Ako manažovať svojho manažéra?

11. 9. 2020

3 min.

Ako manažovať svojho manažéra?
autor
Marlène Moreira

Journaliste indépendante.

Spôsobujú vám vzťahy so šéfom pocity frustrácie? Nie ste jediní. V roku 2017 vyhodnotila francúzska poradenská spoločnosť BVA v spolupráci s obchodnou školou Audencia vo francúzskom Nantes zaujímavú anketu: až 7 z 10 zamestnancov potvrdilo, že by sa v práci cítili uvoľnenejšie, ak by bol manažér menej často na pracovisku. Dobrou správou je, že máte možnosť ovplyvniť spôsob vašej spolupráce a zlepšiť kvalitu vašich vzťahov. Podľa Hélène Jacob, autorky knihy C’est qui le chef ? Ou comment manager son boss („Kto je tu šéf? Alebo ako manažovať svojho manažéra“, pozn. prek.) je za napäté vzťahy so šéfom do 50 % miery spoluzodpovedný zamestnanec. Pozrite si prehľad niekoľkých jednoduchých rád, ako zo svojho šéfa spraviť superšéfa.

Položte základy zdravého vzťahu so svojím manažérom

Manažér je vaším každodenným kontaktom. Stanovuje a hodnotí vaše aktivity, a preto má značnú moc nad vašou budúcnosťou vo firme. Aby sa manažér stal vaším spojencom, ktorý vám nebude hádzať polená pod nohy, musíte si s ním vytvoriť zdravý vzťah.

Manažér je koniec koncov ľudskou bytosťou ako každá iná: učí sa, robí chyby, potrebuje vašu pomoc pre svoj osobný rast. Musíte využiť každú príležitosť dať mu spätnú väzbu, či už pozitívnu, alebo negatívnu, aby ste ho v tomto procese mohli sprevádzať. Ako teda na to?

1. Vysvetlite manažérovi štýl fungovania, ktorý vám v práci vyhovuje

Prekvapenie! Váš manažér vám nevidí do hlavy. Každý kolega má svoje vlastné očakávania. Niektorí očakávajú jasné pokyny, iní veľký priestor pre samostatnosť, niektorí hľadajú výzvy a iní počúvajú. Skrátka, vysvetlite manažérovi, aký štýl práce vám vyhovuje, a požiadajte ho, aby vám podrobne popísal ten svoj. Dohodnite sa na takom režime fungovania, ktorý bude vyhovovať každému.

2. Naučte sa vyjadriť svoje potreby podľa konceptu NVC

Naše potreby by sme mali komunikovať podľa konceptu nenásilnej komunikácie (NVC – Nonviolent Communication) od psychológa Marshalla Rosenberga, PhD., ktorý spočíva v 4 krokoch:

 • Pozorovanie: objektívne popíšte skutočnosti.
 • Pocity: popíšte, čo ste pociťovali.
 • Potreby: vyjadrite svoje potreby.
 • Prosba: vyjadrite svoje požiadavky kladne a jasne.
  Napríklad: „Včera, keď ste poukázali na to, že som spravil chybu v úlohe Y (pozorovanie), cítil som sa nesvoj a hanbil som sa (pocit). Potrebujem, aby ste mi dôverovali a aby ma kolegovia rešpektovali (potreba). V záujme zachovania dobrých vzťahov so všetkými kolegami by som bol rád, keby ste mi do budúcnosti o tom vopred povedali. Súhlasíte s tým (prosba)?”

3. Veďte konštruktívny dialóg

Problém pri projekte či nezhody? Keď nejaký problém posuniete na posúdenie svojmu manažérovi, neeskalujte situácie bez toho, aby ste ponúkli riešenie. Zároveň sa vyhnite navrhovaniu riešení agresívnym spôsobom. Metóda: predstavte fakty, navrhnite niekoľko možných riešení, spomeňte ich výhody a nevýhody a až potom sa pýtajte na názor.

4. Splňte si svoje pracovné povinnosti

Predtým, než začnete svojmu manažérovi niečo vyčítať, skúste splniť a rešpektovať jeho očakávania. Vašu spätnú väzbu si manažér ochotnejšie vypočuje, ak bude vidieť, že si svoje úlohy plníte svedomite.

Čaro pozitívnej spätnej väzby

Je prirodzenejšie dávať spätnú väzbu vtedy, keď sa stane niečo zlé, než keď sa všetko darí. Pozitívna spätná väzba je napriek tomu veľmi účinnou zbraňou pri budovaní vášho vzťahu s manažérom. Ktorý manažér chce, aby ho jeho tím nenávidel? Žiaden. Nie všetci však vedia, ako v tomto ohľade postupovať. Pozitívna spätná väzba pomáha nastaviť kritériá „toho najlepšieho správania, ktoré treba dodržiavať,“ a spúšťa reťazovú reakciu. Podľa Paula Devauxa, CEO firmy Orygin venujúcej sa koučingu, existujú tri typy pozitívnej spätnej väzby:

 • Alternatívna spätná väzba – navrhnite alternatívu: „Mohli by ste ma trochu usmerniť, kým sa pustím do prieskumu?“
 • Posilňovacia spätná väzba – svojím komentárom vyzvite na to, aby sa komentované aktivity aj naďalej opakovali: „Cítim sa oveľa efektívnejší a motivovanejší, odkedy tieto tímové mítingy organizujeme pravidelne.“
 • Reflektívna spätná väzba – zamerajte sa na niečo, čo je pre jednotlivca dôležité: „Vidím, že kreativita je pre vás veľmi dôležitá.“

Ako teda poskytnúť spätnú väzbu, ktorá umožní vášmu manažérovi rásť takým smerom, ktorý je vo vašom záujme? Existujú 3 pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste sa uistili, že vaša spätná väzba padne na úrodnú pôdu:

 • Cieľ. Spätná väzba by sa mala zameriavať na hodnotenie skutkov, nie na vynášanie úsudku nad niekým. Musí byť vecná a založená na vašich pozorovaniach.
 • Úprimnosť. Spätná väzba musí byť úprimná a zakladať sa na výmene pozitívnych pocitov.
 • Konštruktívnosť. Spätná väzba by mala pripraviť pôdu pre zlepšenia alebo odporúčania do budúcnosti.

Ideálny manažér vie, ako prispôsobiť svoj štýl riadenia každému zo svojich zamestnancov, má autoritu bez toho, aby zaujímal autoritársky postoj, a vie motivovať svoj tím. Schopnosť byť vodcom podmieňuje spôsob, akým ho budú vnímať jeho spolupracovníci. Vzácni sú ale tí, ktorí uspejú bez vonkajšej pomoci, vrátane tej od svojich najbližších spolupracovníkov. Vyzbrojte sa teda tým najkrajším úsmevom, dvojnásobnou dávkou trpezlivosti a premeňte mrzutého, nespravodlivého, pasívneho nadriadeného… na očarujúceho manažéra.

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy