Zlyhali sme, ak v tridsiatke ešte nie sme „úspešní“?

30. 11. 2019

4 min.

Zlyhali sme, ak v tridsiatke ešte nie sme „úspešní“?
autor
Marlène Moreira

Journaliste indépendante.

Prepáčte, to myslíte vážne? Máte 30 rokov a ešte ste nezmenili svet? Dajte si pohov, stále máte ešte (aspoň) 20 rokov na to, aby ste si nasadili rolexky a dokázali ostatným svoj úspech. Po tridsiatke často prvýkrát spätne hodnotíme svoje kariérne voľby a zažívame sklamanie, ktoré z toho môže plynúť. Práve v tomto období sa často ohliadame za svojím životom. Čo sme dosiahli? Sme tými ľuďmi, ktorými sme si mysleli, že budeme? Kam nás kariéra zaviala? Podobné otázky sú úplne prirodzené, ale, žiaľ, môžu byť aj príčinou neslávne známej „krízy po tridsiatke“. Ide o pocit, že sme v profesionálnom živote zlyhali, že sa nám nepodarilo získať manažérsku pozíciu, založiť úspešný startup či aspoň zmeniť svet.

Tridsiatka: most medzi nevinnosťou a múdrosťou

Stratili ste motiváciu? Máte pocit, že ste urobili samé nesprávne rozhodnutia? Vyhýbate sa rozhovorom o práci s ľuďmi, ktorých považujete za úspešnejších, než ste vy sami? V takom prípade nepochybne zažívate svoju krízu po tridsiatke: fenomén, o ktorom sa už nejaký čas hovorí. Britská štúdia publikovaná v roku 1996 naznačila prvotné náznaky tohto trendu. Po získaní odpovedí od tisícok zamestnancov vo Veľkej Británii dokázali výskumníci vymodelovať krivku spokojnosti s prácou v tvare písmena U. Krivka začína na vrchu v prvých rokoch zamestnancovho pracovného života, po tridsiatke a štyridsiatke klesá, a následne sa ku koncu pracovného života zvyšuje.

Mladí absolventi, prichádzajúci na pracovisko, získavajú okamžitý a rozmanitý pocit zadosťučinenia. Napríklad pri prvom pozvaní na schôdzku s kolegami po práci, keď sa im podarí prvýkrát donútiť tlačiareň fungovať, keď dostanú zodpovednosť za vedenie stretnutia alebo keď sú pochválení za skvelú prezentáciu, čo je akýsi pomyselný svätý grál. Keď človek dospeje do tridsiatky, začne požadovať viac a má omnoho užšiu definíciu úspechu. „Majú veľmi presnú predstavu o tom, čo presne chcú v práci dosiahnuť a aký úspech ich čaká,“ vysvetľuje G. Richard Shell vo svojej knihe Springboard: Launching Your Personal Search for Success (Odrazový mostík: Ako začať vlastné hľadanie úspechu). Takéto hodnotenie je zložité a často bolestivé. Perspektíva a skúsenosti našťastie umožňujú päťdesiatnikom prijať širšiu definíciu s jemnejšími nuansami. „Vedúci pracovníci, ktorí už sú v kariére ďalej, sa viac venujú rodine, rovnováhe medzi prácou a osobným životom, a dokonca mentoringu mladších ľudí, ktorým môžu pomôcť s orientáciou v ich kariére a pomôcť im robiť zmysluplné rozhodnutia,“ pokračuje Shell. Prečo sme teda na seba takí tvrdí, keď na nás príde tridsiatka?

Príčiny krízy, ktorá stretne každého

Porovnávanie sa

Ľudia sú spoločenské tvory a podobne ako všetky cicavce sme si vyvinuli hierarchie, úrovne moci a spoločenské statusy. Radi meriame, hodnotíme a porovnávame svoju pozíciu v skupine a (príliš) veľa z nás sa trápi tým, čo si myslia ostatní. A to až do miery, že samých seba znevažujeme. „Po skončení školy som sa len tak poflakoval. Potom mi však došlo, že zaostávam za priateľmi, ktorí začali kariéru vo veľkých firmách hneď po ukončení stáže na konci štúdia. Teraz sa ich snažím dohnať,“ hovorí Roman, 32-ročný digitálny konzultant.

Skreslené referenčné rámce sociálnych sietí

Sociálne siete zhoršujú porovnávanie, pocity túžby a zlyhania. To, že vidíme, čo robia ostatní, môže zapríčiniť, že si stanovíme nerealistické ciele. Výsledkom bude, že naša sebaúcta padne na nos, keď nám dôjde, že tieto ciele nedosahujeme. V skutočnosti sa ale pýtajme: kto otvorene hovorí o zlých dňoch, chybách a o každodennom tlaku pracovného života? Nejde tu úplne o #nofilter prístup.

„Príbehy úspešných“ a skreslené informácie

Legiend o úžasných podnikateľoch, obchodníkoch a filantropoch, ktorí z ničoho došli až na vrchol, je nespočetne veľa. Mediálny ošiaľ o príbehoch úspešných ľudí prehliada ťažkosti a zlyhania, ktorým čelí väčšina z nich. Preto veríme, že tieto neuveriteľné úspechy sú vlastne norma. „Dlho som závidel kamarátom, ktorí podnikali. Obdivoval som ich schopnosť investovať všetko do svojich projektov,“ hovorí Sebastián, ktorý pôsobí v PR v zdravotníckom odvetví. „Neskôr som sledoval, ako niektorí z nich niesli následky v podobe rozchodov, izolácie, vyhorenia a podobne. Došlo mi, že môj život je lepší. Možno menej nablýskaný, ale pokojnejší.“

Rodinné prostredie

Blízka rodina má veľký vplyv na to, čo považujeme za úspech. Počas dospievania vstrebávame očakávania, ktoré nám naše okolie vtláča. „Pochádzam z rodiny z nižšej triedy. Pre mojich rodičov už to, že som išla na vysokú školu, bol obrovský úspech,“ hovorí Šarlota, projektová manažérka v banke. „Mala som šťastie, že som nikdy zo strany rodiny necítila tlak, a rozdiel vnímam hlavne v tom, ako v pohode sa cítim v porovnaní s kamarátmi, ktorí pochádzajú z lepšie situovaných rodín. Mnohí z nich majú omnoho ambicióznejšie ciele než ja. Z dlhodobého hľadiska si ale myslím, že som šťastnejšia.“

Úspech je preceňovaný. Ako sa zbaviť pocitu viny a získať nadhľad?

Je škoda vziať si ciele iných za svoje, hlavne ak viacero štúdií, vrátane štúdie vedenej psychológom Timom Kasserom, ukazuje, že honba za peniazmi, materiálnymi statkami a spoločenským postavením vytvára množstvo stresu, menej úprimných vzťahov a menší pocit životnej pohody. Ponúkame vám pár rád, ako nájsť pocit zadosťučinenia na svojej kariérnej ceste.

Pochopte, ako sa na veci pozeráte

Keď klesáte na duchu, je ľahké minimalizovať svoje úspechy a nedokázať ich oceniť. Ak by to mohlo pomôcť, prečo neskúsite požiadať niekoho, kto je vám blízky, aby úprimne posúdil, čo ste dosiahli?

Prestaňte sa porovnávať

Dojem, že ste nič nedosiahli v takom mladom veku, je priamo spojený so sebaúctou. V štúdii o kognitívno-behaviorálnej terapii pre nízku sebaúctu autorky Freda McManus, Polly Waite a Roz Shafran vysvetľujú, že tradičné prístupy na zvýšenie sebavedomia sú odsúdené na neúspech, a to z jedného dôvodu: „Problém možno nie je vaša pozícia no zozname úspešných ľudí, ale samotný zoznam,“ uvádzajú. Kľúčom k sebavedomiu je podľa autoriek prestať sa porovnávať s ostatnými. „Vybudovanie si pozitívnych pocitov smerom k druhým je dobré pre dušu,“ pokračujú autorky štúdie. „Pomáha to zbaviť sa pocitov neistoty a strachu a dodá vám to silu potrebnú na prekonávanie prekážok. To je skutočný zdroj úspechu v živote.“

Nebuďte na seba takí prísni

Novinárka Jamie Varon vyzvala vo svojom článku čitateľov, aby si prestali komplikovať život. „Nepotrebujete viac motivácie alebo inšpirácie, aby ste mali život, ktorý chcete mať (…) Musíte prestať počúvať ľudí, ktorých život sprevádzajú celkom iné okolnosti a ktorí sú v inom životnom štádiu, ale hovoria vám, že sa nesnažíte dosť a nie ste dosť dobrí,“ napísala.

Tridsiatka je skvelá príležitosť, kedy môžeme hodnotiť, sústrediť sa viac na vlastné ciele a vykašľať sa na vplyv, ktorý na nás majú ostatní. Sú to roky, kedy sú veci jasnejšie a možností je stále dostatočne veľa. Nezabúdajte, že nie každý úspech sa meria zlatom. Presne z tohto dôvodu sa mladšie generácie čoraz viac vzďaľujú od toho, čo bolo dlho považované za jediný model úspechu – manažérska pozícia či vysoký plat. Smerujú k profesiám a cieľom, ktoré sú viac spájané s pohodou a osobným rastom, prípadne si vyberajú profesie, za ktorými ich ťahá ich srdce. Sú to tie, kde síce nezarobíte veľa peňazí a nie sú tak vysoko na spoločenskom rebríčku, ale dávajú každodennému životu zmysel.

Preklad: Eva Lalkovičová

Fotografia: WTTJ

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.