Cette offre n’est plus disponible.

Kvalitativní výzkumník

CDI
Praha
Salaire : Non spécifié
Télétravail non autorisé

Kantar
Kantar

Cette offre vous tente ?

Otázky a odpovědi ohledně nabídky

Le poste

Descriptif du poste

Kantar rozumí lidem. Ví, jak se rozhodují, co je v jejich rozhodování ovlivňuje, co je v životě motivuje a v neposlední řadě, jaké jsou jejich potřeby ve vztahu k různým kategoriím výrobků a služeb.

Jsme jedna z největších výzkumných agentur na trhu, poskytujeme klientům služby postavené na spolehlivých datech, světovém know-how a na lidech, kteří patří ke špičce ve svém oboru. Jednou z našich výzkumných metod je kvalitativní výzkum v rámci nějž zkoumáme do hloubky postoje, názory, mínění veřejnosti, často v souvislosti s marketingovým výzkumem, průzkumem spotřebitelských návyků či k určení účinnosti reklamy.

Klíčovou roli v úspěšnosti kvalitativního výzkumu hraje samozřejmě kvalitativní výzkumník. Momentálně hledáme kvalitativní výzkumníky na externí úvazek, které baví práce s respondenty, hry s různymi projektivními technikami a psychologická cvičení.

Náplň práce:

  • Příprava scénářů pro kvalitativní výzkum (focus groups, individuální rozhovory, online komunity, aj.) dle požadavků klienta a Kantar standardů
  • Moderování/facilitace focus groups, individuálních rozhovorů, online komunit aj.
  • Zkoumání postojů, zvyků, očekávání, spotřebitelského chování
  • Interpretace neverbální komunikace
  • S co možná největší jistotou zjistit různé postoje k dané problematice a nejdůležitější aspekty, které tyto postoje ovlivňují
  • Vyhodnocovaní výsledků a příprava závěrečné zprávy

Co se bys měl umět a znát?

  • Znalost kvalitativního výzkumu
  • Umění naslouchat
  • Empatičnost a objektivitu
  • Schopnost řídit diskuzi