Neverbálna komunikácia pri pohovore

30. 11. 2019

4 min.

Neverbálna komunikácia pri pohovore
autor
Ingrid Dupichot

Freelance Content Writer

Profesijná dráha, zoznam skúseností, softskills… po hodinách práce máte pocit, že je vaše CV dokonalé. Viete, čo chcete povedať, a ste pripravení na pohovor. Počítajte však s tým, že to, čo z veľkej časti ovplyvní váš úspech, bude neverbálna komunikácia. Vedome, či nevedome, naše správanie, najmä gestá a posturika, ovplyvňujú to, ako nás iní vnímajú. Sú to dôležité faktory, ktorými sa náborári riadia pri výbere nových pracovníkov.

Objasníme si, čo je to neverbálna komunikácia, akú úlohu zohráva pri pracovnom pohovore a dáme vám zopár tipov, ktoré vám pomôžu pripraviť sa naň tak, aby ste mali všetky esá v rukáve.

Čo je neverbálna komunikácia?

„Celé naše správanie je komunikácia.” Gregory Bateson, spoluzakladateľ školy Palo Alto

Neverbálna komunikácia má široký záber. Sú to všetky signály a náznaky komunikované bez použitia slov. Zahŕňa všetky formy komunikácie vyjadrenej inak než slovami. Okrem iného tam patria:

  • vystupovanie a tón hlasu
  • mimika a mikrovýrazy tváre
  • fyziologické prejavy

Neverbálna komunikácia sa nezaoberá len samotným telom. Vyjadrujeme sa inými spôsobmi, napríklad obliekaním, mejkapom, účesom, slovami alebo tónom hlasu.

Hlavná myšlienka znie: to, čo vyjadrujeme a pociťujeme, je väčšmi späté s tým, ako komunikujeme neverbálne, než s tým, čo hovoríme slovami. Ak svoj prejav dôkladne zanalyzujeme, môžeme v ňom prostredníctvom neverbálnej komunikácie nájsť slovami nevyjadrené „vysielanie“. Tón hlasu a slová môžu oznamovať jednu vec, zatiaľ čo fyzické prejavy vyjadrujú niečo iné (kŕčovité napätie v tvári, stiahnutý krk).

Mehrabianova čísla 7 % – 38 % – 55 %

Výskumy profesora psychológie Alberta Mehrabiana stanovili pravidlo 7 % – 38 % – 55 %. Podľa neho sa počas komunikácie prikladá obsahu slov iba 7 % dôležitosti, zatiaľ čo tón a hlas sú významné na 38 %. Vizuálny dojem hovoriaceho je rozhodujúci na 55 %. Z verbálneho obsahu komunikácie tak unikne 93 %.

Prečo sa zaoberať neverbálnou komunikáciou pri pohovore?

„Človek nemôže nekomunikovať.“ Paul Watzlawick, teoretik komunikácie

Neverbálna komunikácia hrá pri pohovore zásadnú rolu. Preto by ste mali venovať pozornosť tomu, čo chcete svojím správaním vyjadriť.

Ako čo najlepšie využiť neverbálnu komunikáciu vo svoj prospech?

Louis Augustin Calonne je poradcom v oblasti behaviorálnych analýz a synergológie (synergológia skúma gestá a ich fungovanie v neverbálnej komunikácii). Jeho činnosť spočíva predovšetkým v tom, že radí odborníkom v oblasti náboru zamestnancov a vyjednávania. Podľa neho neexistuje žiadny zaručený recept na úspech, ale je nutné používať sedliacky rozum a byť sám sebou. Tento špecialista zameriavajúci sa na ľudské správanie nám prináša 4 cenné rady.

1. Buďte sami sebou

Podvedomé správanie, ktoré nemôžeme ovplyvniť, často súvisí s vedomým správaním. Čím viac budete sami sebou, v rovnováhe s vašimi hodnotami a túžbami, tým menej vás bude zrádzať neverbálne správanie. Pokiaľ nadšenie z nového prostredia len predstierate, vaše telo to nakoniec dá najavo. Typické gesto pri klamstve je dotýkanie sa nosa. Majte na pamäti, že počas pohovoru je dôležité zachovať si prirodzenosť a uvoľnenosť.

2. Dôsledne sa pripravte

Možno vám to pripadá ako úplná samozrejmosť, ale neuškodí si to pripomenúť. Dobre sa pripraviť totiž znamená, že si zistíte informácie o pozícii, firme, odvetví, v ktorom spoločnosť podniká, aj o pracovnom prostredí. Spýtajte sa sami seba, v čom vám firma vyhovuje. To, že si budete istí svojou voľbou, vám pomôže pôsobiť počas pohovoru sebaisto.

3. Nacvičujte si postoje, ktorými dávate najavo silu (power pose)

Precvičovanie postojov sily (power pose) pred pohovorom nám pomáha dostať sa do dobrého emočného stavu a bojovať proti stresu. Podľa americkej psychologičky Amy Cuddy reč tela ovplyvňuje, ako nás vnímajú ostatní, ale aj to, ako vnímame sami seba. Keď zaujmete sebavedomý postoj tela, môžete si tak naozaj zvýšiť sebadôveru i v prípade, že to tak necítite. Takto si zvyšujete šance na úspech.

Nezabudnite toto cvičenie praktizovať pred pohovorom. Stačia iba dve minúty, aby sa v tele znížil stresový hormón kortizol. Zaujať postoje, v ktorých dávate najavo svoju silu, je účinné aj počas pohovoru. Stojte preto rovno, dívajte sa priamo na toho, s kým hovoríte, nohy majte pevne položené na zemi a prirodzene pohybujte hornou časťou tela. Pokiaľ sedíte, majte obe chodidlá na podlahe a ruky viditeľne pred sebou.

4. Prispôsobte sa

Prispôsobte sa, ale bez pretvarovania. Prispôsobte sa tomu, kto vám načúva. Tak vás lepšie pochopí. Je na vás, aby ste prišli na to, čím zaujať protistranu. Zistite si vopred čo najviac informácií. Počas pohovoru prispôsobte svoju reč a výber slov spôsobu, akým hovoria vaši náborári. Pomôžete tak nastoliť uvoľnenú atmosféru, od začiatku ich zaujmete a dosiahnete to, že vám lepšie porozumejú.

Čo robiť a čo nerobiť

Nečakajte recept na zázraky, len niekoľko odporúčaní, ako si zlepšiť neverbálnu komunikáciu.

Čo robiť

Udržujte očný kontakt. Pre 91,5 % personalistov je rozhodujúce, akým spôsobom uchádzač udržuje očný kontakt. Ako to robiť správne? Nadväzujte s náborárom pravidelný očný kontakt s pauzami, nesnažte sa ho pohltiť pohľadom. Pokiaľ je v miestnosti viac osôb, svoje pohľady striedajte. A to i v prípade, že si s jedným z nich sadnete viac, nezabúdajte do vášho prejavu zapojiť všetkých zúčastnených.

  • Usmievajte sa. Prezentujte sa pozitívnym spôsobom. Vyvoláte tak u HR manažéra dobrý dojem. Vyvodí si z toho, že rovnaký dojem, aký ste urobili na pohovore, vyvoláte aj u zákazníkov.

  • Robte si poznámky. Získate tak dôležité poznatky a zároveň protistrane ukážete, že si ceníte to, čo vám hovoria.

  • Nepodceňujte prvé a posledné dojmy. Sú zásadné. Podanie ruky, pozdrav a rozlúčenie, tón hlasu, tempo a spôsob chôdze, keď ste sa vítali a lúčili. Všetky tieto veci si náborári všímajú. Myslite na to a nakloňte si ich na svoju stranu.

Čo nerobiť

  • Pozor na zlozvyky. Cvakanie perom, žuvanie, škrabanie sa vo vlasoch a na tele, pokyvovanie nohou. Týmto zlozvykom sa vyhnite, pretože prezradia, že ste v strese.

  • Pokukovanie po mobile. Dokonalý spôsob, ako naznačiť náborárovi, že vás nezaujíma, čo hovorí.

  • Pohovor a nič viac. Buďte zdvorilí a otvorení hneď pri vstupe do budovy. Nezabúdajte, že spôsob, akým sa správate na recepcii, je rovnako dôležitý ako pri pohovore.

A na záver trochu z iného súdka: buďte upravení, učesaní a nepoužívajte príliš výrazný parfum. Nepoznáte totiž vkus toho, kto bude sedieť oproti vám, a bolo by škoda urobiť zlý dojem hneď na začiatku.

Preklad: Zita Mudráková

Zdroj: WTTJ

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy