Škodia časté zmeny zamestnania našej kariére?

03. 11. 2020

3 min.

Škodia časté zmeny zamestnania našej kariére?
autor
Marlène Moreira

Journaliste indépendante.

Fluktuanti, prebehávači alebo job-hopperi. Ľudia, ktorí často menia zamestnanie… majú rozsiahle CV a často neobyčajný profil. Ide o fenomén, ktorý sa rozmohol medzi mileniálmi, ktorí sa zdráhajú stráviť celú svoju kariéru v jednom zamestnaní narozdiel od svojich predkov. Podľa prieskumu zmenilo za posledný rok prácu 44 % mladých ľudí vo veku 20 až 24 rokov.

V súčasnosti zamestnanci fluktuujú – hľadajú lepšie platové podmienky, väčšiu slobodu a nové zážitky. Môžu tieto zmeny zamestnania poškodiť našej kariére? Ako možno tieto rôznorodé skúsenosti využiť vo svoj prospech?

Závisí od uhla pohľadu

Zmena zamestnania môže byť v závislosti od odboru a povolaní bežnou záležitosťou. Pokiaľ ide o zamestnania, ktoré nemôže vykonávať každý a spájajú sa s určitou mieru záväzkov, ako napr. medicína, právo alebo administratíva, v týchto oblastiach majú zamestnanci tendenciu zotrvať dlhšie. Naopak, ľudia častejšie odchádzajú z pozícií, ktorých výkon je časovo ohraničený, ako napr. poradenstvo alebo programovanie, zo sezónnych zamestnaní alebo tých málo peňažne ohodnotených. Na Slovensku prácu menia najčastejšie ľudia z odboru prekladateľstva, marketingu, gastronómie a turizmu a za nimi nasleduje žurnalistika a oblasť umenia.

To, ako striedanie zamestnaní vnímajú personalisti, tiež závisí od zvoleného odboru. V oblasti audítorstva, kde sa miera fluktuácie často pohybuje na úrovni 30 %, môže byť častá zmena zamestnania výhodou, pretože pre náborových pracovníkov môže byť užitočné získať nových ľudí s čerstvými skúsenosťami z rôznych špecializovaných odborov. Naopak, ľudia, ktorí pracujú s dôvernými alebo obzvlášť strategickými údajmi, môžu byť rýchlo vytlačení z kôpky životopisov.
Dôvody vášho rozhodnutia sú tiež to, čo personalisti skúmajú: bude totiž jednoduchšie vysvetliť niekoľko dobrodružstiev v zahraničí, ak nás zaujíma poznávanie nových kultúr, než šnúru systematických odchodov v rámci konkurenčných firiem v rámci jedného odboru.

Ako na to? Predvídavosť a argumentácia

Všetci dobrí personalisti sa pýtajú a musia pochopiť dôvody vašich krátkodobých zamestnaní alebo častých kariérnych zmien. Teraz je ten správny čas pripraviť sa! Buďte pripravení vysvetliť svoje rozhodnutia a očakávajte, že sa vás budú pýtať na vašu lojalitu. Nechystajte sa však na defenzívu a dlhý zoznam výhovoriek. Nebude jednoduché odôvodniť svoje neštandardné pracovné skúsenosti v rámci jedného životopisu, no pohovor je vašou jedinou šancou na vyrozprávanie vášho kariérneho príbehu.

Na takúto situáciu sa treba vopred pripraviť a predvídať možné výhrady HR manažéra. Pokúste sa nájsť nejaké prepojenie všetkých svojich predchádzajúcich skúseností, spoločný element, ktorý možno odpozorovať v každej z nich. Možno išlo o rovnaký odbor, požadované schopnosti alebo jednoducho o veľkosť tímu. Buďte úprimní: kariérne kľučkovanie nemusí byť hendikepom, ak ho dobre odôvodníte.

Fluktuant VS. personalista: najčastejšie argumenty

„Ste nelojálni.”

Pravidelná zmena zamestnaní môže spôsobiť, že jedinec bude vyzerať ako nerozhodný človek, ktorý si nedokáže nájsť svoju cestu. Ak chcete presvedčiť personalistov, nájdite medzi svojimi predchádzajúcimi zamestnaniami určitú logickú spojitosť a zdôraznite schopnosti, ktoré vám každá z týchto skúseností priniesla. Ukážte, že ste boli sa nebáli podstúpiť riziko a že máte dušu bojovníka.

„Nemáte v tomto odbore/oblasti dostatok skúseností.”

Fluktuácia od jedného zamestnania k druhému vám pomôže získať skúsenosti a znalosti, ktoré môžete zúročiť na novej pozícii. Pravdepodobne ste už čelili výzve, ktorú iný, štandardný kandidát, nezažil, a možno práve tieto pestré skúsenosti budú v novej firme zdrojom nových riešení alebo nečakaných projektov. Zdôraznite, že každá jedna skúsenosť vám pomohla získať tú ďalšiu a že ich budete môcť zužitkovať pri novej pozícii alebo odbore.

„Veď ste na odchode, prečo by sme do vás mali investovať?”

Vďaka častým zmenám zamestnaní ste prirodzene nadobudli schopnosť adaptovať sa, čiže svoju novú prácu budete vykonávať efektívnejšie a produktívnejšie než klasický kandidát. Pre danú firmu môžete byť prínosom, aj keby ste z nej skoro odišli, pretože „nový“ zamestnanec je vo všeobecnosti motivovanejší.

„Nikoho v tomto odbore nepoznáte.”

To síce môže byť pravda, ale vďaka častejším zmenám zamestnania ste si vybudovali väčšiu a rozmanitejšiu sieť kontaktov. Príležitosti často prichádzajú nečakane. Ide o šťastnú náhodu, ktorá vám bude užitočná.

Aj keď niektorí personalisti stále považujú pravidelné zmeny zamestnaní za prejav nedostatočnej lojality, väčšina z nich si našťastie uvedomuje, že bohatšie množstvo skúseností je výhodou. Takže ak aj vy patríte k skupine fluktuantov, nebojte sa a zvýraznite všetky dôvody, prečo budú vaše predchádzajúce skúsenosti v novej práci výhodou!

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku alebo sa prihláste na odber noviniek, aby ste každý týždeň našli naše články!

Preberané témy