Agilní metodika: O co se jedná a jak ji uplatnit?

03. 6. 2020

4 min.

Agilní metodika: O co se jedná a jak ji uplatnit?
autor
Javier Lacort

Redactor freelance especializado en tecnología y startups

Agilní metodika, známá také pod anglickými slovy „agile methodology“, není žádná aplikace určená k řešení úkolů ani k vytváření seznamu kroků, které je třeba provést pro efektivní dokončení projektu. Je to pracovní filozofie, která jak jednotlivce, tak celé týmy učí změnit myšlení. V dnešní době ji už používají společnosti, jako je Facebook, Google nebo PayPal. A v současné éře bezprostřednosti umožňuje agilní metodika zvýšit naši produktivitu a zlepšit si vztahy se zákazníky.

Trocha historie

Rok 2001: Několik vedoucích pracovníků z předních světových softwarových společností se na základě pozvání známého počítačového vědce Kenta Becka, jednoho z hlavních průkopníků v oblasti návrhu softwarových vzorů, sešlo v Utahu v USA. Cílem jejich setkání bylo upevnit trend, který měl již několik let úspěch, a sjednotit metodu, která slouží k zefektivnění procesů vývoje softwaru.

Do té doby se ve velkých softwarových společnostech projekty dokončovaly postupně (to znamená, že dokud nebyl dokončen jeden úkol, nemohl se začít plnit nový). Navíc metody fungovaly jako hierarchie, které šly shora dolů jako vodopád. Byly to metody jako například CMMI nebo SPICE.

Setkání skončilo takzvaným Manifestem agilního vývoje softwaru, jehož principy jsou:

  • Oceňovat jednotlivce a jejich interakce více než procesy a nástroje.
  • Přisuzovat větší důležitost funkčnímu softwaru než podrobné vyčerpávající dokumentaci.
  • Více oceňovat spolupráci se zákazníkem než jen vyjednávání o smlouvě.
  • Hodnotit spíš reakci na změnu než dodržování plánu.

V čem spočívá agilní metodika?

Agilní metodika je pracovní metoda, která spočívá v rozdělení velkých a složitých projektů na malé úkoly, které jsou mnohem rychleji splnitelné. Když pracujeme na menších úkolech, jsme také méně náchylní k rozptýlení, a obecně tento typ práce přináší lepší výkony z hlediska produktivity.

Zaměřeno na výsledky

Agilní přístup prosazuje to, aby nejlepším prostředkem k měření průběhu a postupu projektu bylo množství funkčního softwaru, který se zákazníkovi doručí, nebo v případě netechnologických společností množství produktů nebo služeb v provozu. Bez ohledu na to, do jakého typu odvětví patří organizace nebo tým pracující s agilní metodikou, její principy slibují, že odvedená práce bude dodávána zákazníkům efektivně, s dobrými výsledky a pokaždé za kratší dobu.

Společná reflexe

Další zvláštností této metodiky je potřeba společné reflexe ze strany týmu. Jeho členové jsou totiž ti, kteří rozhodují o tom, jaká opatření by měla být přijata ke zvýšení účinnosti práce, a celý tým je proto odpovědný za provádění těchto opatření.

Manažeři společnosti by také měli být zapojeni do práce zbytku týmu. Neznamená to, že úplně zmizí hierarchie. Ale také se nepředpokládá, že ti, kteří řídí ostatní pracovníky, zůstanou opodál a budou prostě čekat na dodávky, nebo se současně budou zabývat jinými úkoly. Musí spolupracovat s ostatními.

„Díky agilní metodě pracují manažeři a zaměstnanci ruku v ruce, aby společně dodali funkční a dobře vyřešené produkty ve stále kratších časových rámcích.“

Pracovní tempo

Agilní metodika upřednostňuje stabilní tempo práce, které ani neklesá, ani se náhle nezrychluje. Například sprinty nebo jednorázové dny intenzivní práce, které jsou užívány v jiných metodikách, jako je například Scrum, nejsou v agilní metodice považovány za vhodné způsoby, jak dokončit dodávky.
Zkrácení výrobních cyklů je opravdu jednou ze zásad této metodiky a jejího manifestu, přestože se použití stabilního pracovního tempa nemusí zdát jako způsob, jak toho docílit.

Technika a design

Tato metodika je mimo jiné chápána i jako neustálé úsilí a snaha o technickou dokonalost a atraktivní design. Když věnujete svou nepřetržitou pozornost jednomu procesu, zlepšuje se tak vaše agilita. To zase zkracuje dodací lhůty, aniž by se snížila kvalita, což zvyšuje spokojenost zákazníků.

„Agilní metodika je chápána jako neustálé úsilí o technickou dokonalost a atraktivní design.“

Jak aplikovat agilní metodu v každodenním životě?

Na prvním místě je klient. Asi se vám zdá, že tímto se řídí jakákoli jiná metodologie. Nikdy ale nepochopíte zbytek metodiky, dokud si neuvědomíte, že toto je pravidlo číslo jedna, na které nesmíte nikdy zapomínat. Cokoliv, co se vetře mezi spokojenost zákazníků a vás, jako je například střet osobností v rámci týmu nebo práce odvedená jen na polovinu, bude znamenat ztrátu perspektivy této zásady, a vystavíte se tak jasnému selhání.

Změna je náš kamarád. Pokud se zákazník rozhodne provést nějaké změny, musíte to přijmout jako ryze dobrou zprávu. A nezáleží na tom, jestli chce tyto změny provést v pozdních fázích projektu a nutí vás tím vrátit se o pár políček nazpět. Tým pracující s agilní metodikou ví, jak zvrátit primární reakci odmítnutí a oproti konkurenci ji přeměnit na výhodu pro zákazníka. Změny musejí být vítány.

Funkce má přednost před vším ostatním. Jednou z hlavních priorit agilní metody je dodávka softwaru (nebo produktu či služby, které používáte ve svém průmyslu, od automobilové výroby až po pravidelné zakázky ve stavebnictví). Klíčovým aspektem je „funkčnost“: společně se spokojeností zákazníka by vždy mělo být vaší prioritou dosažení plně funkčního produktu.

Vždy tváří v tvář. Agilní metoda to jasně vyjadřuje ve svém manifestu: neexistuje účinnější a efektivnější způsob sdělování informací zbytku týmu, ať už se jedná o kolegy nebo podřízené, jako je kontakt tváří v tvář. I přes to, že existuje mnoho online komunikačních nástrojů, vždy upřednostněte osobní kontakt.

Na motivaci záleží. Tato metodika zdůrazňuje i význam motivace. Ať už motivace prostředím, podporou nebo vybavením odpovídajícím jejich potřebám: velká motivace umožňuje pokračovat v řešení úkolů v příslušných časových rámcích.

Použít, nebo nepoužít agilní metodiku?

V průběhu času se agilní metodika stala populární mezi společnostmi ve všech odvětvích, nejen v softwarových firmách. Na pozadí digitální transformace nakonec i ostatní průmyslová odvětví začlenila tuto metodu a přizpůsobila si ji vlastnímu kontextu. Použití této metody však nabízí jak výhody, tak nevýhody.

VÝHODY

  • Celkové zvýšení produktivity: Vzhledem k tomu, že cílem této metody je zvýšení efektivity, použití agilní metodiky zvyšuje produktivitu společností, protože zkrácením doby práce na jednom projektu umožňuje prodloužit dobu, která je k dispozici pro jiné projekty.
  • Rychlejší návratnost investic: Časté dodávání výsledků umožňuje zisky hned od začátku.
  • Snížení rizik: Konstantní dodávky zákazníkům umožňují týmu znát zpětnou vazbu zákazníka průběžně, aniž by museli čekat na jednu konečnou dodávku. To umožňuje opravit možné chyby ještě v průběhu procesu.
  • Vyšší kvalita výsledného produktu: Díky sledování vývoje se produkt pro zákazníka optimálně uzpůsobí jeho potřebám.

NEVÝHODY

  • Méně podrobná dokumentace: Důsledkem toho, že se produkt vyvíjí a mění v průběhu zadaného projektu, je, že některé další prvky, jako je zpracování důkladné dokumentace, se dostávají na druhou kolej a jsou vždy podřízené funkčnosti.
  • Větší nejistota: Předpokládá se, že potřeby klienta se neustále mění, takže začátek vývoje jakéhokoli projektu obvykle probíhá s menším plánováním, než je běžné u jiných metodik.

Přeložila Hana Tlolková

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata