Neverbální komunikace na pohovoru

28. 11. 2019

4 min.

Neverbální komunikace na pohovoru
autor
Ingrid Dupichot

Freelance Content Writer

Profesní dráha, seznam dovedností, softskills… po hodinách práce máte pocit, že je vaše CV správně vymazlené, máte v malíku, co chcete říct, a cítíte se připraveni na pohovor. Počítejte ale s tím, že to, co z velké části ovlivní váš úspěch, bude neverbální komunikace. Více či méně vědomě, naše chování, hlavně gesta a posturika (držení těla), ovlivňují, jak nás druzí vnímají a jakým způsobem si vykládají naše jednání. Jsou to určující faktory, jimiž se náboráři řídí při výběru nových pracovníků.

V tomto článku se podíváme na to, co je to neverbální komunikace, jakou má roli při pracovním pohovoru, a nabídneme pár tipů, které vám pomůžou se na něj připravit tak, abyste měli všechny trumfy na své straně.

Co je neverbální komunikace?

„Veškeré chováni je komunikace.“ – Gregory Bateson, spoluzakladatel školy Palo Alto

Neverbální komunikace má široký záběr. Jsou to veškeré signály a sdělení komunikované bez použití slov. Zahrnuje tedy všechny formy komunikace vyjádřené jinak než slovy, mimo jiné v ní najdeme:

  • vystupování a tón hlasu,
  • mimiku a mikro výrazy tváře,
  • fyziologické projevy.

Neverbální komunikace se nezabývá pouze samotným tělem. Používáme mnoho jiných způsobů, jak se vyjádřit: oblékáním, make-upem, účesem, řečí nebo tónem hlasu…

Hlavní myšlenka zní: to, co sdělujeme a pociťujeme, se více odráží v neverbálních prostředcích komunikace, než v tom, co říkáme slovy. Pokud celkově zanalyzujeme projev, můžeme v něm prostřednictvím neverbální komunikace najít slovy nevyjádřená sdělení. Tón hlasu a slova mohou sdělovat jednu věc, zatímco fyzické projevy sdělují něco jiného (nakrčené čelo, napjatý krk, …).

Mehrabianova čísla 7 % – 38 % – 55 %

Výzkumy profesora psychologie Alberta Mehrabiana stanovily tzv. pravidlo 7 % – 38 % – 55 %. Podle něj se během komunikace obsahu slov přikládá pouze 7% důležitost, zatímco tón a hlas jsou významné z 38 % a zejména vizuální dojem mluvčího je rozhodující z 55 %. Z verbálního obsahu sdělení tak uteče 93 %.

Proč se zabývat neverbální komunikací na pohovoru?

„Člověk nemůže nekomunikovat.“ – Paul Watzlawick, teoretik komunikace

Neverbální komunikace hraje při pohovoru zásadní roli. Proto byste měli věnovat pozornost tomu, co chcete svým chováním vyjádřit.

Když je rozpor v tom, co říkáte a co si myslíte, může to být navenek patrné. Člověk, který s vámi dělá pohovor, může mít podezření, že svádíte vnitřní boj, cítíte se nepříjemně nebo se snažíte něco skrývat. Slova v takové situaci ztrácejí svou výpovědní hodnotu a náborář může přikládat větší váhu neverbálním složkám komunikace, než tomu, co vlastně říkáte.

Jak co nejlépe využít neverbální komunikaci ve svůj prospěch?

Louis Augustin Calonne je poradcem v oblasti behaviorálních analýz a synergologie (synergologie zkoumá gesta a jejich fungování v neverbální komunikaci). Jeho práce spočívá zejména v tom, že radí odborníkům v oblasti recruitmentu a vyjednávání. Podle něj neexistuje žádný zaručený recept na úspěch, ale je nezbytné udržet si selský rozum a být sám sebou. Tento specialista zaměřující se na lidské chování nám přináší čtyři cenné rady.

1. Buďte sami sebou

Nevědomé chování, které nemůžeme ovlivnit, často souvisí s vědomým chováním. Čím více budete sami sebou, v rovnováze se svými hodnotami a touhami, tím méně vás bude zrazovat neverbální chování. Pokud předstíráte nadšení z nového prostředí a necítíte to tak, vaše tělo to nakonec dá najevo. Typické gesto při lhaní je dotýkání se nosu… Mějte to na paměti během pohovoru. Je důležité zůstat přirozený a působit uvolněně.

2. Dobře se připravte

Možná vám to připadá jako naprostá samozřejmost, není ale na škodu si to připomenout. Dobře se připravit totiž znamená, že si zjistíte informace o pozici, firmě i odvětví, v němž společnost podniká, pracovním prostředí a zeptáte se sami sebe, v čem a proč vám vyhovuje. To, že si budete jistí svou volbou, vám pomůže působit během pohovoru sebejistě.

3. Nacvičujte si postoje, kterými dáváte najevo sílu (power pose)

Procvičování postojů síly (power pose) před pohovorem nám pomáhá dostat se do dobrého emočního stavu a bojovat proti stresu. Podle americké psycholožky Amy Cuddyové řeč těla ovlivňuje, jak nás vnímají ostatní, ale také – a hlavně – to, jak vidíme sami sebe! Když zaujmete sebevědomý postoj těla, můžete si tím skutečně zvýšit sebedůvěru, i přesto, že to tak necítíte. Takto si zvyšujete šance na úspěch.

Nezapomeňte toto cvičení praktikovat před pohovorem. Pouze dvě minuty stačí k tomu, aby se v těle snížil stresový hormon kortizol. Zaujímat postoje, v nichž dáváte najevo svou sílu, je také účinné během pohovoru. Stůjte proto rovně, dívejte se zpříma na toho, s kým jednáte, nohy mějte pevně položené na zemi a přirozeně pohybujte horní částí těla… A pokud sedíte, mějte obě chodidla na podlaze a ruce viditelně před sebou.

4. Přizpůsobte se

Přizpůsobte se, ale nepřetvařujte se. Přizpůsobte se tomu, kdo vás poslouchá. Tím vás lépe pochopí… Je na vás, abyste objevili, čím zaujmout protistranu. Zjistěte si předem co nejvíce informací. A během pohovoru přizpůsobte svou mluvu a výběr slov způsobu, jakým mluví vaši náboráři. Pomůžete tak nastolit uvolněnou atmosféru, od začátku je zaujmete a dosáhnete toho, že vám lépe porozumí.

Co dělat a nedělat

Nečekejte recept na zázraky, jen několik doporučení, jak zlepšit neverbální komunikaci.

Co dělat

Udržujte oční kontakt. Pro 91,5 % personalistů je rozhodující, jakým způsobem udržuje uchazeč oční kontakt. Jak to dělat dobře? Navazujte s náborářem pravidelný oční kontakt s pauzami, nesnažte se ho uhranout pohledem. Pokud je osob v místnosti víc, své pohledy střídejte. A to i v případě, pokud si s jedním z nich sednete více, nezapomeňte se střídavě dívat na všechny, a zapojit je tak do svého projevu.

Usmívejte se. Prezentujte se pozitivním způsobem, vyvoláte tak u náboráře dobrý dojem. Vyvodí si z toho, že stejný dojem, jaký jste udělali na ně, vyvoláte i u budoucích kolegů a zákazníků.

Dělejte si poznámky. Nezapomenete na důležité poznatky a zároveň protistraně ukážete, že si ceníte toho, co vám sděluje.

Nepodceňujte první a poslední dojmy. Jsou zásadní. Podání ruky, pozdrav a rozloučení, tón hlasu, tempo a způsob chůze, když jste se vítali a loučili… těchto věcí si náboráři všímají. Myslete na to a nakloňte si je na svou stranu.

Co nedělat

Pozor na zlozvyky. Cvakání pera, žvýkání, škrábání se ve vlasech a na těle, poklepávání nohou… Těmto zlozvykům se vyhněte, protože akorát prozradí, že jste ve stresu.

Pomrkávání po mobilu. Aneb jak říct partnerovi, že vás nezajímá, co říká.

Pohovor a nic víc. Buďte zdvořilí a otevření hned při vstupu do budovy. Nezapomínejte, že způsob, jakým se chováte na recepci, je stejně důležitý jako při pohovoru.

A na závěr trochu z jiného soudku: buďte upravení, učesaní a nepoužívejte příliš těžké parfémy. Neznáte totiž vkus toho, kdo bude sedět naproti vám, a byla by škoda udělat špatný dojem hned na začátku.

Přeložila: Iva

Fotografie: Welcome to the Jungle

Probíraná témata