nebyť kritický. Byť kritický je totiž krásna ľudská schopnosť. Bolo by to ako používať iba časť našich schopností ako akýsi druh oklieštenej inteligencie!

Kritické myslenie k službám firiem

Pochopili ste to, na pracovisku má aj kritické myslenie svoje miesto. Možnosť napredovať si vyžaduje objektivitu a racionalitu! Kritické myslenie je nutné pre rozvoj, inovácie a zmeny. Nie je však vždy ľahké vyjadriť svoj názor alebo sa odvážiť spochybniť niečo zaužívané. To je úplne normálne. Hierarchia a poslušnosť na pracovisku môžu niekedy kritické myslenie zamestnancov pri uvažovaní o myšlienkach alebo rozhodnutiach ich manažérov či zamestnávateľov obmedziť alebo zabrzdiť. Kritické myslenie však zostáva nevyhnutnou súčasťou rozhodovacieho procesu bez ohľadu na to, na akej pozícii v hierarchii sa jednotlivec nachádza.

Je to vzácna zručnosť cenená predovšetkým na pozíciách, ktoré sa spájajú s prijímaním stratégií, líderstvom a manažmentom. Ide o to vedieť sa pýtať samého seba, vytvoriť si odstup a kriticky myslieť aj pri prijímaní ďalekosiahlych rozhodnutí. Schopnosť ustúpiť od svojich vlastných nápadov, nesúhlasiť s členmi tímu a zmeniť uhol pohľadu je obzvlášť dôležitá vtedy, keď sa dostanete na určitý level hierarchie, kde sa vám už nikto neodváži oponovať! Kritické myslenie je azda užitočné aj na pozíciách, ktoré sa spájajú s riešením problémov a hľadaním neustálych zlepšení. Inými slovami, je užitočné pre mnohé povolania a odbory.

Rozvoj kritického myslenia

Zmena spôsobu myslenia alebo otvorená myseľ?

Kritické myslenie nie je zďaleka vrodené. Rozvíja sa v detstve a počas štúdia, čo predstavuje veľký paradox. Na jednej strane je vzdelávanie, ktoré získate v mladosti, venované získavaniu informácií prostredníctvom učenia a vedomostí. Na druhej strane nám skutočné vzdelávanie musí umožniť, aby sme si tento stroj na myslenie vytvorili samostatne, a to takým spôsobom, aby sa zo vzdelávania nestalo iba číre formátovanie. Najmä kvôli tomu nás v škole oboznamujú s filozofiou, esejami a debatami, aby nás viedli k analýze a rozlišovaniu.

Vedomosti a metódy

Na jednej strane existujú vedomosti a na strane druhej nástroje, ktoré nám umožňujú premýšľať. Ak si teda kritické myslenie pre svoje fungovanie vyžaduje nejakú skutočnú techniku, musí byť založená na pevných teoretických zručnostiach a znalostiach z daného odboru (ak nie ste vedcom, bude pre vás ťažké vyjadriť sa k nejakým výskumom).

V jadre tejto metódy sa nachádzajú pochybnosti, ktoré slúžia ako ochrana pred každou uponáhľanou myšlienkou a presvedčením. Dovoliť si pochybovať predstavuje možnosť nápravy, čím sa chránime pred pádom do akejkoľvek pasce. Francúzsky filozof Émile-Auguste Chartier vo svojich úvahách o šťastí pripomína, že pochybnosť je fundamentálnym základom nestranného myslenia. „V jadre skutočnej odvahy sú pochybnosti. Myšlienka zbaviť sa nášho zaužívaného je odvážny počin. Každý vynálezca spochybnil to, o čom nepochyboval nikto iný. To bolo skutočné rúhanie.“

Pri kritickom uvažovaní či už v práci, alebo v súkromí vám pomôže niekoľko zaujímavých a výpravných tipov:

 1. Problém jasne vyjadrite ústne alebo písomne. Ako príklad si uveďme nespokojnosť so softvérom, s ktorým váš tím pracuje. Sťažujú sa len z princípu alebo softvér skutočne nespĺňa svoj účel? Aké sú vaše základné požiadavky na tento softvér? Aký je jeho účel, na čo by mal slúžiť a prečo sa zdá, že so softvérom používatelia už nie sú spokojní?
 2. Zhromažďujte informácie, aby sa vám podarilo zachytiť rôzne aspekty danej veci. Pokračujme v našom príklade: aký ďalší existujúci softvér by slúžil podobnému účelu? Aké sú atribúty a nevýhody týchto nástrojov? Ale tiež: aké by boli náklady, čas a energia potrebné na realizáciu zmien a s tým spojený vplyv na tím a zákazníkov?
 3. Skontrolujte pravdivosť informačných zdrojov. Zamyslite sa nad možnými dôvodmi a obavami. Tie môže tím pociťovať ohľadom výmeny existujúcich nástrojov, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie. Marketingové ťahy obchodných zástupcov by tiež mohli odvrátiť vašu pozornosť od možných chýb nástrojov a viesť vás k nesprávnej voľbe. V tejto fáze sa musíte pokúsiť rozlíšiť objektívne fakty od subjektívnych interpretácií.
 4. Porovnajte rôzne uhly pohľadu prostredníctvom kontaktu s ostatnými zainteresovanými stranami. Prečo napríklad nehovoriť s ostatnými používateľmi navrhovaného nového softvéru alebo nezorganizovať tímové stretnutie o tejto otázke s cieľom získať názory viacerých strán?
 5. Analyzujte argumenty pri každej jednej z možností a zamyslite sa nad dôsledkami, ktoré by na proces rozhodovania mohli mať. Nakoniec by sme si pred prijatím rozhodnutia mohli napríklad vytvoriť rebríček možností a spočítať argumenty „pre“ a „proti“.

Čím viac si trénujete kritické myslenie, tým viac sa vo vás zakotví a stane vašou automatickou súčasťou. Je dôležité mať sa na pozore, aby ste sa nechytili do pasce svojich myšlienok. Náš mozog nás niekedy zvedie ku skratkám mysle, ktoré sa nazývajú aj kognitívne skreslenia. Tieto predsudky pôsobia ako optické ilúzie nášho myslenia a spôsobujú, že pri uvažovaní pomerne často pochybíme. Šancu vyhnúť sa im budete mať, ak o nich budete vedieť. Pravdepodobne ste už o niektorých z nich počuli. Spomeňme napr. konfirmačné skreslenie (confirmation bias), kotvenie (anchor bias), Dunningov-Krugerov efekt a mnoho ďalších, ktoré sa dokážete naučiť rozpoznať.

Zúročte kritické myslenie na pracovnom pohovore

Hovoríte si, že pracovný pohovor je situácia, počas ktorej chcete najviac zapadnúť do predstáv očakávaní zamestnávateľa. Možno si hovoríte, že teraz nie je ten správny čas provokovať kritickým myslením. Omyl. Naopak, ide o dosť vyhľadávanú vlastnosť, a preto je vo vašom záujme sa ňou pochváliť.

 • Predstavte svoje skúsenosti zo širšej perspektívy
  Schopnosť prerozprávať svoje skúsenosti z rôznych uhlov pohľadu je dobrý spôsob, ako personalistom dokázať svoje schopnosti v oblasti kritického myslenia. Opísať fakty čo najobjektívnejšie, na základe rôznych faktorov a ich dôsledkov, bez emócií a kritiky je dobrý spôsob, ako ukázať, že ste schopní vidieť pozitíva a negatíva bez toho, aby ste sa uchýlili k obviňovaniu bývalého zamestnávateľa alebo samého seba. Ide o dôkaz toho, že aj na svoje ďalšie skúsenosti budete nazerať s nadhľadom.
 • Podeľte sa o svoju víziu
  Podeliť sa o svoju víziu týkajúcu sa danej pozície, odboru alebo odvetvia počas pohovoru môže byť rovnako zaujímavé, ako preukázať svoje schopnosti kritického myslenia. To je ďalší spôsob, ako upokojiť personalistu tým, že mu ukážete, že nie ste krátkozrakí. Keď sa podnik rozhodne prijať niekoho nového, niekedy hľadá nejaké oživenie, nový prvok, ktorý vnesie do tímu nový vietor. Nebudete niekoho najímať, ak chcete pokračovať v zabehnutých koľajach. Všetky vaše nápady budú teda vítané.
 • Variujte uhol pohľadu
  Ak vytiahnete určitú tému, ukážte, že sa dokážete vžiť do pozície niekoho druhého, napr. pochopiť situáciu klienta, dodávateľa alebo manažéra projektu. Týmto spôsobom dokážete, že viete prekonať svoju subjektivitu a vziať do úvahy názor ostatných, čím budú vaše rozhodnutia kolektívnejšie a budú vyhovovať vyššiemu počtu ľudí.
 • Nájdite odvahu pochybovať
  V neposlednom rade je dôkazom kritického ducha odvaha priznať pochybnosti a nedostatok vedomostí. Ak vám položia zákernú otázku, pokojne povedzte „neviem“. Pochybovať znamená priznať, že nemáte dostatočné informácie alebo názor na to, aby ste na otázku mohli odpovedať. Byť čestný bude viac ako užitočné!

A na záver otázka: nie je kritické myslenie skôr nutnosťou než právom? Ak čelíme nástrahám, ktoré nám do cesty kladú naše vlastné myšlienky, odvaha vyjadriť svoje pochybnosti o navrhovanom riešení nemusí byť zrovna najjednoduchším počinom, no prinesie konštruktívne riešenie. Zapájaním kritického myslenia cvičíte a zdokonaľujete svoju mienku, vďaka čomu je táto soft skill vaším najlepším spojencom vo všetkých strategických rozhodnutiach v osobnom aj profesionálnom živote.

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?

Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle

Preskúmať pracovné miesta