Manažér logistiky: Skrytá sila, ktorá stojí za chodom distribučného reťazca

30. 11. 2019

5 min.

Manažér logistiky: Skrytá sila, ktorá stojí za chodom distribučného reťazca

Wilfried Doucet (41) sa po desaťročnom pôsobení v predaji stal manažérom logistiky pre dámsku značku oblečenia ba&sh. Ich sklad má rozlohu 9000 štvorcových metrov a dodáva tovar do viac než 300 obchodov. Wilfried dohliada na dovoz nového tovaru z výrobných miest, spravuje inventár a objednávky z kamenných predajní a z eshopov. Je to profesia, ktorá vyžaduje vysoko rozvinuté manažérske skúsenosti, akými sú motivácia ľudí, dodržiavanie šialených termínov a organizačné schopnosti.

Ako si sa stal manažérom logistiky?

Svoju kariéru som začal v Office Depot. Osem rokov som tam pracoval ako manažér predajne. Po tejto prvotnej skúsenosti som pracoval pre obchodnú skupinu Auchan a následne pre spoločnosť Cultura, kde som sa staral o služby eshopu. Ako ich manažér logistiky som vyvíjal stratégie internetového predaja pre sortiment rekreačných produktov, od kníh, až po kreatívne pomôcky. Musel som organizovať distribučný reťazec, aby sa tovar fyzicky presúval, a to od prijímania objednávok od dodávateľov, až po distribúciu objednávok zákazníkom. Po viac než štyroch rokoch v Aldi a krátkom čase v spoločnosti Servair ma v októbri 2018 zamestnali ako manažéra logistiky v ba&sh.

Čo všetko spadá pod tvoje pracovné povinnosti?

Dohliadam a koordinujem logistické operácie v sklade, ktorý má viac než 9000 štvorcových metrov a skladuje tovar pre viac než 300 kamenných obchodov. To znamená, že zodpovedám za manažment zásobovania, za prichádzajúci a odchádzajúci tovar, ktorý k nám putuje od dodávateľov a smeruje do obchodov našej značky, k distribútorom iných značiek a k našim internetovým zákazníkom.

image

Aké sú tvoje každodenné povinnosti?

Ako manažér logistiky fungujem ako sprostredkovateľ medzi oddelením nákupu, ktoré koordinuje príjem tovaru, zásobovaním a oddelením predaja, ktoré predáva veci našej značky. V maloobchodnom svete, a to najmä v konfekčnej móde, je náš úspech počas roka závislý od kritických období. Máme výročné súkromné zľavy, sezónne zľavy, koncoročné sviatky a potom vrchol predaja na začiatku každého mesiaca, ktorý odráža obdobie výplat mnohých konzumentov.

Ako manažér logistiky fungujem ako sprostredkovateľ medzi oddelením nákupu, ktoré koordinuje príjem tovaru, zásobovaním a oddelením predaja, ktoré predáva veci našej značky.

Cieľom je zaistiť, že rozvrh pracovníkov, ktorý sa týka prijímania objednávok, správy skladu a prípravy objednávok, je v harmónii a v súlade s našimi cieľmi. Každé oddelenie vo firme, najmä nákupné, dodávateľské a obchodné, môže vďaka tomu lepšie plánovať svoje aktivity. Našou prioritou je zaistiť včasné dodanie tovaru a najvyššiu mieru kvality a kvantity objednávok. Kľúčovým faktorom je v tomto procese práve kontrola zásob.

image

Môžeš nám opísať svoj typický deň v sklade?

Vždy prichádzam ako prvý, približne o pol šiestej ráno. Začnem prehľadom predaja za poslednú noc na eshope, a kontrolou množstva tovaru, ktorý musíme vyslať na predajné miesta. Keď moje tímy dorazia o pol siedmej ráno, rozdelím priority dňa medzi jednotlivé oddelenia, čo môže zahŕňať príjem tovaru, prípravu objednávok, správu vrátenia tovaru, odosielanie internetových objednávok a tak ďalej. Naše ranné mítingy sú najdôležitejšie: svojim zamestnancom musím dodať potrebnú motiváciu k práci, pretože neskôr počas dňa to býva poriadne drsné.

Ráno pripravujeme objednávky z eshopu, ktoré prišli v noci, a dopĺňame zásoby v obchodoch. Zbierame jednotlivé veci v sklade, balíme ich a odosielame. To isté sa deje o 13.00 h., keď spracúvame objednávky, ktoré prišli pred obedom. Ak sa poobede objednávky nahromadia, zopakujeme celý proces, aby sme nemeškali na ďalší deň. Na konci popoludnia posielam report o aktivite skladu manažmentu, v ktorom je zaznamenaný počet odoslaných položiek, akékoľvek manko v sklade, množstvo dodaných položiek a počet vybavených vrátení tovaru. Zvyčajne odchádzam medzi siedmou a ôsmou večer.

Naše ranné mítingy sú najdôležitejšie: svojim zamestnancom musím dodať potrebnú motiváciu k práci, pretože neskôr počas dňa to býva poriadne drsné.

Kto patrí k vašim klientom a aké sú ich konkrétne logistické požiadavky?

Máme celú škálu klientov: zákazník, čo nakupuje na eshope, interní klienti – naše ba&sh obchody, veľkoobchody či distribútori mnohých značiek, ako napríklad Galeries Lafayette. Každú sezónu od nás kupujú rôzny sortiment. Logistický prístup ku každému z týchto troch typov zákazníkov je veľmi rozdielny. Ak chýbajú zásoby externému distribútorovi, strácam predaj. Na druhej strane, ak nastane nedostatok v jednej z našich značkových predajní, zvolím alternatívne technické možnosti, aby som situáciu zvládol. Produkt napríklad môžeme presunúť z iného obchodu, kde je dostupný, prípadne môžeme zabezpečiť, aby bol daný tovar doplnený.

Čo sa týka internetového obchodu, oddelenie logistiky je zodpovedné za minimalizáciu času transportu tovaru zo skladu potom, čo bola urobená objednávka. Keď zákazníci dostanú tovar skôr, ako očakávali, zlepší to ich dojem z nakupovania a služieb. Sú spokojní a je pravdepodobnejšie, že sa na naše stránky vrátia, aby nakúpili znova. Sú to preteky s časom.

Aké najväčšie výzvy riešia manažéri logistiky?

Žiadne dva dni nie sú rovnaké a vždy je čo robiť. Každé ráno zisťujeme, ako bude nasledujúcich pár hodín prebiehať. To znamená, že musíme vedieť, ako rýchlo spravovať objem objednávok, byť vnímaví a pohotoví, najmä čo sa týka kvality našich produktov.

image

Ľudský faktor je nutnou súčasťou tejto práce, pretože sa starám o tím zložený z asi 50 zamestnancov s veľmi odlišnými osobnosťami, s nižšou aj vyššou úrovňou vzdelania. Potrebujem hovoriť tak, aby som bol prístupný všetkým. Keďže práca v sklade je intenzívna a najmä fyzická, musíte svoje tímy úspešne motivovať a byť vždy pripravení komunikovať s nimi dynamicky, plnohodnotne a pozitívne.

Ľudský faktor je nutnou súčasťou tejto práce, pretože sa starám o tím zložený z asi 50 zamestnancov s veľmi odlišnými osobnosťami.

Ako sa ti darí udržiavať svoje pracovné tempo?

Nie som nadčlovek, ale vždy ma bavilo pracovať v rýchlo sa meniacom prostredí. Potrebujem sa hýbať, mať pravidelný kontakt so svojimi tímami. Nikdy som nevedel obsedieť za počítačom celý deň. Nemám na to bunky. Mojím tajomstvom je, že si cez deň pravidelne doprajem krátke pauzy. Vždy, keď môžem, zmením prostredie a dobíjam si baterky. V sklade často organizujeme neformálne stretnutia a rôzne aktivity. To nám pomáha vytvoriť si väzby a udržiavať si dobré kolegiálne vzťahy. Myslím, že je to veľmi dôležité.

Aké vlastnosti musí mať dobrý manažér logistiky?

Musíte byť vždy ochotní detailne a dlho veci pozorovať, vedieť sa postaviť k nečakaným udalostiam, ako sú neskoré zásielky z dôvodu štrajku prepravcov, alebo výrobné problémy v továrňach. Je dôležité vedieť počúvať a rozumieť problémom, ktorým čelia tímy v sklade a iné oddelenia v rámci firmy, aby ste mohli neustále zlepšovať procesy a zaistiť, že všetci medzi sebou spolupracujú.

image

Ktorú časť práce máš najradšej?

V práci ma najviac motivuje snaha zabezpečiť, aby boli moje tímy spokojné a aby mali možnosť rozvíjať sa. Obzvlášť som spokojný vtedy, keď som v spoločnosti ľudí, ktorí sú šťastní, že sú pod mojím vedením, chcú so mnou pracovať a dôverujú mi. V sklade často hovorím, že sme ako rodina, kde je každé víťazstvo výsledkom kolektívneho úsilia. Úspech nás spája. Navyše sa táto profesia neustále mení. Musíme sa neustále snažiť byť lepšími, pracovať na svojej organizácii času a spôsobe práce. Je skvelé počuť, keď nám tímy z obchodov povedia, že ich každodenná práca sa vďaka nám zlepšila.

Čo by si poradil mladým ľuďom, ktorí sa chcú pôsobiť v manažmente logistiky?

Na rozdiel od iných profesií bude logistika vždy neodlúčiteľnou súčasťou obchodu, a to najmä internetového predaja. To však neznamená, že sa môžete spoliehať na svoje vedomosti a zručnosti. Čo sa týka prepravy, strojov a počítačov, nové technológie sa neustále vyvíjajú a majú priamy vplyv na každodenné podnikanie. Musíte byť preto pripravení rýchlo sa prispôsobiť. Ktokoľvek, kto sa chce zamestnať v logistike, musí brať do úvahy, že zajtrajšia realita vyzerá úplne inak než tá dnešná.

image

Preklad: Dorota Bachratá

Zdroj: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy