Radikálna úprimnosť: prečo vytvárať v práci kultúru pravdovravnosti?

12. 4. 2021

4 min.

Radikálna úprimnosť: prečo vytvárať v práci kultúru pravdovravnosti?
autor

Kim Scottová už prednášala pre pracoviská najväčších amerických technologických firiem: Youtube, Apple, Google, Dropbox, Twitter… Na základe svojich predošlých skúseností s vytváraním startupov napísala knihu Radical Candor, ktorej titul by sa dal preložiť ako „radikálna úprimnosť.“ Dielo sa stalo skutočným bestsellerom a autorka v ňom vysvetľuje, ako sa stať mocnými vedúcimi bez straty ľudskosti. Kim Scottová v knihe poskytuje jednoduché rady, ktorých účinok je radikálny a slúži na to, aby ste vy a vaši pracovníci pracovali spolu čo najlepšie za pomoci vytvorenia zdravých a pevných vzťahov. V skratke, nepotrebujete byť žralokom s ostrými zubami, aby ste zo svojich pracovníkov dostali ten najlepší výkon!

Osobná starostlivosť = starať sa o každého s ľudskosťou

Autorka opiera svoju argumentáciu o dve základné myšlienkové osi. Tou prvou je „osobná starostlivosť“. Kim Scottová sa vydáva do boja proti negatívnej interpretácii slova „profesionálny,“ ktoré často vnímame ako ukazovateľ nutnosti odsunúť v práci stranou svoje emócie, ľudskosť, prípadne svoju skutočnú identitu. Týmto spôsobom môže profesionalizmus viesť k apatii a trivialite vo vzťahoch voči ostatným – máme tendenciu ich považovať viac za nepriateľov, než za spolupracovníkov. Aby sme boli schopní starať sa denne o ostatných vo firme, musíme sa zbaviť zaužívaného stereotypu o profesionalite.

Podľa Kim Scottovej je z pozície lídra a šéfa firmy vaším cieľom vytvoriť to najlepšie prostredie na to, aby boli vaši zamestnanci samými sebou, a to vrátane ich osobnosti, chýb a emócii. Je preto dôležité zaujímať sa a starať sa o svoju prácu, kolegov a nadriadených. Autorka dokonca hovorí o určitej forme lásky, ktorú by ste si mali vytvoriť voči zamestnancom a firme. Samozrejme, nie v zmysle romantického záväzku, ale v zmysle schopnosti čo najlepšej spolupráce. V práci trávime najviac svojho času, v porovnaní s akoukoľvek inou činnosťou v živote, takže o to viac sa nám oplatí vytvoriť si v nej autentické medziľudské vzťahy, navrhuje Kim Scottová. Nezabúdajme však, že tento prvý veľký princíp nesmie zabraňovať rozhovorom o veciach, ktoré musia byť vyriešené.

Priama konfrontácia = byť úprimný a dovoliť si predložiť spolupracovníkom výzvu

Ako prízvukuje autorka, od útleho veku nás učia, že ak nemáme nič pozitívne, čo by sme povedali, mali by sme byť radšej ticho. To je vec, ktorú sa musíme úplne odnaučiť, pretože ako lídri to máme v popise práce – hovoriť o veciach, ktoré nás trápia. Je to našou morálnou povinnosťou – s vlastnými kolegami musíme byť úprimní a priami. To platí ako pre komplimenty, tak aj pre negatívnejšie a na prvý pohľad drsnejšie stráviteľné kritiky. Ako všetci v kútiku duše dobre vieme, tieto kritiky často poskytujú obrovskú službu tým, ktorým sú adresované. V tejto súvislosti rozpráva Kim Scottová v knihe o svojej návšteve v Google, kedy prvýkrát prezentovala veľký projket. Sheryl Sandbergová jej odporúčala, aby sa zúčastnila kurzu prednášania na verejnosti, pretože mala tendenciu po každých troch slovách hovoriť „hmm,“ čo vytváralo nedôveryhodnosť v jej prednese. Kim Scottová chcela najprv kritiku odstrčiť stranou, ale následne si uvedomila, že pre jej publikum muselo byť hrozne ťažké počúvať ju, a bola prekvapená, že jej doposiaľ nikto neurobil tú láskavosť, aby ju na to upozornil.

Radikálna úprimnosť = kombinácia prvých dvoch princípov

Konečnou etapou je zložitosť schopnosti kombinovať tieto dve osi. Môžeme, napríklad, niekoho úspešne vyzvať, aby niečo dokázal, ale zároveň sa nám nepodarí dať mu najavo, že nám na ňom záleží z ľudského hľadiska. V tomto prípade bude komunikácia s touto osobou vyzerať agresívne, a riskujete, že v očiach vašich zamestnancov budete vyzerať ako odporný a nechutný človek. Najčastejšou chybou však je, že si nedovolíme človeku povedať pravdu, aby sme ho neurazili. V tomto prípade svojich kolegov ochudobňujete o to, čo potrebujú počuť, aby sa mohli posunúť – nezlepšujú sa a nerozumejú tomu, čo je od nich požadované, neučia sa z vlastných chýb, a to ovplyvňuje celkový chod firmy. Kim Scottová uvádza ako príklad Boba, zamestnanca firmy Juice Software, ktorú založila. Všetci mali Boba radi, lebo bol žoviálny sympaťák. Jeho pracovný výkon však nezodpovedal úrovni, ktorú zastával, a Kim vždy radšej uprednostňovala doháňanie jeho chýb namiesto kritiky, ktorá by mu pomohla. Až prišiel deň, kedy mu musela dať výpoveď. Vtedy jej vytkol mlčanie o jeho pracovnom výkone, pretože sám cítil, že má na to, aby sa zlepšil.

Dodržujte tieto pravidlá

Vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam sa Kim Scottovej podarilo vytvoriť zoznam pravidiel, ktoré by sa mali vo firme dodržiavať:

  • Je dôležité, čo si myslia a čo cítia vaši kolegovia v práci: cítia sa dobre na svojej pozícií, cítia sa efektívne a užitočne, keď pracujú? Ak sa niekto potýka s ťažkosťami, požiadajte ho, aby vám povedal, ako mu pomôcť. V skratke, dajte kolegom najavo, že uvítate ich feedback, či už pozitívny alebo negatívny. Môže to vyvolať pocity ostychu, ale je to nevyhnutné. Nájdite formuláciu, ktorá vám príde najprirodzenejšia, napríklad: „Čo by som mohol/mohla urobiť alebo mal/a prestať robiť, aby bol môj život jednoduchší?“ Nasledovať bude moment, kedy by ste mali naozaj počúvať a nenechať sa rozrušiť odpoveďami, nech už budú akékoľvek.
  • Dohliadnite na to, aby ste vašim kolegom poskytli skutočný feedback: poskytnite im kritiku včas a v ten správny moment. Oceňte čo robia dobre a vysvetlite, ako môžu zlepšiť to ostatné.
  • Ostaňte pokorní a mierni. Kim Scottová zdôrazňuje, že je dôležité hovoriť o veciach okamžite, miesto toho, aby ste hromadili výčitky a následne vybuchli. Navyše, je diplomatickejšie kritizovať v súkromí a chváliť verejne. A hlavne, nikdy nevytvárajte dojem, že kritika je osobný útok.
  • Podporujte svoje tímy v tom, aby sa v rámci kolegiálnych vzťahov rešpektovali a správali rovnako. Podporujte dialóg a sprostredkovanie informácií medzi všetkými, aby ste predišli ohováraniu vo firme.
  • Rovnako dôležité je vedieť sa prispôsobiť: každý človek je iný, buďte si preto vedomí rozdielov medzi nimi a pochopte a rešpektujte citlivosť každého z nich.

Na záver Kim Scottová vyzýva lídrov a manažérov k vytváraniu dobroprajnosti v srdci ich organizácií a podpore radikálnej úprimnosti v pracovnom živote. „DOSTAŤ, DAŤ, ODHADOVAŤ, DODÁVAŤ ODVAHU,“ je jej mantra, ktorá dobre vystihuje ochotu zdieľať svoje nápady a kritiky v záujme všetkých zúčastnených. Radikálna úprimnosť nám pripomína, že dodržiavať politicky korektné chovanie často vedie k pasívnej agresivite, ktorá pramení z frustrácie, pokrytectva či manipulácie, preto sa snažme takémuto správaniu čo najviac vyhýbať.

Preložila Dorota Bachratá

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku alebo sa prihláste na odber noviniek, aby sa k vám vždy dostali naše najlepšie články!

Preberané témy