Scrum Master

Publikované v Oh My Job

09. 1. 2020

Scrum Mastri sú ručitelia Scrum metodológie. Tento svieži manažérsky prístup im umožňuje mať prehľad o svojich tímoch. Profesiu nám v ďalšom diele priblížila Katarína Sokolová zo spoločnosti Union poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa.

Mastri ČOHO?

Scrum je živá a cyklická štruktúra manažérskej práce. Je podobná štíhlej výrobe. Využíva sa najmä vo vývoji produktov alebo softvéru. Jej cieľom je rozložiť najväčšie a najzložitejšie projekty na malé kroky, ktoré sa postupne plnia sériou „šprintov“. Štruktúra scrum sa používa na analýzu a adaptáciu rozhodnutí a techník v súlade s problémami, s ktorými sa počas projektu stretnete.

“Tím dostane zadaný projekt, môže to byť napríklad vydanie nového softvéru. Úlohou scrumu je túto rozsiahlu úlohu rozkúskovať na menšie, ktoré v daných úsekoch musia ľudia splniť. Zvyčajne trvajú dva týždne a hovorí sa im šprint. Zároveň sú jasne nastavené procesy, kedy sa tím stretáva, ako sa im zadáva práca a podobne.”

Povinnosti

Hlavnou náplňou práce Scrum Mastra je pomáhať tímu zjednodušovaním jeho organizácie. Musia túto štruktúru práce presadiť a zabezpečiť, že je tím súdržný. Primárne to dosiahnu definíciou jasného cieľa a sledovaním postupu každého člena tímu. Často využívajú vizuálne pomôcky. Ich práca súbežne sleduje proces vývoja a zároveň udržiava tím v obraze počas šprintov. V závislosti od veľkosti tímu môže byť aj Scrum Master začlenený do práce a pomáha kolegom s konkrétnymi úkonmi. Jeho primárnym cieľom je však analyzovať potenciálne problémy a koordinovať tím tak, aby problémy prekonal alebo im predišiel.

“Je dobré, keď má Scrum Master pozadie v projektovom riadení. Vhodné je začať v IT svete a postupne zbierať skúsenosti. Určite pomôže mať poruke niekoho skúsenejšieho, kto môže odovzdať svoje poznatky.“

Kariéra

Toto je práca pre tých, ktorí sú skutočnými samoukmi. Byť Scrum Mastrom vyžaduje v prvom rade hlboké znalosti o tejto živej metodológii. Školy pre vývojárov často ponúkajú Scrum Master certifikáty. Skúsenosti v projektovom manažmente tiež poskytujú skvelý základ pre ľudí, ktorí chcú ovládať túto metodológiu. Ak sa uchádzate o prácu v technickom tíme, študovať počítačové inžinierstvo je jedným z ďalších spôsobov, ako môže Scrum Master lepšie pochopiť procesy v tejto metodológii.

“Najčastejšie používame softvérové pomôcky pre organizáciu úlohy, napríklad JIRA alebo Trello. Dôležitým nástrojom každého Scrum Mastra je komunikácia a schopnosť vizualizovať. “

Zručnosti

Scrum Master je schopný organizovať svoje tímy, pomáha im s postupom práce a zabezpečuje úspech jednotlivcov. Aby toto všetko zvládol, musí byť dobrým učiteľom a musí sa vedieť naladiť na potreby každého človeka. Scrum Master je skutočným vodcom a mal by preto vedieť vyriešiť konflikty v tíme. Jeho prednosťami by určite mala byť komunikácia a koordinácia.

Pracovné vzťahy

Scrum Master primárne pracuje s tímom, ktorý vedie (vo väčšine prípadov ide o tím vývojárov). Úzko spolupracuje aj s majiteľmi produktu, ktorí sú hlavným kontaktným bodom pre celý tím a zadaný projekt.

Plat

Nástupný plat na juniorskej pozícii je okolo 1 500 eur. Skúsenejší kolegovia môžu dosiahnuť plať 3 000 eur. Pri vyjednávaní platových podmienok pomáhajú certifikáty, ktoré preukážu zručnosti kandidáta.

Kariérny rast

Logickým kariérnym postupom je pre Scrum Mastra pozícia Agile Coacha, teda človeka, ktorý zabezpečuje metodológiu Scrum pre celú firmu. Neskôr môže tiež zastávať úlohu majiteľa produktu alebo sa stať Head of Product v produktovom manažmente.

Preberané témy