Jak je to s ošetřovným na dítě a návratem do práce?

24. 7. 2020

1 min.

Jak je to s ošetřovným na dítě a návratem do práce?

Zaměstnavatel vás nemůže nutit vrátit se do práce, pokud pobíráte ošetřovné na dítě, na které máte v důsledku uzavření školních a předškolních zařízení zákonný nárok. Zaměstnanec je oprávněn pobírat ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího základu a zaměstnavatel následně musí omluvit jeho nepřítomnost v práci za účelem péče o dítě do věku 13 let.

Ani ve chvíli, kdy se školy už postupně otevírají, nemůže zaměstnavatel nutit zaměstnance, aby se vrátil zpátky do práce. Důvod je jednoduchý. Školní docházka je pouze dobrovolná, proto mají rodiče nárok nechat své dítě v domácí výuce až do konce školního roku, pokud tak uznají za vhodné. Ošetřovné mohli za této situace pobírat až do 30. června 2020, než začnou letní prázdniny.

O ošetřovné se žádalo prostřednictvím Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), kterou vydávalo přímo školské zařízení ve dvou vyhotoveních. Zaměstnavatel posléze předal potvrzenou žádost Okresní správě sociálního zabezpečení k dalšímu zpracování a následnému vyplácení příspěvku.

S ohledem na krizovou situaci vláda rozšířila možnost čerpání ošetřovného i na osoby samostatně výdělečně činné. V tomto případě živnostníkům náleželo ošetřovné ve výši 424,– za den, které vydávalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. S koncem školního roku však tento nárok na ošetřovné zaniká.