Jak zazářit u vašeho pravidelného hodnocení v práci?

12. 12. 2022 - aktualizováno 12. 12. 2022

4 min.

Jak zazářit u vašeho pravidelného hodnocení v práci?
autor
Kevin

CTO - directeur technique

„Sebevědomí je důležitým klíčem k úspěchu. Důležitým klíčem k sebevědomí je příprava.“ – Arthur Ashe

Slavný americký tenista dokonale shrnul, jak může zaměstnanec dosáhnout úspěšného pravidelného hodnocení, což je výzva, která není zdaleka tak děsivá, jak se může zdát. Nenahlížejte na hodnocení jako na trest. Je to vaše příležitost, jak se před zaměstnavatelem ukázat v dobrém světle.

Abyste ukázali svou skutečnou hodnotu, musíte k tomuto procesu přistupovat metodicky od příprav po hodnocení samotné. Přečtěte si několik tipů, jak vaše každoroční hodnocení změnit ze dne, o němž se vám zdají noční můry, na příležitost, které se nemůžete dočkat!

Příprava na vaše pravidelné hodnocení

Abyste před tímto velkým dnem nabrali sebedůvěru, udělejte si čas, zamyslete se a napište si, jak byste předešlý rok zhodnotili vy sami. Jak na to? Snažte se být upřímní a objektivní a ohodnoťte kvalitu svých pracovních výkonů. To vám napomůže ke konstruktivnímu pravidelnému hodnocení. Pokud však sami k sobě nebudete dostatečně kritičtí, můžete si pod sebou podřezat větev a svoji práci v očích manažera nadhodnotit. Místo toho, abyste udělali dobrý dojem, může tento přístup dát vašim hodnotitelům příležitost rýpnout si do vašich slabých míst. Mohou argumentovat jasnými čísly, která mají před sebou, a vyvést vás tím z rovnováhy nebo kritizovat vaše běžné chování.

Jaké body si připravit

Jak poslední rok celkově probíhal?

  • Co se vám líbilo
  • Co se vám nelíbilo
  • Jaké jste měli potíže
  • Jakékoliv zlepšení, které by mohlo být přínosem pro celou firmu

**Kam se chcete v příštím roce posunout?

  • Čím byste se chtěli více zabývat
  • Co byste chtěli zkusit znovu
  • Jaké největší výzvy pro společnost vidíte
  • Cokoliv, o čem si na základě svých znalostí myslíte, že by společnost měla vědět

Potenciální cíle, které byste si mohli se zaměstnavatelem nastavit pro příští pravidelné hodnocení.

Platové rozmezí v případě vyjednávání o platu.

Rozlišujte mezi kvalitou a kvantitou

Efektivním způsobem, jak se na vaše hodnocení připravit, je zaměřit se na dva klíčové body: kvalitu a kvantitu.

  • Vyhledejte si správná čísla a analyzujte je

Ve firmě, kde jsou důležité prodejní cíle, bude vaše práce hodnocena na základě vašich pracovních výkonů. Výkonnost může být hodnocena na základě různých metrik, jako je třeba počet dokončených projektů, počet nově získaných klientů, atd. Je důležité najít si správné faktory, které jsou pro vás relevantní v souvislosti s vaší prací, a použít je ve váš prospěch. V pozici, kde je důležitá interakce s klienty, je například vhodné zdůraznit vysokou spokojenost vašich klientů a trvalé obchodní příležitosti, které váš dobrý vztah může přinést. Pokud pracujete v oblasti komunikace nebo marketingu, můžete uvést zvýšenou návštěvnost webových stránek, úspěch vašich článků nebo nárůst sledujících na sociálních médiích. To vše jsou čísla, která ukazují vaše úspěchy za poslední rok.

  • Najděte správnou specializaci a nebojte se ji ukázat

Pro úspěšné hodnocení musíte propojit kvalitativní a kvantitativní aspekty svých výkonů. Tento osobnější pohled na věc vám dovolí opřít se o vaše přednosti i slabé stránky, díky čemuž se můžete zaměřit na věci, které lze zlepšit. Umožní vám to také nadnést možnost školení v oblastech, kde si nejste jistí v kramflecích.

Příprava je ideálním časem vzít v potaz vaše ambice a úspěchy. Snažte se být co nejobjektivnější. Budete tak moci vypilovat svůj kariérní plán a navrhnout zaměstnavateli nápady pro budoucí postup. Ohledně své kariéry buďte proaktivní, je to účinný způsob, jak vyniknout a ukázat vyspělost.

Den D: Jak by se mělo hodnocení odvíjet

Základem úspěšného hodnocení je váš přístup! Důkladná příprava vám zvýší sebevědomí a především vám poskytne představu o tom, kam by měla schůzka směřovat. Váš přístup k pravidelnému hodnocení v Den D mu poskytne strukturu, jelikož základy v podobě jasných čísel již byly položeny.

Zachovejte si pozitivní a konstruktivní přístup

Pokud chcete, aby vaše hodnocení dobře dopadlo, doporučujeme zapracovat na diplomatickém přístupu, kdy se nebudete chovat defenzivně, lhostejně ani kriticky. Obhajujte svoje názory, ale zároveň naslouchejte a v případě potřeby bez řečí přijměte relevantní výtky.

Hlavní je mít na paměti, že při hodnocení chcete především získat body k dobru a co nejlépe ukázat svoji hodnotu. Snaha mít vždy pravdu může u vašeho hodnotitele vyvolat smíšené dojmy ohledně vaší sebekritičnosti.

Tvařte se profesionálně

Váš postoj je pro úspěšné pravidelné hodnocení důležitý. Pokud vypadáte příliš uvolněně, může to budit dojem nezájmu. Pokud naopak budete působit přehnaně napjatě, může to vést k pochybnostem o vaší schopnosti zvládat stres. Chovejte se přirozeně a zúčastněně: budete tak budit dojem přirozeného chování.

Mějte aktivní přístup

Roční hodnocení je vzájemnou výměnou názorů. Cíle stanovené hodnotitelem mohou mít mnoho podob. V některých firmách je toto hodnocení pouze formalitou, která nemá praktický dopad. Jinde je na každoroční hodnocení nahlíženo jako na příležitost pro zaměstnance, aby vyjádřili svůj názor. Nicméně ve většině případů mají manažeři od tohoto pohovoru vysoká očekávání. Poskytuje jim množství informací o psychickém stavu jejich týmů, které jsou pro ně nesmírně cenné. Pamatujte na to, a váš aktivní přístup bude bezpochyby oceněn.

Když zmiňujete méně úspěšné projekty, s nadhledem situaci rozeberte a předneste své návrhy. Bude to pro vašeho zaměstnavatele rozhodující faktor. Ocení vaši bystrost, ochotu se v práci zlepšovat a aktivní přístup při pomoci společnosti v jejím rozvoji.

Zvažte svoje odpovědi

Je něco, na čem se během hodnocení neshodujete, především co se týče cílů a očekávaného růstu platu? Pokud se během diskuze nenaladíte na společnou notu, požádejte o nějaký čas na rozmyšlenou. Máte na to právo a nikdo vám to nebude vyčítat. Jedná se o důležité otázky – ukvapené rozhodnutí, o kterém máte pochybnosti, není nikdy dobré.

Další postup

Tradiční proces hodnocení počítá s následnými individuálními schůzkami, které jsou rozdělené do jednotlivých kroků. Zde je nejlepší aplikovat stejný přístup jako u ročního hodnocení. Příprava je důležitá stejně jako přístup. Je to také příležitost vyjádřit spokojenost s úspěšným překonáním výzev, nebo naopak klidně a konstruktivně zmínit jakékoliv problémy.

Každoroční hodnocení je proces, u kterého se musíte naučit chopit se kormidla, pokud chcete pokračovat v rámci své firmy v kariérním růstu. Nahlížejte na tento okamžik jako na jedinečnou příležitost, kdy vám bude váš manažer naslouchat, a pravidelné hodnocení se může stát něčím, na co se můžete každý rok těšit.

Foto: Welcome to the Jungle
Přeložil: Jindřich Klimeš
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa