Co dělat, když mi zaměstnavatel neplatí?

12. 1. 2021

1 min.

Co dělat, když mi zaměstnavatel neplatí?

Kdy to začít řešit

Pokud vám zaměstnavatel dluží výplatu, můžete se bránit podáním výpovědi, tzv. okamžitým zrušením pracovního poměru. To lze učinit 15 dnů po uplynutí doby splatnosti. Ta se počítá tak, že výplatu vám zaměstnavatel musí vyplatit nejpozději do konce následujícího měsíce, například výplatu za duben musíte obdržet nejpozději posledního května. Jestliže mzda nedorazí ani 15 kalendářních dní po uplynutí této lhůty (v našem příkladu do 15. června), můžete zaměstnavateli dát písemnou výpověď, která je platná okamžikem doručení. Neběží žádná výpovědní doba a máte nárok na odstupné ve výši dvou měsíčních průměrných výdělků.

Jak získat zpět peníze

Jen odejít však nestačí – pořád máte nárok na peníze, které vám zaměstnavatel dluží. Nejprve zkuste předžalobní výzvu – písemně ho vyzvěte k úhradě dlužné částky s tím, že pokud tak neučiní, obrátíte se na soud. Pokud zaměstnavatel nezareaguje, podejte návrh na vydání platebního rozkazu, kterým soud zaměstnavateli nařídí zaplatit, co vám dluží.

Jestliže je zaměstnavatel v insolvenci, může zaměstnanci vyplatit dlužné peníze úřad práce. Od něj však lze získat peníze maximálně za tři měsíce, takže dluží-li vám zaměstnavatel více, musíte počkat na výsledek insolvenčního řízení.

Probíraná témata