Nevhodné správanie manažérov počas krízy: čo s tým?

23. 4. 2020

4 min.

Nevhodné správanie manažérov počas krízy: čo s tým?
autor
Marlène Moreira

Journaliste indépendante.

Kríza v zdravotníctve potopila mnohých manažérov do hlbokých vôd práce na diaľku. Nie všetci dokážeme túto novú situáciu správne uchopiť. Žiaľ, práve zamestnanci si to občas odnesú. Ako v týchto zložitých časoch vychádzať s manažérom, ktorý je posadnutý kontrolou, s manažérom, ktorý je rovnako stratený ako vy, či s manažérom, ktorý okrem iného bojuje aj s pocitom úzkosti?


Nedôverčivý manažér posadnutý kontrolou

Takýto manažér v práci bežne hliadkuje, no s príchodom krízy jeho správanie naberá obrátky. Ak si niekto zachováva nadhľad pri práci na diaľku, považuje to za zlý vtip na účet firmy. Bojí sa, že „ak podá prst, schmatnete mu celú ruku“. Skrátka, je presvedčený, že home office zneužijete vo svoj prospech. Celé týždne vám posiela direktívne správy a začne byť podozrievavý, ak vás 15 minút nemôže zastihnúť, čo obťažuje nielen vás, ale aj vašich kolegov.

Mnohí manažéri majú obavy, že zamestnanci bez dozoru nepracujú naplno alebo nie sú dostatočne produktívni. Podľa štatistiky uskutočnenej pred obdobím koronakrízy len prevažne 3,6 % Slovákov pracovalo z domu. Pokiaľ v sebe nepestujete falošnú nádej, že sa váš manažér za pár týždňov zmení, prečítajte si niekoľko tipov, ako si získať jeho dôveru. Ukážte svoju asertivitu a pokojným spôsobom si presaďte svoje. Prvou obeťou svojej nedôvery je manažér sám a z tej situácie je rovnako nervózny ako vy. Predovšetkým preto buďte proaktívni. Tohto manažéra znervózňujú veci, ktoré nemá pod kontrolou. Ubezpečte ho preto, že v tomto ohľade nemusí mať obavy a že aj na diaľku budete efektívne pracovať. Sami navrhnite nejaký harmonogram a/alebo plán cieľov pre daný týždeň, ktoré by mali byť rozumné a merateľné. O progrese v práci manažéra pravidelne informujte.

Nadmieru vystresovaný manažér

Má strach, že firma nesplní svoje ciele, že ju budete musieť zavrieť alebo že sa jeho blízki nakazia vírusom. Toto všetko sa prejavuje stresom, ktorý sa prenáša na ostatných, a ničí aj tie posledné zvyšky dobrej nálady v tíme.

Výskum o nákazlivosti emócií preukázal, že zamestnanci prirodzene vzhliadajú k svojmu manažérovi, aby vedeli, ako reagovať na náhle zmeny. Koniec krízy je pre všetkých veľkou neznámou. Váš manažér sa určite v tejto situácii cíti bezmocne, pretože ho nedokáže upokojiť ani jeho nadriadený, ani nadriadený nadriadeného. Váš manažér sa jednoducho podriadi svojmu nadriadenému a vy tomu svojmu tiež, čo psychológ Daniel Goleman nazýva „stekajúcim efektom”. Hor sa všetci pod dáždnik!

Ako túto situáciu môžete sami vyriešiť? Vyjadrite sa. Na individuálnej alebo tímovej porade buďte pozitívni a prejavte dôveru voči svojim kolegom a svojmu tímu. Občas stačí len malé postrčenie tým správnym smerom, váš manažér sa uvoľní a nebude si bremeno tímu brať na svoje plecia. Atmosféru v tíme môžete spríjemniť prostredníctvom spoločných aktivít. Nevenujte sa hneď pracovným témam, tie vytvárajú zbytočné napätie. Namiesto toho sa na začiatku dňa alebo týždňa porozprávajte o veciach, ktoré nesúvisia s prácou.

Manažér, ktorému chýba empatia

V rámci prechodu k práci na diaľku si každý musí nájsť svoj nový rytmus a prehodnotiť štýl svojej organizácie nielen v práci, ale aj v súkromí. Pracovný deň so sebou občas prináša nečakané prekážky, ako napríklad slabý internet, absenciu skutočného pracovného prostredia alebo prítomnosť detí, ktoré sa chcú zabávať. Niektorí manažéri takéto problémy nemusia pochopiť, ak sa nimi sami nedokážu stotožniť.

Keďže nemáte možnosť ovplyvniť svoje karanténne pracovné podmienky, váš manažér by si mal byť vedomý toho, že niektorým záležitostiam budete prikladať väčšiu dôležitosť než práci, alebo že si budete musieť upraviť pracovný čas. Niekedy sa stačí nahlas zmieniť o týchto „prekážkach“ a navrhnúť riešenia. Porozprávajte sa o svojom režime a podmienkach karantény: „Môj manžel sa deťom venuje doobeda a ja poobede, preto by som preferovala porady v týchto intervaloch.“ Alebo: „Susedia prerábajú byt, preto potrebujem vedieť, kedy sa budeme kontaktovať, aby som ich mohla upozorniť, aby boli potichšie.“

Manažér, ktorý je príčinou nedorozumení

Manažér sa na vás nahneval, pretože ste ho mailom požiadali, aby vám dal vedieť o výsledkoch projektu. Nie je to po prvýkrát, kedy ste sa spolu s kolegami stretli s takýmito nevyspytateľnými reakciami. Podobné situácie sa pred tým nediali, preto je to oveľa viac prekvapujúce. No až takým prekvapením to nie je: komunikáciu tvorí len 7 % verbálnych prejavov a zvyšok tvoria neverbálne prejavy. Pri komunikácii na diaľku môže byť ťažké odhaliť pôvodný zámer e-mailov, ktoré si s manažérom vymieňate.

Podľa teórie o Hanlonovej britve je „očakávanie negatívneho zámeru“ prirodzeným ľudským obranným mechanizmom. Uraziť vás môže aj tá najmenšia správa, pretože si ju môžete interpretovať po svojom (a rôznymi spôsobmi). Komunikujte rýchlejšie a vyhnite sa nedorozumeniam, využívajte radše videohovory než e-maily a telefonáty. Svoje e-maily a správy oživte emotikonmi, pokiaľ to nie je proti zvyklostiam vašej firmy. Je to jednoduchý, no účinný spôsob, ako vyjadriť zámer vašej správy.

Nezastihnuteľný manažér

Takmer zmizol z radarov. So svojím tímom preberá buď minimum alebo 0 % informácií, a to až do takej miery, že vás o novej politike dočasného zníženia platov informoval kolega z iného tímu. Občas dostanete e-maily s úlohami, no spätná väzba na vašu prácu je nekonzistentná a máte problém pochopiť, čo manažér (a vaši kolegovia) vlastne robia.

Určite v tom nie ste sami. Podľa štúdie z roku 2015 sa 8 z 9 sťažností na manažérov týka situácií, keď nie sú v práci: absencia spätnej väzby, komunikácie či jasných inštrukcií. Riešenie takýchto situácií môže byť počas krízy náročnejšie. Práve preto je dôležité správne zareagovať, pokiaľ nepoznáme dôvod jeho mlčanlivosti. Ovláda dostatočne prácu s digitálnymi nástrojmi? Je niekto z jeho blízkych chorý? Rozhodol sa, že situáciu bude brať s nadhľadom? V nepríjemnej situácii treba najprv nepriamo zistiť dôvod neprítomnosti manažéra. „Kedy by som vás počas dňa mohol zastihnúť, aby sme prediskutovali môj aktuálny projekt?“ Alebo: „Budem potrebovať poradiť ohľadom tejto úlohy. Kedy by sme si mohli zavolať alebo si napísať?“ O dôvode jeho správania vám napovie výber komunikačného prostriedku (telefonát, e-mail, videohovor). Ak sa nedočkáte odpovede, skúste ho konfrontovať a spomeňte dôsledky jeho neprítomnosti. Možno ho tak donútite prispôsobiť sa aktuálnej situácii (alebo si nájdite „prechodného“ manažéra). V opačnom prípade sa obráťte na personalistov, ktorí sú väčšinou k dispozícii aj na diaľku, alebo ich obíďte a nezávisle sa s kolegami dohodnite na postupe.

V prípade nedostatku skúseností alebo školení v oblasti riadenia ľudí na diaľku sa bude manažérom, ktorí nevedia ako na to, len ťažko prispôsobovať novým podmienkam. Hoci nejde o ospravedlnenie, prinajmenšom to vysvetľuje ich neprimeraný postoj. Krízové situácie volajú po krízových riešeniach. Teraz je čas prevziať iniciatívu v snahe nájsť riešenia aj za cenu porušenia starej hierarchie a zaužívaných zvykov. Ktovie, možno ste to práve vy, kto môže tímu v čase krízy pomôcť.

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy