Je časté „ďakujem” v práci prejavom vďačnosti či manipulácie?

16. 4. 2020

4 min.

Je časté „ďakujem” v práci prejavom vďačnosti či manipulácie?
autor
Sherina Berreby

Journaliste

Čoraz viac ľudí sa začína v práci venovať pozitívnemu mysleniu a mnohí zamestnanci sa ocitajú v priehrští vďačnosti.


„Ďakujem za vašu odpoveď na môj email.”
„Ďakujem, že myslíte na ten report z pondelka.”
„Ďakujem, že dokončíte svoju prezentáciu v PowerPointe predtým, než odídete domov na víkend.”

Hovoriť ďakujem sa stalo takým banálnym činom, že je takmer nemožné brať toto slovo vážne. Áno, toto čarovné slovíčko môže veľmi pomôcť, keď ho používame v ten správny moment. Čo sa však skrýva za zdanlivo triviálnou formulkou? Je to len základná slušnosť alebo pokus o manipuláciu? A čo ak je to naozaj úprimná vďačnosť? Pozrime sa na to bližšie.

Pôvod slova

Bežný, slušný zvyk poďakovať má pôvod v obchodnej komunikácii. Francúzske slovo merci pochádza z latinského merces, čo pôvodne označovalo odmenu za prácu. Taliani hovoria grazie, čo priamo pochádza z ďalšej latinskej frázy gratias agere, ktoré bolo tiež výrazom vďačnosti. V každom jazyku je poďakovanie slušným, úctyhodným a váženým činom.

Ak sa pozrieme bližšie na pôvod slova vďačnosť, vidíme, že gratus (z anglického gratitude, pozn. prek.) znamená pôžitok – slovo, ktoré súvisí s blahobytom. Courtney E. Ackerman vysvetľuje efekty tohto pocitu vo svojom článku: „Akt vďačnosti môžeme použiť na ospravedlnenie aj na vyrovnanie účtov alebo na vyriešenie rôznych problémov. V iných prípadoch sa môžu ľudia cítiť vďačne, pretože je to obohacujúci proces. Vďačnosť za to, že ste nažive, je skvelý spôsob, ako sa motivovať k naplneniu svojho dňa.“

(Takmer) magická sila slova ďakujem

Vďačnosť sa začína vtedy, keď ste schopní povedať ďakujem. Ak sa zameriame na jeho následky, môžeme vnímať mnohé z jeho výhod.

Pre lepšiu motiváciu a zdravú pracovnú atmosféru

Keď vám kolega alebo nadriadený poskytne uznanie a podporu, pravdepodobne oveľa viac pocítite, že vaša práca dáva zmysel. To má za následok zvýšenie motivácie a lepšiu pracovnú atmosféru. Jean Philippe Bouchard, riaditeľ centra Spiralis, ktoré sa zameriava na osobnostný rozvoj a tréning, vysvetľuje pozitívne účinky vďačnosti a poďakovania nasledovne: „Privoláva to pozornosť na to pozitívne okolo vás, napriek tomu, že si prirodzene viac všímame veci, ktoré sú v neporiadku.“

To môže mať pozitívny účinok aj na zdravie. Americká štúdia ukázala, že ľudia, ktorí dobrovoľne prejavujú vďačnosť, si zdvojnásobujú schopnosť udržať si zdravý kardiovaskulárny systém či znížiť cukor v krvi. Preto máte chuť šéfa od samej vďaky objať, keď dostanete zaslúžené prémie.

Vytváranie ľudskosti na pracovisku

„Vo svete, kde sú ľudia často vymieňaní za stroje, je dobré pripomenúť si, ako a čím prispieva každý člen tímu.“ – Karol, manažér reštaurácie

Niektoré moderné firmy sa snažia svojim zamestnancom dať najavo, že im na nich záleží, tým, že im poskytnú príjemné pracovné prostredie v exteriéri, hry či manažérov šťastia. Súčasným trendom je zameriavanie sa na rozvoj medziľudských vzťahov. Ako prvé sa bližšie preskúma, čo konkrétny jedinec vnáša do svojho pracovného tímu. Karol, bývalý manažér reštaurácie, si myslí, že hovoriť ďakujem je základným kľúčom k dobrým vzťahom. „Samozrejme, mohli by sme sa uspokojiť s vykonávaním svojej práce bez ďalších očakávaní. Bolo by to však na úkor akéhokoľvek dialógu. Vo svete, kde sú ľudia často vymieňaní za stroje, je dobré pripomenúť si, ako a čím prispieva každý člen tímu.“ Andrea, nutričná expertka v agropotravinárskej spoločnosti, súhlasí. Tvrdí, že keď jej nadriadený ďakuje, prejavuje jej tým ohľaduplnosť. „V skutočnosti mi vraví: ‚Som si vedomý toho, kto ste. Nie ste len kus stroja.‘ Samozrejme, je to moja práca a vôbec mi za ňu nemusí ďakovať, ale je príjemné to počuť. Nie sme roboti!“

Hovoriť ďakujem znamená viac, než len uznať, že niekto robí svoju prácu dobre. Poskytuje im to aj rešpekt. Ak svoju prácu vnímame len zmluvne, vďačnosť sa nám môže zdať ako niečo navyše. Napriek tomu pár slov vďaky často implikuje, že práca bola odvedená dobre. To je uspokojujúce najmä pre človeka, ktorý ju vykonal. „Dokazuje to, že mám vplyv na to, čo sa vo firme deje. Pripadá mi to obohacujúce. Teší ma, keď viem, že kolega, ktorému som pomohla s projektom, to neberie ako samozrejmosť. Prípadne ak mi môj šéf úprimne ďakuje, keď presiahnem ciele, ktoré som si stanovila na tento štvrťrok,“ vysvetľuje Andrea.

Stačí prosté ďakujem?

Niektorí ľudia si myslia, že ďakovať v práci je povrchné. Jedným z nich je Erik, ktorý pracuje na oddelení ľudských zdrojov v eventovej agentúre. „Vždy mi to príde zle načasované a nevhodné. Veď robím svoju prácu. Nikto mi za to nemusí ďakovať. Mám pocit, ako keby si zo mňa ľudia strieľali. Nemám na výber v tom, čo odo mňa klienti žiadajú. Potrebujem oveľa viac než ‚ďakujem‘, aby som sa cítil docenený.“ Erikov názor potvrdzuje teóriu, že len poďakovať nestačí každému. Niektorí ľudia vyžadujú iné formy uznania. Často ocenia aj slová povzbudenia, verejnú pochvalu za úspešný projekt, lepší pracovný vzťah či zvýšenie platu.

Bez uznania môžu ľudia na akejkoľvek pozícii stratiť motiváciu a pracovné nasadenie. Majte na mysli, že by ste mali urobiť viac, aby sa vaši kolegovia cítili uznávaní.

Keď sa vďačnosť zvrhne

Pocit dlhu či úprimnej vďačnosti

Mnohí antropológovia tvrdia, že vyjadrenie vďačnosti vyvoláva pocit vynútenej reciprocity. To znamená, že ak poďakujeme kolegovi, tímu či manažérovi, vytvorí sa predsudok, že im niečo dlžíme.
To nás privádza k dôležitej otázke. Prežívame vďačnosť nutne zároveň s pocitom, že niečo dlhujeme? Shueh-Chin Ting v článku pre American International Journal of Contemporary Research uvádza, že to tak nie je. „Ľudia, ktorí pociťujú vďačnosť, majú tendenciu prežívať pozitívnejšie emócie. Naopak, ľudia, ktorí sa cítia byť pre pocit vďačnosti aj dlžní, majú tendenciu prežívať častejšie negatívne emócie.”

Prekrúcanie a manipulácia

Autentické uznanie prichádza nezáväzne. Poďakovať len preto, aby ste niečo získali, uberá slovám na cene a vyvoláva to dojem manipulácie. Silvia, ktorá vyše roka pracovala ako obchodná zástupkyňa, opisuje, ako jej zamestnávateľ využíval túto taktiku, aby ju donútil pracovať viac. „Bola som rada, že moju prácu ocenili, podporovali a vážili si ju. Stále mi ďakovali, že som vo svojej práci špička. V konečnom dôsledku to však bol len spôsob, ako ma tam udržať. Dali mi čoraz viac povinností a ďakovali mi za to, akú kvalitnú prácu vykonávam, ale nikdy mi nezvýšili plat.“

Silvia je sklamaná a plánuje z práce odísť. „Lichotenie a ďakovanie mi poskytlo falošný pocit dôležitosti. Uvedomila som si, že mi mazali med okolo úst len preto, aby som tvrdšie pracovala, ale reálnu kompenzáciu som nedostala žiadnu.”

Tieto praktiky vôbec nie sú prekvapujúce. Najmä ak pochopíme dôsledky, aké má uznanie na pracovné nasadenie zamestnancov. Komplimenty, empatia a povzbudzovanie podporujú zamestnancov a manažérov v tom, aby pracovali čo najlepšie, ale často sa stáva, že je sú tieto metódy zneužívané. Vypočítavé pokusy kolegu prechváliť len vytvoria toxické prostredie. „Tímovosť nasilu nevytvoríte. Aj keď sa rada cítim docenená, dobre viem, kedy ma niekto vodí za nos,“ dodáva Andrea.

Vďačnosť vyžaduje spontánnosť bez vypočítavosti, stratégie či manipulácie. Zbavme sa automatizovaných odpovedí a falošných trikov a dajme priestor autentickému uznaniu.

Preložila Dorota Bachratá

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy