Končím! Praktický průvodce podáním výpovědi

24. 10. 2022 - aktualizováno 24. 10. 2022

4 min.

Končím! Praktický průvodce podáním výpovědi
autor
Eliška Maxová

Redaktorka & překladatelka.

Už máte pracovního života v korporátu dost. Chcete změnit zaměstnání, dělat něco úplně jiného (nebo pro někoho jiného), změnit obor či kariérní směr, věnovat čas rekvalifikaci či vlastnímu podnikání, nebo jednoduše zažít dobrodružství a jet na sólovou cestu kolem světa… Myšlenkami už jste asi v letadle nebo na nové židli, ale ještě vás čeká jedna podstatná záležitost: podat výpověď a doklepat výpovědní lhůtu. V našem článku se dozvíte všechno, na co teď asi nemyslíte, ale měli byste. Jak podat výpověď správně?

Slovy zasloužilého umělce a spisovatele Miroslava Horníčka: „Umět včas odejít – člověk by měl přestat tam, kde už svou práci nemá rád, když je mu potíží a břemenem. Někdy je potom odchod racionální úvahou a jindy doslova uměním. Výrazem odvahy a pokory.“

## Výpověď a její náležitosti

Svolení zaměstnavatele nepotřebujete

Výpověď ze strany zaměstnance a zaměstnavatele se liší v mnoha věcech, obě se řídí zákoníkem práce, my se dnes věnujeme první z nich. Výpověď ze strany zaměstnance je tzv. jednostranný právní úkon – to znamená, že k tomu, aby byla platná, není potřeba souhlas zaměstnavatele. Někdy se lidé obávají, že je musí zaměstnavatel z práce „pustit“, ale není tomu tak.

Vždy písemně

Formát výpovědi zákon přímo nepředepisuje, musí jít ale o jednoznačné písemné vyjádření zaměstnance, že chce ukončit pracovní poměr. Nestačí tedy ani ústní sdělení, ani dramatické prásknutí dveřmi šéfovi před nosem s křikem „končííííím!“, ani emotivní odchod za zvuků písniček Vzpomínky zůstanou, Čau lásko a Já půjdu tam a ty tam.

Výpověď lze dát i bez udání důvodu, v písemné výpovědi tedy nemusíte vůbec vysvětlovat, proč chcete odejít – stačí konstatovat, že končíte.

Nežádejte, ale oznamujte

Abyste tedy úspěšně podali výpověď, napište třeba i jedinou větu jasně vyjadřující váš záměr, například „Dávám výpověď z pracovního poměru.“ Vyhněte se formulacím typu „Žádám o výpověď z pracovního poměru…“ – protože vy nikoho o nic žádat nemusíte.

Na dokumentu by krom oznámení mělo být datum a váš vlastnoruční podpis.

Doručení výpovědi a výpovědní doba

Samotným sepsáním výpovědi ale ještě nekončíte – je platná až v momentě doručení zaměstnavateli. Odevzdat ji můžete svému přímému nadřízenému a je ideální, pokud vám podepíše nebo orazítkuje její kopii, abyste měli důkaz o tom, že jste výpověď podali a kdy se tak stalo. Je situace vyostřenější a nikdo vám převzetí nechce nebo nemůže orazítkovat či podepsat? Zkuste to na podatelně nebo pošlete doporučený dopis. Poslední novela zákoníku práce také umožnila, aby mohla výpověď být zaměstnavateli doručena pomocí datové schránky, pokud zaměstnavatel s takovým doručováním souhlasí. Obyčejný e-mail ale každopádně nestačí.

Doručení výpovědi spustí běh výpovědní lhůty. Ta je v případě podání výpovědi zaměstnancem vždy (až na jednu specifickou výjimku – viz dále) dvouměsíční. Nezačíná ale běžet ve chvíli doručení, nýbrž první den měsíce následujícího po doručení. Pokud tedy podáte výpověď 1. ledna, lhůta začne běžet až 1. února a končí 31. března – na to je třeba dát si pozor. Zde se počítá normálně s kalendářními dny, ne pracovními dny nebo nasmlouvanými směnami, což zjednodušuje počítání.

Skončit předčasně (téměř) nelze

Chcete skončit dřív, nebo ideálně hned? To bohužel není možné, museli byste například porušit své pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem nebo být odsouzeni k trestu odnětí svobody na delší dobu (nedoporučujeme!), čímž byste si vysloužili okamžité zrušení pracovního poměru. Takové vyhození na hodinu s sebou ovšem nese řadu nevýhod, například nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Je logické, že pracovní poměr není možné ukončit z minuty na minutu, protože zaměstnavatel musí mít nějaký čas na nalezení a zaškolení vašeho nástupce.

A jaká je ta zmíněná specifická výjimka? Pokud dochází k přechodu pracovněprávních vztahů – to znamená, že se firma zaměstnavatele například dělí, přechází pod jinou firmu, zkrátka zaměstnavatelem jako smluvní stranou už nebude firma předchozí, ale jiná – může zaměstnanec podat výpověď a skončit ke dni, kdy je přechod účinný, tedy i dříve než za dva měsíce. Pokud tedy vaše firma opouští český trh a všichni zaměstnanci přecházejí pod indickou odnož společnosti od 1. ledna, můžete podat výpověď kdykoli i během listopadu a prosince a 1. ledna končíte. Teoreticky by tak vaše výpovědní lhůta mohla trvat i jen jeden den – to si ani nestihnete přehrát celý playlist rozchodových ploužáků!

Výpověď dohodou

Ještě se můžete setkat s ukončením pracovního poměru dohodou. V takovém případě se zaměstnavatel a zaměstnanec shodnou na datu, kdy zaměstnanec skončí, může to být jakékoli datum, tedy i dřívější než za zmíněné dva měsíce. Ale pozor, máte pak nárok na nižší podporu v nezaměstnanosti (viz dále). Pokud jedna strana nesouhlasí, platí dvouměsíční lhůta – není možné tedy zaměstnance do dohody donutit. Chcete-li se sbalit co nejdříve, třeba proto, že už máte dohodnutou jinou práci, zkuste to se šéfem probrat – možná se vás chce zbavit stejně jako vy jeho…

Vliv nemocenské

Někdy bývají nejasnosti ohledně toho, co se stane, když je zaměstnanec během výpovědní lhůty na nemocenské nebo na dovolené – prodlužuje se výpovědní lhůta? Pokud výpověď podal on sám, tak se nic neprodlužuje, platí výše popsané pravidlo dvou měsíců.

Co vás při výpovědi dál čeká?

  • Žádné odstupné
    Bylo by to pěkné, ale pokud jste výpověď podali vy jako zaměstnanec, nemáte nárok na žádné odstupné. Můžete se snažit ze zaměstnavatele něco vymámit za roky věrné služby, ale nárok nemáte na nic. To by musel výpověď dát on vám.

  • Volno na hledání nového zaměstnání
    Ve výpovědní lhůtě máte ze zákona nárok na půlden volna týdně na hledání nové práce. Půldny můžete i spojovat dohromady, například si můžete dát jednou za měsíc dvoudenní pohovorový maraton. Pokud končíte z vlastní iniciativy, bude to neplacené volno.

  • Jednostranné vzetí zpět nelze
    Rozmysleli jste si svou výpověď a chcete ji vzít zpět? Máte smůlu, ledaže by s tím zaměstnavatel souhlasil (v tom případě mu musíte předat písemné odvolání výpovědi a on vám musí vydat písemný souhlas s odvoláním). Jednostranně výpověď zpět vzít nelze.

Po uplynutí výpovědní doby

Nárok na podporu

Co když je výpovědní lhůta u konce, a vy pořád nemáte nové místo? Pokud si nechcete sami začít platit zdravotní a sociální pojištění, vydejte se na úřad práce do tří pracovních dnů po skončení pracovního poměru – tak za vás začne stát platit pojištění od následujícího dne a vy to nebudete muset řešit. Vznikne vám nárok na podporu v nezaměstnanosti, ovšem pokud jste podali výpověď vy nebo ukončili poměr dohodou, bude podpora nižší, než jakou byste dostali, kdybyste skončili nedobrovolně.

Podpora v nezaměstnanosti by v případě nedobrovolného odchodu byla podle zákona 65 % vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku, v dalších měsících by se snižovala na 50 % a konečně 45 %. V případě vaší vlastní výpovědi nebo dohody ale dostanete už od začátku jen 45 %. Toto pravidlo neplatí, pokud jste výpověď podali ze zvlášť vážných důvodů, jejichž výčet najdete zde. Jde například o péči o dítě či závislou osobu, zdravotní či jiné vážné osobní důvody, vážnou diskriminaci na pracovišti nebo to, že vám zaměstnavatel neplatil. Počítejte ale s tím, že úřad práce neobalamutíte vymyšleným „vážným“ důvodem. Budete ho muset doložit a úřad práce si bude skutečnost ověřovat.

Jak vidíte, podat výpověď je opravdu jednoduché – nejtěžší je na tom asi to čekání na moment, kdy si sbalíte věci a naposledy se rozloučíte, co myslíte? Nebo taky nesnášíte loučení?

Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa