Jak odpovědět na otázku: jaké jsou vaše silné a slabé stránky?

05. 8. 2022 - aktualizováno 05. 8. 2022

6 min.

Jak odpovědět na otázku: jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
autor
Marie Polášková

Marie Polášková působila jako šéfredaktorka několika firemních magazínů, v současné době se věnuje práci na volné noze.

Pracovní pohovor se točí zejména okolo profesních kvalit kandidáta. Překvapivě rychle se však může zvrtnout do docela osobní sféry. Personalistu znáte sotva deset minut a už na vás pálí otázku, která, pokud ji chcete pravdivě a upřímně zodpovědět, vyžaduje vysokou úroveň sebereflexe. A aby nenastalo po zaznění otázky „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“ trapné ticho, vyplatí se předem připravit jak na to, o jakých vlastnostech chcete mluvit, tak na to, jak je správně podat, aby odpověď hrála ve váš prospěch.

Hned zkraje je třeba přiznat, že ptát se kandidáta na jeho silné a slabé stránky, je dnes v HR světě už tak trochu passé. Každý uchazeč o nové zaměstnání by si měl být vědom svých silných stránek a hodnoty, kterou může do firmy svým nástupem přinést. A personalisté by měli být schopni odhalit potenciální nedostatky pro výkon povolání jiným způsobem než přímou otázkou na silné a slabé stránky. Navíc po zadání jednoduchého hesla do vyhledávače najdete za pár vteřin zaručené rady, co říct. Ve finále taková odpověď o kandidátovi nic nevypoví. Proto ji personalisté většinou neradi používají.

„Téměř každý ví, jak správně odpovědět: ‚Pracuji dobře a rád v týmu, ještě lépe sám. Skvěle komunikuji a jsem přátelský. Z těch slabších stránek bych uvedl, že jsem až příliš pečlivý a pracovitý, neodcházím od rozdělané práce…‘ Tak tohle, prosím, vynechejte vždy,“ radí šéf People Care týmu v Notinu Jiří Havel. Podotýká, že podstata otázky, tedy zjistit, proč se kandidát hodí na danou pozici a do dané firmy, je správná, forma však nevhodná. Jak odpovědět na tuhle otázku na pohovoru?

Objevte pracovní nabídky

Nahlédněte do společností skrz fotky, videa a rozhovory se zaměstnanci, ať víte, zda se do tamní firemní kultury skutečně hodíte.

Všechny pracovní nabídky

Jak odpovědět, jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Vyhněte se univerzálním odpovědím

Pakliže se i přesto s přímým dotazem na silné a slabé stránky setkáte, personalisté si cení upřímnosti. „Já si opravdu cením toho, když si na pohovoru kandidát na nic nehraje a odpovídá upřímně, nikoliv jako kniha s perfektně naučenými ideálními odpověďmi,“ komentuje HR specialistka průmyslové skupiny Unipetrol Anna Horáková. Nehledejte v tom žádnou psychologickou otázku nebo snad chyták, jděte na to upřímně.

Nikola Makovská z personální agentury Manpower Group doplňuje: „Každý uchazeč je individuální a měl by se ubránit univerzálním odpovědím, jako je ‚flexibilita, týmový duch či přátelské vystupování‘. Uchazeč nemůže do detailů vědět, jakého člověka personalista hledá. Často rozhoduje i uchazečova emoční inteligence a personalistův názor, zdali je tento kandidát adaptabilní do týmu. Vyplatí se proto na nic si nehrát a dát prostor svému ‚pravému já‘.“

I pro vaše budoucí dobro je totiž zásadní, aby si zaměstnavatel vybral právě vás skutečně podle toho, že to bude správný fit. A platí to i obráceně!

Získejte zpětnou vazbu

Myslíte si, že jen vy víte naprosto nejlépe, v čem excelujete, a na čem je naopak potřeba zapracovat? Ruku na srdce. Málokdo k sobě umí být opravdu upřímný. Být při posuzování sám sebe stoprocentně objektivní vyžaduje hluboké porozumění vlastní osobnosti a motivům chování. To většinu z nás potká spíš až dlouho po produktivním věku. Někdo má zkrátka tendenci se přeceňovat, jiný naopak podceňovat. Personalisté proto radí hledat odpověď u třetí strany.

„Zeptejte se kolegů nebo svých blízkých, jakých vlastností si na vás váží, a co jim například na vás vadí nebo jaké vaše chování jim není příjemné. Zrcadlo, které vám nastaví, vás přivede k pojmenování těchto vlastností a možná i k zamyšlení se nad tím, zda své chování můžete ještě někde vypilovat, nebo změnit,“ doporučuje Markéta Fischerová, HR manažerka reklamní agentury Optimist Czech.

Nikola Makovská pak radí při přípravě na tyto otázky vycházet z posledního zaměstnání a pracovní náplně. „Uchazeč by se měl soustředit na to, v čem v práci vynikal, a od toho své silné stránky odvodit. Jedná-li se o čerstvého absolventa, tak lze toto samé vyčíst i ze školního prostředí, kde se jistě kandidát setkal se skupinovými úkoly, při nichž se mohly jeho silné stránky již projevit. Naopak nervozita a nechuť do nějakých úkolů zobrazuje kandidátovy slabé stránky, u kterých by měl personalistu upozornit na odhodlání s nimi do budoucna pracovat.“

Pojmenujte své silné stránky

Když budete mluvit o svých silných stránkách, je obecně vhodnější zaměřit se na měkké dovednosti neboli soft skills, jako třeba dobré vyjednávací schopnosti, že jste týmoví hráči, ovládáte skvěle time management, umíte pracovat pod tlakem nebo dokážete skvěle řešit krizové situace. Pro zhodnocení tvrdých dovedností neboli hard skills má totiž personalista v rukou daleko víc prostředků. Například portfolio, ukázky předchozí práce nebo třeba jazykové testy. Pokud i tak chcete zdůraznit jednu ze svých tvrdých dovedností, zaměřte se na ty, které jsou relevantní.

Pojmenujte své slabé stránky

Každý zaměstnavatel počítá s tím, že máte nějakou slabou stránku, proto nemá smysl se odpovědi vyhýbat. „Nemyslím si, že existuje ideální odpověď na otázku, jaké jsou vaše slabé stránky. Jediná nesprávná je dle mého názoru ta, že kandidát žádné slabé stránky nemá,“ zdůrazňuje Markéta Fischerová.

Naopak umět zformulovat své stinné stránky svědčí o osobní vyzrálosti a důležitější je pro personalistu spíše upřímnost a ochota na slabinách zapracovat. Můžete mluvit o měkkých dovednostech, třeba o netrpělivosti, tendenci nakládat si toho na sebe příliš nebo inklinaci k prokrastinaci, ale tentokrát se nemusíte bát zabrousit ani do oblasti tvrdých dovedností, například horších matematických schopností nebo neznalosti určitého softwaru.

Uveďte kontext

Máte solidní výčet svých silných i slabých stránek. Jen vyjmenovat je na pohovoru ale nestačí. Důležité je také vhodně je podat a uvést kontext, který pomůže personalistovi udělat si o vás dobrou představu. „Jako personalistu by mě potěšilo, kdyby kandidát uvedl s konkrétním příkladem, kdy k takovému chování dochází, za jakých okolností a zda se (v případě slabých stránek) snaží kandidát o nové řešení takových situací, nebo zda se snaží pracovat na zlepšení těch slabých stránek. Silné stránky kandidáta jsou mnohdy jasné z jeho úspěchů, ale opět záleží na tom, zda je kandidát umí správně pojmenovat a je si jich vědom,“ podotýká Markéta Fischerová.

Hledejte souvislost s pracovní náplní

Zkuste sladit své přednosti s těmi, které od vás očekává budoucí zaměstnavatel. Nejjednodušší cestou bude prostudovat popis práce v inzerátu. Stejně postupujte i při hledání slabin, ovšem opačným směrem. Pokud se ucházíte o pozici redaktora, uvádět jako slabost špatnou gramatiku by asi nemusel být nejlepší nápad.

Dobré je zjistit, jaká firemní kultura ve společnosti, do které chcete nastoupit, panuje. Je to dynamický start-up? Zdůrazněte svou schopnost rychle se rozhodovat nebo poradit si v nových situacích. V konzervativním korporátu naopak vyzdvihněte svůj smysl pro detail a zodpovědnost. Upřímnost volte nejen k personalistovi, ale i k sobě. Pokud jste neřízená střela, která srší kreativní nápady, dvakrát si rozmyslete, jestli bude konzervativní korporát pro vás to pravé.

Pro takové momenty mohou být podle Petry Rotkové, personalistky výzkumné společnosti Ipsos, vhodné osobnostní testy. „Udělat si takové testy kandidátům často pomůže vybrat si práci, která jim půjde a bude je bavit,“ dodává.

Taková odpověď se pak samozřejmě může lišit podle toho, na jakou pracovní nabídku se pohovoru zrovna účastníte.

Vyhněte se humblebraggingu

Zejména pokud se jedná o slabosti, umět je správně zarámovat je pro vás zásadní. Určitě nechcete vyvolat dojem někoho, kdo se lituje. Zároveň jsou také personalisté alergičtí na tzv. humblebrag (vycházející ze slova „humble“, tedy skromný, a „brag“ – chvástat se), taktiku, při které uchazeč podávají přednosti jako slabiny. Třeba: „Jsem až přehnaně dochvilný. Někdy umím být až moc puntičkářská,“ apod. Místo toho si předem připravte, do jakých situací vás vaše slabost dostala, co si z toho odnášíte a co děláte pro to, aby se to už neopakovalo. Věřte, že taková sebereflexe v personalistovi zarezonuje.

K věci a stručně

Odpovědi na otázku, jaké jsou vaše silné a slabé stránky, nemusíte věnovat polovinu času rozhovoru. Jak praví známé klišé: myslete na kvalitu, ne na kvantitu. Soustřeďte se tedy raději na dvě tři slabé nebo silné stránky, u nichž zajdete do hloubky.

Příklad silné stránky:

Umím dobře pracovat pod tlakem. Během mé konzultantské praxe jsem často musela prezentovat vysoce postaveným představitelům firmy. Díky tomu jsem se naučila mluvit sebevědomě a jasně o věcech, o nichž jsem se dozvěděla den předtím. Často jsem bývala přerušována a tázána na doplňující skutečnosti. Tím jsem si zdokonalila také schopnost improvizovat. Věřím, že obojí využiju i v roli tiskové mluvčí.

Příklad slabé stránky:

Mám tendence prokrastinovat. To se naplno projevilo, když jsem pracoval na velkém projektu a přecenil jsem objem práce, který dovedu zpracovat na poslední chvíli. Práci jsem stihnul odevzdat na poslední chvíli, kvůli čemuž se můj nadřízený dost stresoval. Poté jsem se začal víc věnovat time managementu a s nadřízeným se domluvil na praktických kurzech. Jako užitečná pomůcka se jeví vytvořit si minimálně týden předem detailní plán toho, co je třeba stihnout, a tahle technika opravdu funguje.

Silné a slabé stránky v kostce

  • Ujistěte se, že je vaše odpověď relevantní pozici uchazeče o konkrétní pracovní místo.
  • Nelitujte se, ani se nechvástejte.
  • Neomezujte se tím, že se budete zabývat pouze slabostmi.
  • Neodbíhejte od tématu a nemluvte o tom, co nesouvisí s prací.
  • Buďte konkrétní a vždy uveďte příklad.
  • Nelámejte to přes koleno.

I když chcete udělat pro přípravu na pohovor maximum a máte za cíl nic míň než zazářit, nestresujte se tolik. Výpověď o silných a slabých stránkách nikdy nebyla a nebude pro dobrého personalistu důvodem k rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do zaměstnání. Je to jen jeden kousek celkové skládačky, kterou na pohovoru dáváte společně dohromady.

A na které otázky se ještě připravit? Nezapomeňte na oblíbenou Kde se vidíte za pět let, Co očekáváte od svého nadřízeného, či Proč odcházíte od předchozího zaměstnavatele. Nebo si naopak připravte oblíbené otázky od HR, na které se můžete ptát vy jich!

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Zpravodaj, který stojí za to

Chcete držet krok s nejnovějšími články? Dvakrát týdně můžete do své poštovní schránky dostávat zajímavé příběhy, nabídky na práce a další tipy.

Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa