Covidová etiketa v kanceláři: Když vaši kolegové nedodržují pravidla

26. 11. 2020

4 min.

Covidová etiketa v kanceláři: Když vaši kolegové nedodržují pravidla
autor
Jelena Prtoric

Journalist

Každý z nás už asi v kanceláři zažil kolegu, co nechápe pojem „osobní prostor“ a co vždycky stojí příliš blízko k člověku, se kterým mluví. V éře covidu-19 je ale takové chování nejen nepříjemné, ale i potenciálně zdraví nebezpečné.

Vláda skrz ministerstvo zdravotnictví doporučuje všude, kde to okolnosti dovolují, práci z domova. Ne u všech profesí je ale práce na dálku možná. Zaměstnavatelé po celé zemi v reakci na pandemii zavedli na pracovištích bezpečnostní opatření v souladu s doporučeními vlády. Mezi ta nejběžnější patří udržování rozestupu, důkladné mytí rukou a reorganizace pracovního prostoru a pohybu lidí tak, aby se zaměstnanci méně potkávali. Pracovníci musejí navíc povinně nosit roušky.

Co ale máte dělat, pokud se některý z vašich kolegů navzdory všem těmto opatřením rozhodl pravidla porušovat a opakovaně nedodržuje potřebný odstup? Případně nenosí roušku nebo vůbec nepoužívá dezinfekci? Zeptali jsme se Garyho Cooksona, HR experta a ředitele britské společnosti EPIC HR, jak tuto nepříjemnou situaci řešit.

Snažte se pochopit, proč se daný kolega chová tak, jak se chová

Možná je váš kolega konspirační teoretik a věří, že vir byl vytvořen a schválně vypuštěn do společnosti, aby nás vlády mohly pomocí očkování očipovat. V takovém případě mu bude asi těžké domluvit. Možná ale porušuje pravidla z jiných důvodů.

„Je možné, že to dělá neúmyslně. Že o tom neví,“ říká Cookson. „Někteří lidé prostě nevnímají, jak nesví jste z toho, že stojí blízko.“ Pokud se jedná o tento případ, jednoduše dotyčnému kolegovi krátce a klidně vysvětlete, co vám vadí, a možná to bude stačit k tomu, aby si uvědomil nevhodnost svého chování a aby s ním přestal.

Další možností je, že se danému člověku nechce dodržovat pravidla, protože s nimi nesouhlasí. „Možná s ním nikdo pravidla předem nekonzultoval a má pocit, že byla nastavena schválně proti němu. Nebo má na věc jiný pohled, ale nikoho to nezajímá. Takový člověk pak často svému okolí dává najevo nesouhlas s pravidly tím, že je porušuje,“ říká Cookson. Někdy pracovník dává podobné pocity najevo tím, že pravidla vyloženě neporušuje, ale že dodržuje jenom to zcela nejnutnější minimum.

V ideálním případě by měli manažeři takovému chování předcházet tím, že předem konzultují pravidla se všemi zaměstnanci.

Rozmyslete si další postup

Ať už dotyčného kolegu k jeho chování vede cokoliv, musí s tím přestat. Přinášíme vám několik tipů, jak takovému kolegovi, který vás znervózňuje a ohrožuje, čelit.

Jděte příkladem

V prvé řadě je nutné, abyste vy sami dodržovali pravidla, na jejichž porušení si chcete stěžovat. „Pokud kolegovi řeknete, že stojí moc blízko, musíte především vy sami udržovat dostatečný odstup od ostatních,“ říká Cookson. „Jestliže jste rozčilení, možná budete mít tendenci na dotyčného mluvit zvýšeným hlasem z blízké vzdálenosti, ale tomu byste se měli vyhnout.“

Použijte model EEC pro dávání zpětné vazby

Nesnažte se kolegu poučovat nebo mu nadávat. Raději použijte metodu EEC (Example, Effect, Change). Jedná se o jednoduchý, ale účinný nástroj, který vám pomůže dávat ostatním zpětnou vazbu a který ve své personalistické praxi často využívá i Cookson. „Je to takový dospělý přístup, díky kterému spíše dosáhnete toho, čeho dosáhnout chcete,“ říká. Jak tedy model EEC funguje?

  • Example (Příklad). V první fázi byste měli kolegovi vysvětlit, co přesně udělal špatně. A měli byste uvést jasný příklad. Třeba: „Stál jsi moc blízko a ani jsi neměl roušku.“
  • Effect (Dopad). Dále vysvětlete, jaký na vás jeho chování mělo dopad. „Cítil jsem na sobě tvůj dech a bylo mi to tak nepříjemné, že jsem se ani nemohl soustředit na to, co říkáš.“
  • Change (Změna). V poslední fázi řekněte, co by měl kolega dělat propříště jinak. Například: „Až spolu budeme mluvit příště, mohl by sis vzít roušku nebo alespoň stát dál?“

Je zcela klíčové, jakým tónem tuto promluvu pronesete a jaké u toho budete vydávat neverbální signály. Musíte zůstat zcela klidní a vyhnout se tak konfrontaci.

Řešte záležitost s nadřízeným

Pokud se vám nepodaří promluvit danému kolegovi do duše, budete asi muset situaci řešit na vyšší úrovni. Tím se ale nemyslí, že dotyčného vezmete za límec a dotáhnete ho do kanceláře vašeho šéfa.

„Pokud oba dva najednou přijdete za vaším společným nadřízeným a řeknete mu, že se hádáte a že vás má rozsoudit, budete působit dětinsky jako dva sourozenci, co se před rodiči hádají, kdo z nich rozbil hračku. V takové situaci je pro rodiče (i pro manažera) těžké spor nějak rozsoudit, a stavíte tak nadřízeného do patové situace,“ říká Cookson.

Navíc by si v takovém případě váš nadřízený asi stejně nechal nějaký čas, aby si celou záležitost rozmyslel, a vy byste byli frustrovaní z toho, že se vám nedostalo okamžitého zadostiučinění.

… ale písemně

Cookson tedy radí spíše záležitost řešit formou e-mailu nebo textové zprávy. Nejdříve svoje obavy a stížnosti napište dotyčnému kolegovi a upozorněte ho, že v případě, že se věc bude opakovat, budete nuceni ji řešit s vedením. A teprve pokud se situace nezlepší, obraťte se buď na nadřízeného nebo na HR oddělení. Při případném osobním jednání na toto téma navíc bude druhá strana (nadřízený nebo personalista) díky vašemu písemnému popisu na setkání lépe připravena.

„Vždycky je lepší celou záležitost řešit v klidu. Nenechte situaci na osobní rovině eskalovat do přehnaných rozměrů a spíše věc později v poklidu řešte se svým nadřízeným,“ říká Cookson. „Vhodnou variantou není ani jít rovnou za vedením za zády dotyčného kolegy.“

Znejte svá práva

V drtivé většině případů budete schopni situaci vyřešit přímo s kolegou a bude vám k tomu stačit jenom klidná, krátká konverzace. V některých případech budete muset jako mediátora pozvat nadřízeného nebo zástupce HR oddělení. Pokud se situace těmito nástroji nevyřeší, mějte na paměti, že podle § 106 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně ohrožuje jeho život nebo zdraví.

Pokud u vás přetrvávají obavy z toho, jakým způsobem je zajištěna bezpečnost práce na vašem pracovišti (i s ohledem na zdraví a případný přenos onemocnění covid-19), jednou z možností je obrátit se na odbory ve vaší firmě. V případě, že u vás ve firmě odbory nejsou, můžete se obrátit na ČMKOS nebo ASO ČR. Další možností je vznést podnět ke Státnímu úřadu inspekce práce, případně k některému z oblastních inspektorátů práce pro jednotlivé regiony. Jejich seznam i s kontaktními údaji naleznete na stránkách MPSV.

„Požadujte dodržování pravidel ohledně covidu-19 úplně stejně, jako byste to požadovali u všech ostatních pravidel, která zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. Tato pravidla existují proto, aby se ochránily životy lidí a aby se všichni na pracovišti cítili bezpečně – ať už se jedná o opatření proti šíření koronaviru nebo třeba zákaz rozdělávání ohně v interiéru,“ říká Cookson.
„Máte právo vstát a říct: ,Tohle není správné. Chování mého kolegy mě ohrožuje a brání mi v bezpečném výkonu mé práce.“

Přeložil Matěj Moravec

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa