Chcete se posunout, ale nechcete na manažerskou pozici? Zkuste „re-skilling“

11. 4. 2024

5 min.

Chcete se posunout, ale nechcete na manažerskou pozici? Zkuste „re-skilling“
autor
Matěj Moravec

Absolvent FSV a FF Univerzity Karlovy v Praze, věnuje se copywritingu a překladům a soustředí se na oblasti obchodu, marketingu a projektového řízení.

Přestává vás naplňovat vaše současná pozice a hledáte nové uplatnění? Jste sice spokojení se svým současným zaměstnavatelem, ale nechcete (nebo nemůžete) se kariérně posouvat výše? Pak je možná pro vás to pravé řešení „re-skilling“. Při něm zaměstnavatel umožní pracovníkovi naučit se nové dovednosti, rozšířit svou pracovní agendu nebo se dokonce přesunout na úplně jinou pozici. Pojďme se podívat na to, pro které pracovníky je „re-skilling“ dobrou volbou, v čem jsou výhody tohoto postupu pro firmu i zaměstnance a jak „re-skilling“ prosadit u svého zaměstnavatele.

Příklad z praxe: Jak se z asistentky obchodního týmu stala personalistka

Eva K. pracovala již několik let na pozici asistentky obchodního týmu v menší firmě, když ji tato pozice přestala naplňovat. „Byla jsem pět let na pozici, ve které nebylo možné dále růst. Práce na stávající pozici mě bavila, ale nerozvíjela jsem se. Z firmy jsem ale odcházet nechtěla, a tak jsem hledala způsob, jak zůstat a současně se rozvíjet a dělat to, co mě profesně naplňuje,“ říká Eva.

Nakonec přišla s vlastním řešením. Ve firmě dlouhodobě chybělo personální oddělení a HR agenda se dělila pouze mezi mzdovou účetní a office manažerku. Eva proto přišla za vedením s návrhem vytvoření nové samostatné pozice personalistky. A rovnou i navrhla školení, které by mohla za podpory firmy absolvovat, a následně na tuto nově otevřenou pozici nastoupit.

„Nejdříve jsem své úmysly prodiskutovala s přímým nadřízeným a pak jsem šla za CEO. Prezentovala jsem svůj návrh na zřízení nového oddělení, podala jsem výčet práce, která přejde na mě a odpadne tak dalším několika zaměstnancům. Reakce byla kladná. Uznal, že nápad je dobrý a takovou pozici firma skutečně potřebuje.“

Eva tedy prošla půlročním rekvalifikačním kurzem, zaučila jinou kolegyni, která ji vystřídala na předchozí pozici, a nakonec se skutečně s úspěchem chopila nové role personalistky.

To, co Eva absolvovala, je příkladem „re-skillingu“, tedy firmou posvěceného přeškolení, jehož cílem může být přechod pracovníka na novou pozici nebo rozšíření jeho stávající agendy.

Kdy je „re-skilling“ ideální volbou a v čem spočívají jeho výhody pro pracovníka

Kdo by o „re-skillingu“ měl přemýšlet? Jedná se o lákavou možnost hlavně pro ty zaměstnance, kteří mají touhu se rozvíjet, zajímá je jiný obor nebo už nevidí na své současné pozici potenciál dalšího rozvoje. Ale kteří jsou zároveň spokojeni u svého aktuálního zaměstnavatele.

„Uvažujte o re-skillingu, když cítíte stagnaci ve své současné roli a pokud vidíte potenciál pro rozvoj v jiném oddělení nebo oblasti ve firmě,“ radí mentorka a kariérní poradkyně Ivana Vítková.

Oproti odchodu z firmy nebo přeškolování na vlastní pěst přináší „re-skilling“ pracovníkovi řadu výhod:

  • Možnost naučit se něco nového (a třeba konečně najít svoje ideální pracovní zaměření). „Re-skilling“ vám umožní rozvíjet své dovednosti, „přičichnout“ k jinému oboru a využít konečně na maximum svůj potenciál.
  • Zůstanete u firmy, kterou už znáte, a nemusíte se při změně pozice přesouvat k neznámému zaměstnavateli. „Jednou z výhod re-skillingu je, že zaměstnanec už zná danou firmu a i po nabytí nových dovedností může zůstat u zaměstnavatele, se kterým je spokojen a s jehož procesy je už obeznámen,“ říká koučka a personální poradkyně Martina Jiříková.
  • Jistota uplatnění. „Re-skilling“ vám zpravidla zajišťuje zaměstnavatel, protože s vámi počítá na novou pozici nebo vám plánuje rozšířit pracovní agendu. Díky tomu máte jistotu, že po přeškolení neskončíte bez práce. Kdybyste se rozhodli přeškolovat sami za sebe a zkoušet štěstí v novém oboru a u jiné firmy, tuto jistotu zpravidla nemáte.
  • Rekvalifikaci máte hrazenou. Nezanedbatelnou výhodou pro zaměstnance je určitě také to, že „re-skilling“ hradí zpravidla firma (nebo se na něm alespoň významně finančně podílí).

Jak „re-skilling“ v praxi prosadit a úspěšně absolvovat

Připadá vám, že „re-skilling“ je pro vás tou vhodnou volbou? Poradíme vám, jak tuto variantu zaměstnavateli navrhnout, jaké argumenty použít a jak celý proces úspěšně dotáhnout do konce. A také vám řekneme, co od „re-skillingu“ vlastně čekat.

Otevřete téma „re-skillingu“ se zaměstnavatelem

Prvním krokem je téma „re-skillingu“ se svým zaměstnavatelem vůbec otevřít. V ideálním případě byste tak měli učinit během pravidelných schůzek se svým nadřízeným, na kterých rozebíráte svůj rozvoj (pokud máte takové schůzky nastavené).

„Záleží na vzájemné důvěře a na nastavených procesech ve firmě. Re-skilling tak může kromě nadřízeného řešit i třeba někdo z HR,“ uvádí Martina Jiříková. V úvahu také připadá manažer týmu, v němž se otevírá nová pozice, která vám padla do oka.

Ve chvíli, kdy téma otevřete, nastává čas zaměstnavateli nejenom vysvětlit své motivace, ale i argumenty, proč se jedná o lákavou volbu i pro samotnou firmu.

Uveďte argumenty, které zaměstnavatele přesvědčí

Předem si připravte konkrétní argumenty, které manažera nebo personalistu přesvědčí o tom, že váš nápad s „re-skillingem“ má hlavu a patu a že dává smysl i pro firmu jako takovou. Jaké argumenty byste neměli opomenout?

  • Firma si ponechá zaměstnance, kterého už zná. Hledání nového pracovníka, výběrové řízení a zaškolování nováčka stojí firmu nemalé úsilí i finance. Pokud volnou pozici ve firmě obsadíte vy, tedy stávající zaměstnanec, ušetříte firmě hodně trápení. „Firma už ví, jak dotyčný zaměstnanec pracuje a je s ním seznámena i po osobnostní stránce. Proč by tedy měl zaměstnavatel přicházet o pracovníky, které zná a se kterými je spokojen?“ říká Martina Jiříková.
  • Obsazení těžko obsaditelné pozice. Kvalitní zaměstnanci se shánějí těžko. A zvláště to platí u obtížně obsaditelných pozic, například těch technických. I proto, jak uvádí Martina Jiříková, se „re-skilling“ poměrně často využívá v IT oblasti: „Pracovníci, kteří prokážou potenciál, začnou často na nižších IT pozicích a zaměstnavatelé si je vychovají pro jinou pozici.“ Zmiňte tedy, že pokud vám firma umožní přeškolit se na volnou pozici, poměrně snadno si přesně pro dané účely „vychová“ ideálního pracovníka a bez problému dané místo obsadí.
  • Vaše motivace a chuť se učit. Ukažte, že máte velkou motivaci se učit nové věci. Prokažte, ideálně pomocí příkladů z minulosti, že se rádi rozvíjíte a vstřebáváte nové vjemy a dovednosti. A že ve chvíli, kdy vám firma umožní se přesunout do nové role, budete ve svém vlastním rozvoji pokračovat.
  • Bezproblémové předání vaší agendy jinému pracovníkovi. Tím, že z firmy neodcházíte a že přesun na jinou pozici v rámci re-skillingu zpravidla trvá minimálně několik měsíců, budete schopni svou stávající agendu snadno předat člověku, který vás na vaší pozici nahradí. Budete mu i nadále k dispozici pro případné dotazy, což by neplatilo, pokud byste z firmy zkrátka odešli jinam.
    Pokud možno nemluvte obecně, ale naopak co nejkonkrétněji. To je taktika, která se vyplatila i Evě. „Vždy mi pomohlo mluvit rovnou v číslech – vyčíslené částky, popř. procentuální vyjádření.“

Pamatujte, že „re-skilling“ bývá dlouhý proces

Pokud se vám zadaří a „re-skilling“ si u zaměstnavatele prosadíte, gratulujeme! Pamatujte ale, že je to teprve začátek. Jak uvádí Martina Jiříková, přeškolení a přesun v rámci „re-skillingu“ bývá běh na dlouhou trať.

„Pokud se všechno dobře připraví, jedná se o pozvolný proces. Takováto výměna může trvat déle, klidně i půl roku.“

Během celého procesu aktivně komunikujte jak se svým stávajícím nadřízeným, tak i s HR a s vedoucím týmu, kam se přesouváte. Předem si domluvte časovou osu celé akce a vyjasněte si vzájemná očekávání. Buďte také nápomocni při hledání vaší náhrady, ale zároveň ne do takové míry, abyste zanedbávali přípravu na svou novou roli.

„Buďte pečliví a komunikujte s nadřízenými o pokroku a změnách, vyhodnocujte společně přínos, úspěchy i neúspěchy. Aktivně vyhledávejte zpětnou vazbu, i kdyby nebyla vždy pozitivní, a spolupracujte s týmem. Včasná komunikace zpětné vazby vám zajistí okamžitou nápravu,“ radí Ivana Vítková.

Mějte na paměti, že celý přesun by měl být přínosem pro všechny – pro oba týmy, pro vás, pro zaměstnavatele. Občas se budete možná cítit trochu zahlceni, nebo budete dokonce i pochybovat, jestli jste si zvolili správnou cestu. Tyto pocity jsou v těžších fázích „re-skillingu“ zcela normální. A neměly by vás odradit od vašeho dlouhodobého cíle – najít si pro sebe svou ideální roli a naučit se něco nového.

Nepodceňujte, že nejste na své pozici spokojeni

Jsou lidé, kteří jsou dlouhá léta spokojeni na pozici, kde dělají stále to stejné. Někteří nemají touhu se nutně někam posouvat. Pokud mezi ně ale nepatříte, toužíte po rozvoji a vzdělávání, avšak vaše aktuální pozice vám je neumožňuje, dříve nebo později se pro vás vaše aktuální pozice stane zřejmě neúnosnou.
„Re-skilling“ nabízí možnost, jak se posunout jinam nebo někam dál. Je to zároveň i řešení, ze kterého mohou těžit opravdu všichni. Pokud vás tedy „re-skilling“ láká, byla by škoda nechat si to pro sebe.

„Záleží na zaměstnavateli, zda vaši snahu ocení, nebo naopak neocení,“ říká Ivana Vítková. „Pokud vaši snahu neocení a vy budete nuceni hledat příležitosti k rozvoji jinde, pak budete mít alespoň čisté svědomí, že jste oslovili nejprve svého současného zaměstnavatele.“

Foto: Thomas Decamps for Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa