Introverti na pracovním pohovoru: Jak zvládnout stres přijímacího řízení?

22. 6. 2023

4 min.

Introverti na pracovním pohovoru: Jak zvládnout stres přijímacího řízení?
autor
Lea Uherková

Externí redaktorka české redakce

Většina uchazečů o zaměstnání považuje pohovory za stresující, tento proces může být obzvláště úzkostný pro introverty. Jejich přirozená tendence vyhýbat se mluvení o sobě a nepohodlnost v neznámém prostředí dokáže snadno navodit dojem, že se o práci daný uchazeč nezajímá, nebo že nevěří ve své schopnosti. Ovšem schopnosti introvertů, jako je naslouchání a reflektování, zastupují dovednosti, které mohou využít ve svůj prospěch. V tomto článku nastíníme všechny triky k překonání jejich strachu a aby dokázali důvěryhodně promluvit o tom, že jsou pro dané pracovní místo perfektní kandidáti.

Introvertně založení lidé tvoří odhadem 25 % až 40 % populace a stále existuje mnoho mylných představ o tomto typu osobnosti. Introvert je člověk, který čerpá energii v klidu, o samotě. Oproti tomu extrovert čerpá energii mezi lidmi, když se něco děje. Nikdo není stoprocentní introvert a stoprocentní extrovert, lidé se na této škále pohybují různě, jak vysvětluje například výzkum vědce Reného Mõttuse.

Pokud ale patříte k těm, u kterých introvertní rysy převládají, nejspíš na vás dopadá ve chvílích pohovoru více stresu a pohovor je pro vás eventuálně také méně komfortní. Některým introvertům je nepříjemné mluvit před známými, natož před cizími lidmi, kteří hodnotí jejich výkon. „Jejich stres je ve chvíli pohovoru obrovský – když si vezmete horší schopnost komunikace, která prostě k introvertnímu nastavení patří, a do toho snaha zapůsobit ‚správně‘,“ říká Jana Neuwerthová Šmýdová, odbornice na terapeutickou práci s lidmi s chronickým únavovým syndromem.

Časté důvody, proč je pohovor pro introverty náročný

  • Obtížná sebepropagace. Introverti mají povětšinou tendenci být spíše tišší, zahloubaní do sebe a svého myšlenkového světa. Proto v osobní komunikaci může být velkým vykročením z komfortní zóny prezentace svých kladů a schopností.
  • Zpomalené reagování. Schopnost přirozené komunikace je jedním z nejpalčivějších problémů velké části introvertů. „Bylo prokázáno, že v mozku introverta ujde myšlenka mnohem delší dráhu. Tedy introverti za to, že jim odpovědi trvají, skutečně nemůžou. Pokud jsou pod tlakem rychle odpovídat, násobí se jejich stres, protože jejich přirozenost je si věci v klidu promyslet, a až pak odpovědět,“ popisuje psychoterapeutka Neuwerthová Šmýdová.
  • Obava z kritického hodnocení. Introverti bývají obzvlášť ve stresu z toho, že budou hodnoceni. O to víc se budou snažit odpovídat správně, aby neudělali chybu a dobře zapůsobili.

Nebojte se čerpat z introvertních plusů

Introvertní povahy ale můžou během povoru také čerpat ze svých výhod, kterými disponují. A kdejaký extrovert by se od nich mohl poučit!

  • Schopnost skutečně naslouchat. Introvert autenticky odpovídá na otázky, neodvádí řeč jinam a pečlivě rozmýšlí, než něco řekne.
  • Dobrá sebereflexe. Díky ní mohou mnohdy vyčíst některé informace „mezi řádky“ a také se mohou rychle ze svých zkušeností (anebo i odpovědí během pohovoru) učit.
  • Obezřetnost. Introverti potřebují jistoty, důkladně zvažují rizika, což se může ve spoustě zaměstnání hodit.
  • Analytické myšlení. Introvert hledá podstatu věcí a má přirozenou schopnost jít „do hloubky“. HR expertka a pracovní psycholožka Barbora Riedl Černíková konstatuje, že introverti mohou mít blízko k detailnějšímu rozpisu toho, o čem chtějí mluvit, jaké své silné stránky a úspěchy chtějí prezentovat, a to může být ve výsledku výhoda.
  • Nezávislost. Touží žít podle vlastních pravidel. Toto uvědomění může být introvertům pravděpodobně přínosné – že si najdou takovou práci, která jim bude sedět.

Popadněte odvahu za pačesy a využijte ji od začátku až do konce

Z hlediska zvládání pohovoru je důležité hned na začátek zmínit, že pohovor je sociální situace jako každá jiná a dá se nacvičit. Introverti, kteří jsou obvykle tiší a přemýšliví, mohou těžit z přípravy před pracovním pohovorem. Pochopení svých silných stránek jako introverta dokáže pomoci uvolnit se, dobře se prezentovat a v konečném výsledku působit na pohovoru sebevědomě.

1. Zkuste se zamyslet nad tím, co se od vás očekává

V první řadě je dobré se pozastavit u toho, jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti budou přínosné na vybranou pracovní pozici a budou se pravděpodobně od daného uchazeče očekávat. Ideální je podívat se na LinkedIn, jestli v dané společnosti nepracuje někdo z uchazečových známých či přátel a nemohl by mu o pozici poskytnout nějaké detailnější informace. Zkrátka udělat všechno pro to, aby se minimalizoval úvodní stres a nervozita.

2. Nahlédnutí nanečisto

Pro někoho může být zásadní i to, že se do firmy půjde podívat předem. Anebo si také přečte pár slov o daném recruiterovi, aby měl pocit, že ho zná. V momentě, kdy uchazeč tuší klíčové kompetence vybrané pracovní pozice, může si ke každé z nich předpřipravit, jaké silné stránky v nich má.

3. Trénovat a trénovat se vyplatí

Psychoterapeutka Jana Neuwerthová Šmýdová doporučuje trénovat odpovědi s někým blízkým. Neznamená to učit se je nazpaměť, ale jednoduše mluvit a mluvit, až se vám odpovídání na dané téma dostane „do krve“. Zkusit si to říct mimo jiné nahlas. Je mnohdy obohacující se u toho nahrát a pustit si to, udělat si svou vlastní reflexi. Některé společnosti umožňují pohovory nanečisto (obzvláště velké společnosti pro čerstvé absolventy).

4. Nebuďte zbytečně skromní

Je potřeba si dávat pozor na to, aby člověk nebyl zbytečně skromný, aby sdílel dostatek informací a nečekal, že se recruiter či hiring manažer doptá na všechno. Je potřeba jim dát „vějičku“, znamení, že se na některé věci mohou doptávat hlouběji.

5. Oddělte hodnocení své osoby od hodnocení profesních dovedností a kvalit

“To se děje velmi často, že si introvert bere věci příliš osobně a má pocit, že pokud někdo negativně vyhodnotí jeho pracovní výkon, kritizuje tím celou jeho osobnost,” konstatuje Neuwerthová Šmýdová. Také dodává, že je důležité si uvědomit, že pohovor zpravidla odpovídá konkrétnímu inzerátu, který obsahuje konkrétní parametry, a u pohovoru je otázkou, kolik parametrů splní. Není to hodnocení celé osobnosti – že uchazeč nevyhovuje jako člověk.

6. Zeptejte se na zpětnou vazbu

Z odborných zkušeností v oblasti práce s introverty dále Neuwerthová Šmýdová uvádí, že intoverti si dokážou domýšlet, proč nevyhovovali a podobně. Ne všude žádosti vyhoví, ale stojí za to to zkusit a mít jasnou představu, proč na pozici třeba nebyl přijat. Mohlo to být také proto, že byl na danou pozici překvalifikovaný. „Jako velmi přínosné také vnímám jít na několik pohovorů, kde třeba ani tolik o dané místo neusiluji, a vyžádat si pak detailní zpětnou vazbu. Introverti jsou velmi dobří v naslouchání a reflexi, může jim stačit ‚málo‘ k tomu, aby se vydali správným směrem,“ dodává managing direktorka Riedl Černíková.

Z podstaty věci bude pro introverty jednodušší jít na pohovor někam, kde ho někdo seznámí nebo kde někoho už zná. Ovšem to, že extroverti dokážou bez větších problémů navazovat sociální kontakt téměř s kýmkoli, jsou průbojnější a snadněji prezentují své úspěchy, ještě neznamená, že by introverti nedokázali úspěšně projít pohovorem, nebyli úspěšní v jakékoliv business sféře a nevyšplhali se na vedoucí pozice.

Foto: Thomas Decamps for Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa