Môže mi prácu z domu môj zamestnávateľ „prikázať“?

23. 7. 2020

Môže mi prácu z domu môj zamestnávateľ „prikázať“?

Odpoveď je jednoduchá: nemôže. Ak zamestnanec odmietne pracovať na diaľku z domu, je na zvážení zamestnávateľa, či zamestnancovi dovolí prísť na pracovisko. V tomto prípade je zamestnávateľ zodpovedný poskytnúť bezpečné pracovné podmienky a ochranné prostriedky tak, ako to uvádza Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V prípade, že zamestnávateľ nie je schopný tieto podmienky zabezpečiť, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. Vtedy má zamestnanec zákonný nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného platu.