Spoznajte tajomstvo agilnej metodiky a naučte sa efektívne využiť jej princípy

12. 6. 2020

4 min.

Spoznajte tajomstvo agilnej metodiky a naučte sa efektívne využiť jej princípy
autor
Javier Lacort

Redactor freelance especializado en tecnología y startups

Agilná metodika, v angličtine známa pod pojmom „agile methodology” alebo len „agile”, nie je ani ďalšia aplikácia, ani zoznam zaručených postupov, ako efektívne doviesť projekt do zdarného konca. Je to hotová filozofia práce, ktorá mení mentálne nastavenie jednotlivcov, dokonca celých tímov. Úspešne sa uchytila aj u velikánov ako Facebook, Google či PayPal. V dnešnej zrýchlenej dobe, keď všetko musí byť urobené ideálne ASAP, umožňuje agilná metodika zvýšiť našu produktivitu a zlepšiť si tak vzťahy s klientmi.

Historické okienko

Rok 2001. Niekoľko vedúcich pracovníkov z popredných svetových softvérových spoločností sa na pozvanie Kenta Becka, známeho počítačového experta, zíde v Utahu v USA. Kent Beck je priekopník v dizajne softvérových vzorov. Stretnutie navrhol s cieľom zviditeľniť trend, ktorý sa už niekoľko rokov úspešne používal, a štandardizovať metódu, ktorá by urýchlila procesy vývoja softvéru.

Až do tej doby sa projekty vo veľkých softvérových firmách dokončovali sekvenčne (inými slovami, kým sa nedokončila jedna úloha, nemohlo sa prejsť na nasledujúcu) a fungovali v hierarchických úrovniach, v ktorých tím postupoval zhora nadol. Takéto alebo podobné princípy využívala napríklad aj metóda CMMI.

Stretnutie bolo úspešné a následne vznikol Manifest agilného vývoja softvéru. Jeho princípy sú nasledovné:

  • Ceniť si jednotlivcov a interakcie s nimi viac ako procesy a nástroje.
  • Funkčný softvér je dôležitejší než podrobná dokumentácia.
  • Vážiť si spoluprácu s klientom viac ako dojednávanie zmluvy.
  • Radšej zareagovať na zmenu, než sa držať plánu.

V čom spočívajú princípy agilnej metodiky?

Agilná metodika je pracovná metóda, ktorá spočíva v rozkúskovaní objemných alebo náročných projektov na menšie úkony, ktoré dokážeme splniť rýchlejšie. Práca na malých úlohách je zároveň svižnejšia, a tak sme menej náchylní na rozptýlenia. V konečnom dôsledku sme produktívnejší a dosahujeme lepšie výsledky.

Zameranie na výsledky

Agilná metodika zastáva názor, že najvhodnejším meradlom na posudzovanie toho, ako projekt napreduje, je množstvo funkčného softvéru, ktorý sa klientovi odovzdá. V prípade netechnologických firiem ide o množstvo funkčného produktu či služby v prevádzke. Nezáleží pritom na konkrétnom odvetví, do ktorého spadá spoločnosť alebo tím riadiaci sa princípmi agilnej metodiky. Rovnakým záväzkom pre všetkých je odovzdať prácu zákazníkovi efektívne, s excelentnými výsledkami a vždy za čoraz kratší čas.

Spoločná reflexia

Ďalším typickým atribútom tejto metodiky je, že agilné tímy na stretnutiach reflektujú svoje postupy. Samotní členovia rozhodujú o tom, aké opatrenia na zvýšenie efektivity práce prijmú, sami tiež zodpovedajú za ich implementáciu do procesov a následné dodržiavanie.

Rovnako aj manažéri spoločnosti by mali byť zapojení do práce v tíme. Hierarchické štruktúry sú aj naďalej zachované, ale ľudia zastávajúci riadiace funkcie nie sú len pasívnymi postavami čakajúcimi so založenými rukami na finálny produkt. Tak ako ostatní členovia, aj oni majú aktívnu rolu, pretože agilná spolupráca prebieha naprieč všetkými úrovňami.

„V agilnej metodike manažéri a zamestnanci fungujú ako jeden mechanizmus. Takáto forma spolupráce im umožňuje dodávať funkčné a kvalitné finálne produkty v čoraz kratších časových intervaloch.”

Rytmus práce

Agilná metodika uprednostňuje stabilný pracovný rytmus, ktorý neklesá a ani sa náhle nezrýchľuje. Napríklad šprinty alebo dni intenzívnej práce, typické pre metódy ako Scrum, sa v agilnej metodike nepovažujú za najvhodnejší spôsob, ako prácu dokončiť.

Skrátenie výrobných cyklov je jednou zo zásad tejto metodiky a jej manifestu, a to aj napriek tomu, že použitie stabilného pracovného tempa sa na prvý pohľad nemusí zdať ako ten najvhodnejší spôsob, ako to docieliť.

Technika a dizajn

Agilný prístup okrem iného znamená aj neustále úsilie o technickú dokonalosť, atraktívny a funkčný dizajn. Keď venujete nepretržitú pozornosť jednému a tomu istému procesu, vaša schopnosť reagovať na vzniknuté situácie rýchlo a správne sa zlepšuje. Tým sa zákonite skracujú dodacie lehoty bez toho, aby to ovplyvnilo kvalitu, čím zas rastie spokojnosť klientov.

„Agilná metodika je chápaná ako neustála snaha o technickú dokonalosť a atraktívny dizajn.”

Ako využívať agilnú metodiku pravidelne?

Klient je na prvom mieste. Možno si poviete, že týmto heslom sa predsa riadi aj ktorákoľvek iná metodika. Toto je naozaj princíp číslo jeden a ak tento fakt nebudeme brať na zreteľ, ďalšie princípy agilnej metodiky zostanú nepochopené. Čokoľvek, čo by sa postavilo medzi nás a spokojnosť nášho klienta, napríklad vyhrotenie konfliktu osobností v rámci tímu alebo polovičatá práca, bude znamenať stratu perspektívy a s tým súvisiaci zaručený neúspech.

Zmena je kamarát. Ak sa zákazník rozhodne pre zmenu, mali by sme to prijať ako pozitívnu správu. Dokonca nezáleží ani na tom, ak sú zmeny požadované až v neskoršom štádiu projektu a stratíme pár dní už odvedenej práce. Agilný tím by mal byť schopný zvrátiť prvotnú negatívnu reakciu odmietnutia zmeny a pretaviť ju do výhody pre klienta voči jeho konkurencii. Zmeny by mali byť vítané.

Funkčnosť má prednosť pred všetkým ostatným. Jednou z najdôležitejších priorít agilnej metodiky je dodávka softvéru (alebo produktu či služby vo vašom sektore, od výroby automobilov, až po pravidelné zákazky v stavebníctve). Kľúčovým aspektom je funkčnosť: dodanie plne funkčného produktu ide ruka v ruke spolu so spokojným zákazníkom ako prioritou.

Vždy tvárou v tvár. Agilná metodika to má jasne ukotvené už vo svojom manifeste. Žiadny iný spôsob nie je efektívnejší, ako oznamovať správy členom tímu tvárou v tvár. Je pritom jedno, či ide o kolegov alebo nadriadených. Ani jeden z tisícov nástrojov online komunikácie sa nikdy nevyrovná osobnému kontaktu.

Aj na motivácii záleží. Táto metodika tiež zdôrazňuje dôležitosť udržania motivácie tímu pomocou prostredia, podpory a vybavenia vyhovujúceho ich potrebám. Vysoká motivácia umožňuje pokračovať v napredovaní práce v primeranom časovom rámci.

Použiť alebo nepoužiť agilnú metodiku?

Časom sa agilná metodika stala obľúbenou, a to nielen v softvérových firmách. S digitálnou revolúciou prebiehajúcou na pozadí ju do svojich procesov adaptovalo množstvo spoločností naprieč odvetviami. Osvojiť si túto metodiku je všeobecne prospešné, avšak v určitých kontextoch prináša aj pár nevýhod.

VÝHODY

  • Všeobecné zvýšenie produktivity. Cieľom tejto metódy je zvýšenie efektivity. Použitie agilnej metodiky zvyšuje produktivitu spoločností, pretože skrátením času stráveného pri práci na jednom projekte umožňuje predĺžiť dobu, ktorá je k dispozícii pre iné projekty.
  • Rýchlejšia návratnosť investícií. Častejšie dodávky umožňujú zisky hneď od začiatku projektu.
  • Minimalizácia riskov. Časté dodávanie produktu umožňuje tímu získavať od klienta priebežný feedback bez toho, aby musel čakať na jedno finálne odovzdanie. Týmto spôsobom sa možné nedostatky odstránia už počas procesu.
  • Zvýšenie výslednej kvality produktu. Vďaka neustálemu sledovaniu a zlepšovaniu vývojového procesu sa finálny produkt optimálne prispôsobí potrebám zákazníka.

NEVÝHODY

  • Menej podrobná dokumentácia. V dôsledku toho, že sa produkt vyvíja a mení v priebehu projektu, ďalšie prvky, napríklad vypracovanie podrobnej dokumentácie, sú druhoradé a vždy podliehajú funkčnosti.
  • Väčšia miera neistoty. Predpokladá sa, že potreby klienta sa neustále menia, takže začiatok vývoja každého projektu zvyčajne prebieha s menšou mierou plánovania, než je bežné u iných metodík.

Preložila Veronika Michalková

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy