Dokedy mám nárok na čerpanie OČR (ošetrenie člena rodiny)?

Dokedy mám nárok na čerpanie OČR (ošetrenie člena rodiny)?

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorá je poskytovaná z viacerých dôvodov. Poskytuje sa v prípade osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela či manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Ďalším dôvodom môže byť osobná a celodenná starostlivosť o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku.

Od 27.3. 2020 boli vzhľadom na krízovú situáciu a uzatvorenie školských a predškolských zariadení upravené podmienky pre získanie ošetrovného.

Poistenec naň má nárok v týchto jednotlivých prípadoch:

  • Ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dosiahnutia 16. roku veku (ak ide o dieťa nad 11 rokov, je potrebné potvrdenie pediatra).
  • Ak sa stará o dieťa do dosiahnutia 11. roku veku alebo do dosiahnutia 18. roku veku v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
  • Ak sa stará o príbuzného – súrodenca , manžela/manželku alebo rodiča manžela/manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takej osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

Nárok na ošetrovné pretrváva až do doby, keď už ošetrovanie alebo starostlivosť nie je potrebná. Je tu taktiež možnosť prestriedať sa pri ošetrovaní s iným poistencom. V takejto situácii musia poistenci ku koncu každého mesiaca, za ktoré žiadajú vyplatenie ošetrovného, vyplniť a doručiť Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie. Toto vyhlásenie musí obsahovať samostatné prehlásenie o presnom rozdelení dní, tzn. v ktorý deň sa kto staral o dieťa.

Nezabudnite, že ste ako zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci (OČR) a taktiež aj fakt, že na prelome mesiaca bude táto prekážka stále pretrvávať.

  • Pridať medzi obľúbené
  • Zdieľať na Twitteri
  • Zdieľať na Facebooku
  • Zdieľať na LinkedIn

Práca a koronavírus: odpovedáme na vaše otázky

Čiastočná nezamestnanosť, dovolenka, bezpečnosť, nezamestnanosť, pomoc, bonusy, pracovný čas, výpoveď, skúšobná doba... Snažíme sa jasne a výstižne o…

Ako si poradiť s úzkosťou?

Nie je tajomstvom, že človek je spoločenský tvor a odlúčenie od spoločnosti je jedným z najväčších trestov vôbec.

Sledujte nás!

Získajte užitočné rady a informácie o spoločnostiach, ktoré hľadajú zamestnancov, každý týždeň priamo do vášho inboxu.

Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať. Viac o našich zásadách ochrany osobných údajov sa môžete dozvedieť tu

A na našich sociálnych sieťach: