Aké sú vaše silné a slabé stránky? A ako na túto otázku správne odpovedať?

07. 1. 2020

5 min.

Aké sú vaše silné a slabé stránky? A ako na túto otázku správne odpovedať?
autor
Marie Polášková

Marie Polášková působila jako šéfredaktorka několika firemních magazínů, v současné době se věnuje práci na volné noze.

Na pracovnom pohovore sa hovorí predovšetkým o profesijných kvalitách kandidáta. Prekvapivo rýchlo sa však pohovor môže zvrtnúť do dosť osobnej sféry. Personalistu poznáte sotva desať minút a už na vás páli otázku, ktorá, ak ju chcete pravdivo a úprimne zodpovedať, vyžaduje vysokú úroveň sebareflexie. Vyhnite sa trápnemu tichu po zaznení otázky: „Aké sú vaše silné a slabé stránky?“ Vopred sa pripravte nielen na to, o akých vlastnostiach chcete hovoriť, ale aj na to, ako všetko správne podať, aby odpoveď hrala vo váš prospech.

Hneď na začiatku je potrebné priznať, že pýtať sa kandidáta na jeho silné a slabé stránky je dnes v HR svete už tak trochu prežitok. Každý uchádzač o nové zamestnanie by si mal byť vedomý svojich silných stránok a hodnôt, ktoré môže do firmy svojím nástupom priniesť. Personalisti by mali byť schopní odhaliť potenciálne nedostatky pre výkon povolania iným spôsobom než priamou otázkou na silné a slabé stránky. Navyše, po zadaní správnej frázy do vyhľadávača nájdete obratom zaručené rady, čo povedať. Vo finále taká odpoveď o kandidátovi nič nevypovie. Preto ju personalisti väčšinou neradi používajú.

„Takmer každý vie, ako správne odpovedať: ‚Pracujem dobre a rád v tíme, ešte lepšie sám. Skvelo komunikujem a som priateľský. Z tých slabších stránok by som uviedol, že som až príliš starostlivý a pracovitý, neodchádzam od nedokončenej práce…‘ Tak toto, prosím, vynechajte vždy,“ radí Jiří Havel, šéf personálneho oddelenia lízingovej spoločnosti ARVAL CZ . Dodáva, že podstata otázky, ktorou je zistiť, prečo sa kandidát hodí na danú pozíciu a do danej firmy, je správna, forma je však nevhodná.

Vyhnite sa univerzálnym odpovediam

Ak sa predsa len stretnete s priamou otázkou na silné a slabé stránky, personalisti ocenia úprimnosť. „Naozaj si cením to, keď kandidát pri pohovore nič nepredstiera a odpovedá úprimne, nie ako kniha s perfektne naučenými ideálnymi odpoveďami,“ komentuje HR špecialistka skupiny Unipetrol, Anna Horáková.

Nikola Makovská z personálnej agentúry Manpower Group doplňuje: „Každý uchádzač je iný a mal by sa vyhnúť univerzálnym odpovediam, ako sú ‚flexibilita, tímový duch či priateľské vystupovanie‘. Uchádzač nemôže do detailov vedieť, akého človeka personalista hľadá. Často rozhoduje aj uchádzačova emocionálna inteligencia a personalistov názor na to, či je tento kandidát adaptabilný do tímu. Vyplatí sa preto na nič sa nehrať a dať zelenú svojmu ‚pravému ja‘.“

Získajte spätnú väzbu

Myslíte si, že len vy sami viete najlepšie, v čom excelujete, a na čom je, naopak, potrebné zapracovať? Ruku na srdce. Málokto k sebe dokáže byť naozaj úprimný. Byť pri posudzovaní samého seba stopercentne objektívny vyžaduje hlboké porozumenie vlastnej osobnosti a motívom svojho správania. Toho je väčšina z nás schopná až neskôr, po skončení produktívneho veku. Niekto má skrátka tendenciu sa preceňovať, iný zas podceňovať. Personalisti preto radia hľadať odpoveď u tretej strany.

„Spýtajte sa kolegov alebo svojich blízkych, aké vlastnosti si na vás vážia, čo im na vás vadí alebo čo z vášho správania im nie je príjemné. Zrkadlo, ktoré vám nastavia, vás privedie k pomenovaniu týchto vlastností a možno i k zamysleniu sa nad tým, či svoje správanie môžete ešte v niečom vypilovať alebo zmeniť,“ odporúča Markéta Fischerová, HR manažérka reklamnej agentúry Optimist Czech.

Nikola Makovská zas radí pri príprave na tieto otázky vychádzať z posledného zamestnania a pracovnej náplne. „Uchádzač by sa mal sústrediť na to, v čom v práci vynikal, a od toho odvodiť svoje silné stránky. Ak ide o čerstvého absolventa, to isté je možné vyčítať aj zo školského prostredia. Aj tam sa kandidát určite stretol so skupinovými úlohami, pri ktorých sa už jeho silné stránky mohli prejaviť. Naopak, nervozita a nechuť voči plneniu niektorých úloh poukazuje na kandidátove slabé stránky, pri ktorých by mal personalistu upozorniť na odhodlanie na nich v budúcnosti pracovať.“

Pomenujte svoje silné stránky

Keď budete hovoriť o svojich silných stránkach, je vhodnejšie zamerať sa na jemné zručnosti (soft skills), ako sú napríklad dobré vyjednávacie schopnosti, na to, že ste tímoví hráči, ovládate skvelo time management, dokážete pracovať pod tlakom alebo ste schopný skvelo riešiť krízové situácie. Na zhodnotenie tvrdých zručností (hard skills) má totiž personalista v rukách oveľa viac prostriedkov. Napríklad portfólio, ukážky z predchádzajúceho zamestnania alebo jazykové testy. Ak aj napriek tomu chcete zdôrazniť niektorú zo svojich tvrdých zručností, zamerajte sa na tie, ktoré sú relevantné.

Pomenujte svoje slabé stránky

Každý zamestnávateľ ráta s tým, že máte aj nejakú slabú stránku, preto nemá zmysel vyhýbať sa odpovedi. „Nemyslím si, že existuje ideálna odpoveď na otázku, aké sú vaše slabé stránky. Jediná nesprávna je podľa môjho názoru tá, keď kandidát žiadne slabé stránky nemá,“ zdôrazňuje Markéta Fischerová.

Vedieť sformulovať svoje horšie vlastnosti svedčí o osobnej vyzretosti a pre personalistu je dôležitejšia úprimnosť a ochota na slabinách zapracovať. Môžete hovoriť o jemných zručnostiach, trebárs o netrpezlivosti, tendencii naberať si toho na seba príliš mnoho alebo o inklinácii k prokrastinácii, ale tentoraz sa nemusíte báť zájsť ani do oblasti tvrdých zručností, akú sú trebárs horšie matematické zručnosti alebo neznalosť určitého softvéru.

Uveďte kontext

Máte solídny zoznam svojich silných i slabých stránok. Len vymenovať ich však na pohovore nestačí. Dôležité je aj vhodne ich podať a uviesť kontext, ktorý pomôže personalistovi urobiť si o vás správnu predstavu. „Ako personalistu by ma potešilo, keby kandidát uviedol na konkrétnom príklade, kedy k takému správaniu dochádza, za akých okolností a či sa (v prípade slabých stránok) kandidát snaží o patričné riešenie takých situácií, alebo či sa snaží pracovať na zlepšení slabých stránok. Silné stránky kandidáta sú často viditeľné podľa jeho úspechov, ale opäť záleží na tom, či ich kandidát vie správne pomenovať a je si ich vedomý,“ podotýka Markéta Fischerová.

Hľadajte súvislosť s pracovnou náplňou

Skúste zladiť svoje prednosti s tými, ktoré od vás očakáva budúci zamestnávateľ. Najjednoduchšou cestou bude preštudovať si popis práce v inzeráte. Rovnako postupujte aj pri hľadaní slabín, ale opačným smerom. Pokiaľ sa uchádzate o pozíciu redaktora, uvádzať ako slabosť neznalosť gramatiky nie je najlepší nápad.

Dobré je zistiť, aká firemná kultúra panuje v spoločnosti, do ktorej chcete nastúpiť. Je to dynamický startup? Zdôraznite svoju schopnosť rýchlo sa rozhodovať alebo zvládnuť nové situácie. V konzervatívnom korporáte vyzdvihnite svoj zmysel pre detail a zodpovednosť. Buďte úprimní nielen voči personalistovi, ale i voči sebe. Pokiaľ ste ako neriadená strela, ktorá srší kreatívnymi nápadmi, poriadne si rozmyslite, či bude konzervatívna korporátna spoločnosť pre vás to pravé.

Pre také momenty môžu byť podľa Petry Rotkovej, personalistky výskumnej spoločnosti Ipsos, vhodné osobnostné testy. „Podstúpiť testy pomáha kandidátom vybrať si prácu, ktorá im pôjde a bude ich baviť,“ dodáva.

Vyhnite se humblebraggingu

Čo sa týka slabých stránok, je pre vás zásadné správne ich odprezentovať. Určite nechcete vyvolať dojem ako niekto, kto sa ľutuje. Zároveň sú personalisti alergickí aj na tzv. humblebrag taktiku (pochádzajúci zo slova „humble“, čiže skromný, a „brag“ – chvastať sa). Pri nej uchádzači uvádzajú svoje prednosti ako slabiny. Napríklad: „Som až prehnane dochvíľny. Niekedy bývam až príliš punktičkárska.“ Namiesto toho si vopred pripravte, do akých situácií vás vaša slabosť dostala, čo si z toho odnášate a čo robíte pre to, aby sa to už neopakovalo. Verte, že taká sebareflexia v personalistovi zarezonuje.

K veci a stručne

Odpovedi na otázku, aké sú vaše silné a slabé stránky, nemusíte venovať polovicu času z celého pohovoru. Ako znie známe klišé: myslite na kvalitu, nie na kvantitu. Sústreďte sa teda radšej na dve – tri slabé alebo silné stránky, ktoré rozviniete do hĺbky.

Príklad silnej stránky

Dokážem dobre pracovať pod tlakom. Počas mojej konzultantskej praxe som často musela prezentovať prácu vysoko postaveným predstaviteľom firmy. Vďaka tomu som sa naučila hovoriť sebavedomo a jasne o veciach, o ktorých som sa dozvedela iba deň vopred. Často ma prerušovali a kládli mi otázky ohľadne doplňujúcich faktov. Vďaka tomu som si zdokonalila aj schopnosť improvizovať. Verím, že oboje využijem aj v role tlačovej hovorkyne.

Príklad slabej stránky

Mám tendenciu prokrastinovať. To sa naplno prejavilo, keď som pracoval na veľkom projekte a precenil som objem práce, ktorú dokážem zvládnuť na poslednú chvíľu. Prácu som stihol odovzdať len tak-tak, následkom čoho sa môj nadriadený dosť stresoval. Potom som sa začal viac venovať time managementu a s nadriadeným som sa dohovoril na praktických kurzoch.
Ako užitočná pomôcka sa javí vytvoriť si minimálne týždeň vopred detailný plán všetkého, čo je potrebné stihnúť, a táto technika naozaj funguje.

Silné a slabé stránky v kocke

  • Uistite sa, že vaša odpoveď je relevantná k pozícii uchádzača o konkrétne pracovné miesto.

  • Neľutujte sa ani sa nevystatujte.

  • Neobmedzujte sa tým, že sa budete zaoberať len slabosťami.

  • Neodbiehajte od témy a nehovorte o tom, čo nesúvisí s prácou.

  • Buďte konkrétni a vždy uveďte príklad.

  • Snažte sa nepôsobiť príliš silene.

Hoci chcete urobiť pre prípravu na pohovor maximum a vaším hlavným cieľom je zahviezdiť, nestresujte sa príliš. Výpoveď o silných a slabých stránkach nikdy nebola a nebude pre dobrého personalistu dôvodom na rozhodnutie o prijatí či neprijatí do zamestnania. Je to len jeden dielik celkovej skladačky, ktorú na pohovore dávate spoločne dohromady.

Foto: WTTJ

Preklad: Zita Mudráková

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy
Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?

Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle

Preskúmať pracovné miesta