Jak dobře prodat svou práci bez vychloubání?

01. 10. 2020

4 min.

Jak dobře prodat svou práci bez vychloubání?
autor
Marlène Moreira

Journaliste indépendante.

Také je pro vás těžké sledovat, jak vašemu kolegovi ostatní líbají ruce za práci, kterou u vás považují za samozřejmost, ačkoliv ji odvádíte stejně dobře, ne-li lépe? Víte, jaký je mezi vámi dvěma rozdíl? On dává svému nadřízenému jasně najevo, jakou hodnotu jeho práce má a jakých dosáhl úspěchů. A to se vyplatí. Ať se nám to líbí nebo ne, svou práci musíme umět prodat, chceme-li, aby byla naše kariéra úspěšná. Ale jak to udělat, abychom současně nevypadali domýšlivě? S pomocí následujících tipů dosáhnete v práci kýženého ocenění naprosto přirozeně.

„Vaše práce nemluví za vás“

V roce 1960 nastoupil do americké společnosti General Electric mladý chemický inženýr jménem Jack Welch. A v roce 1981 se stal generálním ředitelem společnosti. Nejenže v letech 1960–1981 odváděl dobrou práci, ale také, jak říká ve své knize Jack: Straight From the Gut (Jack: Rovnou k věci, vyd. Pragma 2006), se dokázal dobře prodat: „Vaše práce nemluví za vás. Musíte za ni mluvit sami. Postarejte se, aby nadřízení chápali vaše vynaložené úsilí a viděli vaše výsledky. Trocha ‚skromného vychloubání‘ vám nejen pomůže k povýšení, ale také umlčí všechny potenciální hlasy, které by mohly mít cokoliv proti vám.“ Je naivní se domnívat, že když budete tvrdě dřít s hlavou sklopenou a doufat, že si vašich úspěchů někdo všimne, dostane se vám nakonec zaslouženého ocenění.

Jak to, že je pro drtivou většinu lidí tak hrozně nepříjemné, když mají v práci sami sebe pochválit? Vysvětlení existuje hned několik. Zaprvé je tu mýtus meritokracie, který nás vede k domněnce, že povýšeni jsou ti, co si to nejvíc zaslouží, a že tvrdá práce nikdy neprojde bez povšimnutí („zlatý voči“, jak se říká lidově). Ovlivňuje nás také tzv. syndrom podvodníka, kvůli kterému máme pocit, že si ve skutečnosti ocenit nezasloužíme a že na to někdo dříve či později přijde.

Co se týče žen, je situace ještě komplikovanější. Do hry může vstoupit tzv. „dvojí standard“. Jak totiž dokázal vědecký výzkum, chovají-li se ženy na pracovišti stejně jako muži, je to vnímáno odlišně – spíše negativně. Žena, která si jde za svým, je považována za agresivní a arogantní, ta, co si sama řekne o prémii, je zase chamtivá… K tomu přičtěte další fenomén, tzv. rozdíl v sebevědomí, který vysvětlují autorky Katty Kayová a Claire Shipmanová ve své knize The Confidence Code (Vzorec sebevědomí). Podle nich ženy neustále podceňují své schopnosti a možnosti, zatímco muži je naopak přeceňují.

Jak to udělat, aby vaše práce vynikla?

Změňte svůj názor na „sebepropagaci“

Naskakuje vám husí kůže, když si představíte, že byste měli někomu vyprávět, jak váš nedávný nápad naprosto zachránil celé oddělení? Nezbývá vám než se do toho prostě přinutit. Váš nadřízený i vedení firmy mají hromadu práce a pod sebou spoustu zaměstnanců, nemohou si proto všimnout každého chytrého nápadu. Když je budete o svém úspěchu informovat, neznamená to, že jste arogantní nebo že se chcete hned vychloubat, prostě je udržujete v obraze.

Poznejte své silné stránky, ať o nich dokážete mluvit

Určitě disponujete schopnostmi, které ani nepovažujete za žádný zvláštní talent, protože je berete jako samozřejmost. Dokážete trpělivě zaučovat nové kolegy? Máte talent na řešení problémů, se kterými si ostatní neví rady? Dokážete zvednout morálku týmu, když se potýkáte s problémovou situací? Udělejte si seznam svých silných stránek a nezapomeňte do něj zahrnout jak své praktické schopnosti, tak i tzv. měkké dovednosti. Až to uděláte, zkuste si vzpomenout, jaké skupinové projekty máte za sebou a jak vaše znalosti přispěly k jejich úspěšnému dokončení. Právě toho si totiž ostatní musí všimnout. Sebepropagace totiž neznamená, že si přisvojíte úspěchy ostatních, ale že upozorníte na to, jak jste svou troškou přispěli do mlýna kolektivního úspěchu.

Postarejte se o to, aby vás podpořili kolegové

Všímejte si úspěchů ostatních, pogratulujte jim. Zaprvé je to dobré pro pracovní morálku, zadruhé pak budou mít tendenci dělat totéž pro vás. Bude-li čas a vhodná příležitost, věnujte se také pracovníkům z jiných oddělení. Rychle si zvyknou, že se na vás mohou obrátit nebo vás doporučit dál. Získáte tak dobrou pověst i za hranicemi své kanceláře, a ta se může šířit do daleka, až k uším vašeho nadřízeného. A někdy i dál.

Nic nepředpokládejte

Jste si stoprocentně jistí, že vám přidělí ten a ten projekt nebo že vás povýší na tu a tu pozici? Protože je to podle vás logické a protože si to zasloužíte? Bohužel, je naivní se domnívat, že si ostatní budou pamatovat vaše úspěchy stejně jako vy nebo že budou předvídat vaše očekávání. Jakmile se proto naskytne nějaká příležitost, musíte se o ni sami přihlásit, ukázat, že máte zájem, protože jak se říká, kdo chvíli stál, stojí opodál.

Zapracujte na své prezentaci i mimo pracoviště

Když se chcete prosadit ve firmě, musíte se umět prodat i ve světě za jejími zdmi. Pro vaši profesionální image je totiž důležité, jak je vaše osoba vnímána mimo pracoviště, zejména na sociálních sítích. Sdílejte své nápady, šiřte obsah týkající se vašeho povolání a oboru, staňte se členy zájmových skupin. Spojíte-li svou tvář s konkrétní profesí, oborem nebo specializací, lidé si na vás spíš vzpomenou. A uvidíte, že to pocítíte i přímo na pracovišti.

Když se vám naskytne příležitost zmínit svůj úspěch, chopte se jí

„Co je nového?“ zeptá se vás vedoucí u automatu na kávu. Proč se uchylovat k banalitám, když můžete tento okamžik využít a nadhodit některý svůj probíhající projekt a jeho význam pro společnost. Opět, to automaticky neznamená, že máte začít opěvovat svoji výjimečnost. Pouze upozorněte, jak jste přispěli k celkovému úspěchu: „Marek to dokázal skvěle zpracovat technicky a já jsem zase využil/a zkušenosti z předchozího projektu XY, takže jsme nakonec dokázali klienty přesvědčit, že…“

Sdílejte své nadšení

Nedokážete-li mluvit sami o sobě, mluvte o projektech, které vás baví. Bude to pro vás o mnoho snazší a přirozenější. „Když budete nadšeně popisovat nějakou technologii nebo projekt, ze kterého máte radost, prodáte tak svoje nadšení a jako vedlejší produkt i sebe sama,“ vysvětluje kariérní poradce Curt Rosengren. Nadšení je totiž velmi nakažlivé. Na vaše zanícená slova si ostatní lépe vzpomenou a budou si pak lépe pamatovat i vás a vaše úspěchy.

Někteří lidé se umí skvěle prodat, jiným to jde daleko hůř. Každopádně se jedná o ten nejlepší způsob, jak vzít do vlastních rukou opratě své rozjeté kariéry. Peggy Klausová, politická poradkyně a konzultantka, ve své knize Brag! (Vytahujte se!), zdůrazňuje: „Jen hrstka z nás se naučí zkombinovat skromnost a nutnost umět se na pracovišti prosadit.“ Neměli byste proto čekat na každoroční hodnocení, chcete-li získat uznání za dobře odvedenou práci. Postarejte se o to, aby byli vedoucí i kolegové průběžně informováni o tom, čeho jste dosáhli. Ale hlavně, uvědomte si, že ostatní nemusí vědět, jak jste úžasní, tak jim to připomeňte!

Přeložila Barbora Stolínová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa