Od kdy musíte platit zálohy na sociální a zdravotní pojišťovnu?

24. 7. 2020

1 min.

Od kdy musíte platit zálohy na sociální a zdravotní pojišťovnu?

Stát odpustil všem OSVČ povinné placení minimálních záloh na půl roku poté, co Česko zasáhla epidemie nového koronaviru. Cílem tohoto opatření je pomoci především podnikatelům překonat kritické období a umožnit jim v jejich činnosti pokračovat i nadále. Živnostníci s hlavní nebo vedlejší činností navíc o toto odpuštění nemusejí nikde žádat, je zcela automatické a platí až do srpna 2020. Zálohy se tedy budou znovu platit až od září 2020, do té doby nic posílat nemusíte.

Toto nové usnesení se vztahuje pouze na minimální zálohy. Nejnižší možnou zálohu platí ti podnikatelé, kteří v daném roce se svou činností začali, nebo jejich roční hrubý zisk nebyl vyšší než průměrná mzda v zemi. V případě, že odvádíte více než povinné minimum, doplatíte rozdíl mezi vám vyměřenou a minimální zálohou. Tento rozdíl můžete splácet průběžně každý měsíc, jak jste zvyklí, nebo zpětně v ročním vyúčtování na jaře 2021.

Nezapomeňte si však pohlídat termín podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019, který je potřeba podat nejpozději do 3. srpna 2020 a zároveň do tohoto data uhradit doplatek pojistného. Pokud by se tak nestalo, budete opakovaně vyzváni, abyste přehled podali. Za pozdní odevzdání nebo neodevzdání pak hrozí pokuta až
50 000,–, a to platí jak pro přehled na OSSZ, tak u přehledu pro vaší zdravotní pojišťovnu.