Profesijný rozvoj

  1. Ako zažiariť na hodnotiacom pohovore?

    Ako zažiariť na hodnotiacom pohovore?

    Proces prípravy až po samotný hodnotiaci pohovor musíte vnímať metodicky. Zvýšite tak jeho hodnotu. Tu sú naše najlepšie rady pre hodnotiaci pohovor.

    • Pracujúci