Profesijný rozvoj

  1. Ako zažiariť na hodnotiacom pohovore?

    Proces prípravy až po samotný hodnotiaci pohovor musíte vnímať metodicky. Zvýšite tak jeho hodnotu. Tu sú naše najlepšie rady pre hodnotiaci pohovor.

    • Pracujúci