Používate myšlienkové mapy? Naučte sa organizovať svoje nápady kreatívne

13. 2. 2020

4 min.

Používate myšlienkové mapy? Naučte sa organizovať svoje nápady kreatívne
autor
Aglaé Dancette

Fondateur, auteur, rédacteur @Word Shaper

Naša myseľ je zaneprázdnená, stále od nej niečo potrebujeme a niekedy ju aj potrápime. Nápady nám v našich roztržitých hlavách víria jeden cez druhý. Spájajú sa spôsobmi, ktorým sotva rozumieme, a miešajú sa tak, že ich občas vôbec nechápeme. Myšlienková mapa pomáha roztriediť myšlienky jasným, štruktúrovaným spôsobom. Keď ju budete kresliť, mala by vyzerať ako strom. Myšlienková mapa vám umožní naplno preskúmať a využiť vaše myšlienky, namiesto toho, aby ste sa zasekli v permanentnom toku nových nápadov. V článku vám povieme všetko, čo o tejto šikovnej pomôcke potrebujete vedieť. Bude sa vám to hodiť nielen v osobnom živote, ale aj v práci.

História myšlienkových máp

Britský psychológ Tony Buzan strávil niekoľko desaťročí svojho života výskumom pamäti, fungovania mozgu a jeho schopnosťou učiť sa. O mentálnych mapách začal hovoriť v 70. rokoch. V tom čase hosťoval pre BBC televízny seriál Use Your Head (Použi svoju hlavu, pozn. prek.), v ktorom vyučoval svoj koncept myšlienkovej mapy. Tá je založená na fakte, že naša pravá mozgová hemisféra lepšie vníma vizuálne vnemy a syntézu ideí než ľavá. Buzan veril, že rôzne pedagogické metódy by tento fakt mali brať do úvahy v rámci učenia a procesov pamäti. Vytvoril preto myšlienkové mapy ako spôsob prepojenia pravej, kreatívnejšej strany, s ľavou, ktorá je logickejšia a analytickejšia. Na základe tohto princípu vytvoril diagram, ktorý umožňuje pomocou vizuálnej prezentácie vytvoriť spojenie viacerých konceptov.

Mentálna mapa umožňuje spojenie myšlienok, ktoré by inak spolu vôbec nesúviseli, a to pomocou farieb, diagramov, čiar a akýchkoľvek iných prvkov, ktoré ich prepoja. Je usporiadaná okolo hlavnej témy. Okolo nej by sme mali vytvoriť sieť vetiev prepojenia myšlienok pomocou kľúčových slov a kresieb. Každá hlavná vetva či myšlienka by mala viesť k sekundárnym nápadom, ktoré sa takto násobia. Vyzerá to podobne ako rodostrom. Myšlienková mapa „vyžaruje“ zo stredu, pretože vyjadruje prirodzený chod našich myšlienok.

Ako používať myšlienkovú mapu?

Myšlienkové mapy sú vizuálnym zobrazením zjednodušenia riešenia problémov a optimalizácie situácií. Podporujú sústredenie, fungovanie pamäti a prekonávanie prekážok. Sú veľmi efektívne v oblasti projektového manažmentu, či už pracujete sami, alebo v tíme. Môžete ich totiž vytvárať aj s viacerými ľuďmi. Sú pomôckou, ktorá vám pomôže pripraviť sa na verejný prednes, brainstorming, alebo na osobné či odborné debaty. Môžete ich rovnako využiť ako náčrt stavu projektu pre klienta, najmä ak pracujete na voľnej nohe alebo v kreatívnych odvetviach, ako napríklad v grafickom dizajne, reklame, či architektúre. Kamil, pracovník reklamnej agentúry, vraví: „Často pracujem na dlhodobých projektoch a napriek termínom odovzdania, ktoré poznáme dostatočne vopred, sú klienti netrpezliví. Vtedy im ukážem svoje myšlienkové mapy na demonštráciu toho, ako projekt pokračuje. Vďaka tomu sa cítia istejšie, majú o projekte prehľad a ocenia prepojenie s kreatívnym tímom.“

Myšlienkové mapy vám pomôžu aj pri písaní poznámok a zbieraní informácií. Často ich využívajú študenti, ale sú rovnako užitočné počas mítingov alebo konferencií. Spájajú myšlienky, ktoré by nás nikdy nenapadlo spojiť. Lenka, študentka medicíny, tvrdí: „Neprešla som prvým ročníkom medicíny. Tvrdo som makala, drvila som sa na skúšky, ale mala som pocit, že sa so mnou moja myseľ zahráva. Bola som veľmi roztržitá. Kamarátka mi povedala o myšlienkových mapách a ja som ich skúsila použiť na hodine v škole. Umožnili mi štruktúrovať všetko vlastným spôsobom, spájať rôzne koncepty a efektívnejšie si zapamätať učivo. Ešte aj teraz, v šiestom ročníku, mám zošity plné myšlienkových máp. Je to mocný nástroj, ktorý nadväzuje na prirodzený spôsobom nášho myslenia. Umožní vám byť organizovaní, vytvoriť si nadhľad a nachádzať riešenia, na ktoré by ste inak neprišli.“

“Je to mocný nástroj, ktorý vám umožní byť organizovaní, vytvoriť si nadhľad a nachádzať riešenia, na ktoré by ste inak neprišli.” Lenka, študentka medicíny

Ako na to?

 1. Najprv si doprajte čas a určite si hlavnú myšlienku. Hľadáte riešenia pre konkrétny projekt, novú kariéru či stáž?
 2. Zhromaždite potrebný materiál a priestor, v ktorom vypustíte svoju fantáziu. Ak napríklad preferujete papier, použite aspoň formát A3, otočený horizontálne.
 3. Nakreslite k hlavnej myšlienke vetvy, ktoré predstavujú všetky vaše nápady, a pre každú vyberte inú farbu.
 4. Opýtajte sa sami seba tie správne otázky, aby ste zobrali do úvahy úplne všetko, čomu potrebujete venovať pozornosť: svoje schopnosti, možnosti, všetky inštitúcie, na ktoré sa môžete obrátiť, svoje vzory alebo kohokoľvek iného, koho sa vaša hlavná téma týka.
 5. Detailne popíšte sekundárne nápady, ktoré sú priamo naviazané na hlavnú tému.
 6. Svoju myšlienkovú mapu ilustrujte pomocou diagramov, kresieb a symbolov, aby bola dynamickejšia. Stimuláciou všetkých zmyslov podporíte pamäť a inšpiráciu k novým nápadom.

Najlepšie nástroje a softvér na vytvorenie myšlienkových máp

Kus papiera, pár pier a farebných fixiek vám možno postačí, ale k dispozícii je aj softvér na vytváranie myšlienkových máp. Poskytuje niekoľko možností na štrukturalizáciu vašich myšlienok. Všetky, ktoré spomíname v zozname nižšie, sú zdarma a pomôžu vám vytvoriť myšlienkovú mapu.

 • Wisemapping vám pomôže vytvoriť mapu a umožní ju následne exportovať na blog alebo kamkoľvek inam.
 • MindMeister je veľmi jednoducho ovládateľný nástroj. Vzorovú mapku môžete jednoducho prispôsobiť.
 • Coggle je ideálny pre projektový manažment alebo tímové projekty. Môžete pomocou neho kolektívne vytvoriť mapu a sledovať jej rozvoj, pretože zaznamenáva všetky zmeny.
 • MindMap je doplnok pre Chrome, ktorý sa synchronizuje s Google Drive. Do vašej mapy môžete pomocou neho pridať všetky možné súbory a usporiadať ich priamo z prehliadača.
 • Lucidchart je založený na princípe end-to-end (princíp minimalizácie sieťovej komunikácie, pozn. prek.), ktorý ponúka množstvo spôsobov organizácie vašich myšlienok a spravovania vašich projektov. K dispozícii je nastavenie pre spoluprácu, ako aj systém súkromných správ a komentárov.

Tony Buzan zomrel v apríli 2019 a zanechal za sebou bohaté dedičstvo. Jeho nástroj myšlienkových máp sa stáva čoraz populárnejším. Myšlienkové mapy môžete prispôsobiť na akúkoľvek situáciu, či už osobnú, alebo pracovnú. Umožňujú vám všetko vyhodnotiť, rozvinúť si kreativitu a využiť naplno schopnosti vašej mysle. Ste pripravení nechať spolupracovať obe svoje mozgové hemisféry?

Preklad: Dorota Bachratá

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy