Když zkušebka nejde podle plánu: Co dělat a kdy odejít?

16. 3. 2023

4 min.

Když zkušebka nejde podle plánu: Co dělat a kdy odejít?
autor
Javier Lacort

Redaktor na volné noze se specializací na technologii a startupy.

Na začátku každé nové pracovní zkušenosti nastane okamžik, kdy je třeba odpovědět si na otázky jako: „Naplnila se moje očekávání? Adaptuju se v nové společnosti dobře? Chová se ke mně společnost dobře a vychází mi vstříc?“ Když si na tyto otázky odpovíte „ano“ a vše klape, čeká vás období klidu a pohody a úspěšné pracovní spolupráce, které může trvat několik let. Ale co když tomu tak není?

Něco se pokazí a vám se zdá lepší z firmy odejít než jít hlavou proti zdi? Je to sice nepříjemná situace, ale nemusí to být drama, zvlášť když umíte správně komunikovat. Tak seberte všechnu odvahu, zhluboka se nadechněte a přečtěte si, jak nejlépe ve zkušebce ukončit pracovní poměr.

Proč chcete odejít?

Ať už je váš důvod ukončit pracovní poměr jakýkoli, nezapomínejte, že ve zkušební době nemusíte nikomu (takže ani nadřízenému) nic vysvětlovat. Pokud ale z nějakého důvodu nemusíte důvod svého rozhodnutí tajit, je vždy lepší opustit společnost tím nejlepším možným způsobem. Nepálit za sebou mosty, nedělat si úhlavní nepřátele, ale spíše si nechat vrátka otevřená, protože nikdy nevíte, jak se budoucnost vyvine.

Každá společnost se bude snažit udržet si talenty a bude chtít, aby její zaměstnanci byli spokojení. Vaše rozhodnutí odejít jim tedy může posloužit jako lekce, aby pochopili, co dělají špatně a co by měli napravit. I proto ocení, když budou znát důvody vašeho odchodu, ať už jsou jakékoli. Nejde o to, ukazovat prstem a obviňovat společnost ze všech vašich nezdarů. Cílem je upřímně společnosti vysvětlit, z čeho pramení nesoulad mezi vašimi očekáváními a tím, co jste v práci našli. A pokud jste třeba od jiné firmy dostali lepší nabídku, i o to se podělte.

Informovat společnost o tom, co vás k rozhodnutí motivovalo, i když to ze zákona dělat nemusíte, je z vaší strany také známkou upřímného postoje, zejména pokud k tomu přistoupíte konstruktivním způsobem a s respektem.

Jak a kdy kápnout božskou?

Zákoník práce, který je právním dokumentem upravujícím zkušební dobu, pokud v pracovní smlouvě není výslovně uvedena, nestanovuje žádnou výpovědní dobu. Na rozdíl od situace, kdy se pracovní poměr rozhodnete ukončit až po uplynutí této lhůty. Jinými slovy máte ve zkušební době úplnou volnost, kdy společnost informujete o tom, že už pro ni nebudete dále pracovat. A klidně tak můžete učinit i z hodiny na hodinu.

Ale ať už zákoník říká cokoli, z úcty ke kolegům a společnosti je dobré uvést datum odchodu s určitou časovou rezervou. Obecně nemusí být snadné najít na vaši pozici náhradu, natož pak během pár dnů. Také vás může společnost požádat o dokončení rozpracovaného projektu nebo úkolu.

Můžete pro jistotu nahlédnout do kolektivní smlouvy spojené s vaším zaměstnáním. Může totiž obsahovat ustanovení, která nejsou zahrnuta v zákoníku práce, ale pro vás jsou závazná.

Jak tuto novinu oznámit v práci?

Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době je vyžadována písemná forma, jinak výpověď není platná. Je však vhodné nadřízeného informovat i ústně či telefonicky, aby ho vaše výpověď nezasáhla jako blesk z čistého nebe. Při samotném podávání výpovědi postupujete obvyklým způsobem. Svému přímému nadřízenému předložíte vámi podepsaný dokument, ve kterém uvedete datum, své jméno a příjmení, číslo občanského průkazu či jiné identifikační informace a případně (pokud chcete) i důvody, proč společnost chcete opustit.

Netřeba připomínat, že ať už litera zákona říká cokoli, není dobré se rozcházet ve zlém. Sdělte své rozhodnutí čestně a s respektem a snažte se, aby společnost vaše důvody pochopila a přijala.

A v neposlední řadě projevte vděk. Oceňte příležitost, kterou vám společnost dala, když vám nabídla práci, a oceňte pozitivní stránky společnosti a lidí, kteří jsou její součástí. Nebuďte nafoukaní nebo nepříjemní, snažte se být co nejpřátelštější. Příjemné vystupování a zdvořilost nic nestojí a nikdy nevíte, jestli se na společnost vy nebo váš potenciální zaměstnavatel v budoucnu neobrátíte s žádostí o doporučení.

Kostky jsou vrženy. A co dál?

Povinnosti na straně společnosti

Při odchodu z jakéhokoli zaměstnání je třeba ohlídat si několik důležitých dokumentů. V prvé řadě je společnost povinna vystavit vám potvrzení o zaměstnání neboli zápočtový list. Tedy dokument, který dokládá vaši situaci a důvod ukončení pracovního poměru a přiznává vám nárok na podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce.

Také je praktické požádat společnost o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za daný rok. Tento dokument budete potřebovat (vy nebo váš budoucí zaměstnavatel) při podávání daňového přiznání.

Pokud jde o finanční ohodnocení a nárok na podporu, přirozeně musejí být všechny odpracované dny během zkušební doby uvedeny a zohledněny ve vašem potvrzení o zaměstnání. Pokud tomu tak není, máte právo požádat společnost o nápravu. Společnost vás totiž zřejmě nezaregistrovala jako zaměstnance a neodváděla za vás sociální pojištění, což jsou povinni dělat od první minuty vašeho pracovního poměru (a to i ve zkušební době).

Dále máte také nárok na vyrovnání, i když v poměrné výši. Ze zákona máte obdržet plat za odpracované měsíce (případně dny či týdny) a také poměrnou část prémií – náhradu za dny dovolené, které se vám po dobu zkušebky načítaly, ale vy jste je pravděpodobně nečerpali. Odstupné pochopitelně čekat nemůžete, protože se jedná o dobrovolné ukončení pracovního poměru.

Máte nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Obecně platí, že po ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele má zaměstnanec nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši 65 % po dobu prvních dvou měsíců, další dva měsíce uchazeč pobírá 50 % průměrného výdělku a následně po zbývající podpůrčí dobu (která se liší podle věku žadatele) podporu ve výši 45 %. Pokud však ukončíte pracovní poměr vy sami, jinými slovy vy jste tím, kdo podává výpověď, tato částka je od začátku pouhých 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Při zvažování odchodu proto bude třeba vzít v úvahu vaši aktuální a výhledovou finanční situaci (příjmy, výdaje, úspory a osoby na vás závislé a případnou pomoc rodiny nebo blízkých).

Zákoník práce však uvádí některé závažné důvody, za jakých může zaměstnanec získat podporu v nezaměstnanosti v plné výši, i když se rozhodl odejít sám. Jedná se hlavně o důvody spočívající v nezbytné péči o dítě ve věku do čtyř let, docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte. Podporu v plné výši také obdržíte, pokud je na vás závislá jiná osoba (vyžadující stupeň pomoci II, III nebo IV). Ale také ze zdravotních důvodů, a pokud váš manžel či registrovaný partner vykonává zaměstnání na jiném místě.

Přestože zákoník situace a důvody vyjmenovává, jejich vážnost vždy posuzuje příslušný úřad práce. V některých případech je situace nejasná a není na škodu využít služeb právního poradenství.

Nyní máte všechny informace potřebné k ukončení pracovního poměru ve zkušební době. V každém případě však nezapomeňte, že je dobré prozkoumat další možnosti a situaci na trhu práce, předtím než stávající pozici opustíte. Nikdy se neodchází z práce lépe, než když už máte podepsanou pracovní smlouvu v nové společnosti. Opustit svou pozici ve zkušební době může být správné rozhodnutí, jen je třeba vše dobře naplánovat.

Překlad: Hana Tlolková
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa