Jsem introvert. Jak zapadnout do firemní kultury a do týmu?

04. 4. 2023 - aktualizováno 04. 4. 2023

5 min.

Jsem introvert. Jak zapadnout do firemní kultury a do týmu?

Dnešní svět na nás bezesporu vyvíjí tlak být spíše extrovertní povahy. Tento fakt je až zarážející vzhledem k výsledku výzkumu Susan Cainové (kniha Ticho, v originále Quiet), který ukázal, že jeden ze tří lidí je introvertní povahy. Začlenit se do nového pracovního týmu a ztotožnit se s firemní kulturou je pro mnohé z nás stresující a vyčerpávající. A pro introverta to může být doslova noční můra. Jste jedním z nich? Přinášíme pár tipů, jak překonat první měsíce v novém pracovním prostředí.

Obecně bývají úspěch a uznání spojovány spíše s extrovertními rysy, jako jsou schopnost prosadit se, usilování o moc, otevřenost a vstřícnost vůči vnějšímu světu. Vzpomeňte si třeba na školní lavice, kde je ne příliš horlivý a tišší student považován spíše za ignoranta než za introverta, který naslouchá, pozoruje a raději si ještě předtím, než něco odpoví, do detailu promyslí svou odpověď.

Nic ale není jen černé, nebo bílé, pojmy extroverze a introverze je potřeba vnímat s rezervou jako krajní hodnoty škály. „Nikdo jako čistokrevný extrovert či introvert neexistuje, takový člověk by byl zavřený v blázinci,“ tvrdil sám Carl G. Jung. Každý člověk má jak introvertní, tak extrovertní rysy, zpravidla však u člověka převažují rysy jen jednoho z typů, přičemž většina populace se nachází někde mezi. Ti bývají odborně označováni jako ambiverti či centroverti.

Plachost, introverze, nebo sociální fobie?

Mnozí si neuvědomují, že existuje rozdíl mezi plachostí a introverzí. Tyto pojmy bývají často zaměňovány a chybně používány. Jaký je tedy ten zásadní rozdíl mezi plachým člověkem a introvertem?

Sophie Demblingová, autorka několika publikací o introvertech, vysvětluje plachost jako strach z interakce, zatímco introverzi jako malý zájem o ni. Jinými slovy, plachý člověk touží vyjít do společnosti a navázat kontakt s lidmi, ale často mu v tom brání strach či nedostatek sebedůvěry, naopak introvert většinu času tráví sám nebo v malém okruhu blízkých a takový stav mu vyhovuje. I Susan Cainová, autorka knihy s názvem Ticho, rozlišuje tyto dva pojmy a přirovnává stydlivost ke strachu ze společenského hodnocení, zatímco introverzi vnímá jako určitý způsob, jakým člověk reaguje na stimulaci.

Je také důležité zmínit, že pokud se u jedinců stud či plachost vyskytuje ve velmi vysoké míře, může se již jednat o sociální fobii. Jak zmiňují autoři publikace Sociální fobie a její léčba, Ján Praško a Michaela Holubová, „mezi nejčastější obávané situace patří například rozhovor s autoritou, projevení se v malé skupině lidí, telefonování či jezení a psaní na veřejnosti. Když se člověk se sociální fobií do takové situace dostane, objeví se silná úzkost a panika, která je často doprovázena tělesnými příznaky v podobě bušení srdce, třesu, pocení, červenání, svalového napětí, stažení žaludku, průjmu, pocitu chladu …“. V případě, že ostych, plachost nebo introverze narušuje váš každodenní život, neváhejte se obrátit na odborníka, který vám pomůže problém postupně odbourat.

Jak coby introvert či plachý člověk co nejlépe zapadnout do nového týmu?

V naší společnosti se introverti a plašší lidé nepyšní spontánností svého jednání, nesrší výbuchy energie ani nemají příliš velkou schopnost sebeprezentace. Nicméně jejich osobnost jim bezesporu přináší určité přednosti, které mohou být skutečným přínosem na trhu práce. Jaké jsou vlastnosti introverta v pracovním prostředí?

Výhody a nevýhody introverta

Detailně promyšlené odpovědi

To, že je introvert během porady zticha, neznamená, že nemá k danému tématu co říct. Pamatujte, že introvert váží slova, vyjadřuje se pouze tehdy, když je jeho myšlenka kompletní, a rád si svoji odpověď důkladně promyslí a připraví.

Absence spontánnosti

Zatímco u plachého člověka nedostatek spontánnosti odráží strach z negativního hodnocení vrstevníků, u introverta je to spíše potřeba proniknout do hloubky tématu – srovnávat, filtrovat a vyhodnocovat. Tento proces samozřejmě trvá déle, a proto se svojí myšlenkou vyčkávají až do té doby, dokud není kompletní.

Tichá povaha

Jedna z nevýhod může být také tišší povaha, která může dát prostor „špatné“ interpretaci. Z „neaktivního“ chování se kolegové mohou domnívat, že je znuděný, v depresi, nebo snad povýšený. To může nováčkovi snadno vysloužit špatný první dojem.

Kreativita

Introverti často pracují o samotě, jsou zvyklí následovat proud svých vlastních myšlenek, uzavírají se do svých vlastních světů, proto mají velký prostor být kreativní.

Soustředěnost a vytrvalost

Introverti jsou vytrvalí a dokáží se skvěle soustředit. Je pro ně snadné se zabrat i na celé hodiny do určitého projektu. Tato kombinace jim zaručuje úspěch a skvělé výsledky. Nicméně je pro ně důležité odolat nadměrné stimulaci a vyrušování z práce.

Carl G. Jung, který tyto pojmy poprvé systematicky použil, považoval extroverzi a introverzi za dominantní faktory osobnosti. Nicméně je dobré zdůraznit, jak tvrdí psycholožka Sylvia Löhkenová, že „osobnostní rysy jako introverze a extroverze nás možná silně determinují, ale nedefinují. Je naším privilegiem rozhodnout, jak svoji osobnost v životě uplatníme“. Proto by vám následující body mohly pomoci stát se flexibilnějším, a najít tak správné místo v novém týmu.

Poznejte své potřeby

Susan Cainová dále tvrdí, že klíčem k úspěchu a maximálnímu využití talentu je nalezení správné míry stimulace, která vyhovuje přesně vašim potřebám. Proto je důležité přijmout sebe sama takové, jací jste, a nenechat se nutit do nepříjemných situací, které můžou představovat například pracovní místo v rušné open space kanceláři nebo prezentaci pro desítky či stovky neznámých lidí. Toto tvrzení podporuje i výsledek studie psychologa Russella G. Geena, kdy byli introverti a extroverti vystaveni různým stupňům hluku, při kterém museli vypočítat matematickou úlohu. Z výsledků vyplývá, že introverti si vedli lépe, když měl hluk nižní frekvenci, naopak extroverti byli úspěšnější v hlasitějším prostředí.

Nepodceňujte sociální interakci

I pro introverty, které mohou nové sociální interakce na pracovišti stresovat, je nesmírně důležité udržet si kontakt s kolegy. Nemusíte se hned pouštět do dlouhých rozhovorů u kávovaru, stačí pozdravit, znát kolegy jménem, vědět, jakou pozici ve firmě zastávají, a něco málo o nich udržet v paměti. To, že si zvyknete s kolegy denně prohodit několik vět, vám pomůže zvládat každodenní small talk zas o něco lépe. Introverti se často v těchto situacích necítí komfortně, avšak to neznamená, jak se mylně mnoho lidí domnívá, že nemají rádi společnost. Mají, ale jen v menších dávkách než extroverti.

Podle doktorky Marti Olsen Laneyové se právě ve světě sociálních interakcí dají rozdíly mezi introverty a extroverty jasně rozpoznat. Zatímco extroverti se rádi potkávají a navazují kontakty s mnoha různými typy lidí a mají obecně mnoho přátel, introverti raději vyhledávají menší skupinky lidí nebo dokonce intimnější rozhovory s lidmi, které dobře znají. Pokuste se zanalyzovat, jaké typy osobností máte v týmu, pomůže vám to najít svého „spojence“ s introvertní povahou.

Přizpůsobte si pracovní dobu

Introverti si nebudou dobíjet baterky tlacháním v kuchyňce, naopak jsou to lidé, kteří relaxují v klidu a o samotě. Je váš pracovní prostor neustále plný lidí? Přivstaňte si a dostaňte se do kanceláře dřív než kdokoli jiný. Budete mít čas se sžít s prostorem a užít si hodinku o samotě a načerpáte energii na den plný týmové práce, schůzek a telefonátů. Sylvia Löhkenová, německá autorka několika úspěšných titulů ze světa introvertů, dokonce doporučuje vytvořit si během dne v práci fáze, kdy nebudete komunikovat vůbec, nebo ještě lépe si dohodnout, že některé dny v týdnu budete pracovat z domova.

Buďte hrdým introvertem

Neberte introverzi jako handicap. Introverti mají spoustu skvělých vlastností, kterými se mohou chlubit. Jsou přemýšliví, skvělí posluchači, často jsou velmi kreativní a vynikající lídři. Introvertní výjimečnost ve vůdcovství potvrzuje i studie profesora Adama Granta z Whartonské univerzity, který zjistil, že introverti na vedoucích pozicích vykazují lepší výsledky než extroverti. A to převážně z toho důvodu, že jejich přirozeně tišší povaha vytváří atmosféru otevřenou pro nápady podřízených kolegů. Snažte se proto „přečíst“ svoje silné stránky a využít je na maximum.

Respektujte rozdíly druhých

Introvert působí jako samorost, který se nedovede prosadit, a je často vnímán jako nudná šedá myška. Pod pojmem „extrovert“ si zase mnoho lidí vybaví rysy jako sociální kompetence, schopnost vést lidi nebo srdečnost. Je tedy zcela jasné, že mezi introvertem a extrovertem panují zásadní rozdíly, o kterých by měly obě strany vědět – často mají odlišné potřeby, priority a přednosti. U extroverta je obvyklé, že k utřídění myšlenek a rozvíjení nápadů potřebuje výměnu názorů. Naopak introvert má ty nejlepší nápady, když je mu dopřán klid. Ať už jste introvert, nebo extrovert, myslete na potřeby toho druhého a společným respektem a pochopením předejdete zbytečnému „dusnu“ na pracovišti.

Foto: Thomas Decamps for Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata