Soft skills, které v době krize vynikly

18. 5. 2020

5 min.

Soft skills, které v době krize vynikly
autor
Laia Antúnez

Freelance Content Creator

Celosvětová zdravotní krize nás mění ve všech směrech. Uvěznění doma a následná práce na dálku, do které bylo mnoho lidí donuceno, se staly stálým zdrojem učení se nových věcí. Pracovní metody, na které jsme byli zvyklí, se změnily, což nás nutí nejen rozvíjet naše jemné dovednosti, ale také posílit některé, které jsme běžně nepoužívali – a pokud ano, tak jen málo.

Mít komunikační nebo organizační dovednosti, být empatický, mít schopnost vhodně si zorganizovat pracovní dobu, snadno se učit nové věci, schopnost samostatně pracovat atd. Tento seznam tzv. soft skills je nekonečný a hodně důležitý pro to, abychom se jako pracovníci definovali a zároveň odlišili. Hovořili jsme se čtyřmi odborníky z různorodých odvětví o osobních dovednostech, které se během doby opatření dostaly na výsluní.

1. Týmová práce

Lepší komunikace

Andrea je facility manažerkou a mezi její mnohé úkoly patří i řízení úklidových týmů na různých pracovištích. S 90 lidmi na starosti se jasná a stručná komunikace, a to jak v e-mailech, tak i v případě volání, stala klíčovou dovedností jak kompenzovat vzdálenost a optimalizovat čas: „Je to metoda, kterou běžně využívám, a funguje. Teď ji navíc posiluji ještě více, protože počet hovorů a e-mailů se znásobil. Moje maily jsou stručné a funkční. Na rozdíl od dřívějška se teď také snažím vymezit témata a řešit jich více najednou, abych nevolala nebo nepsala e-mail pokaždé, když se objeví nějaký problém.“

Max, umělecký ředitel reklamní agentury, se domnívá, že toto období umožnilo pracujícím získat praxi v používání digitálních komunikačních nástrojů: „V průběhu těchto týdnů se všichni učíme být při rozhovorech prostřednictvím videokonferencí stručnější. Samozřejmě je někdy obtížné zvládat tempo prostřednictvím těchto platforem. A také je znát, že už jsme doma opravdu dlouho. Přesto nám toto všechno pomáhá si zdokonalit schopnost zestručňovat a vysvětlovat a to je na tom to dobré.“

Empatie

Empatie neboli schopnost vcítit se do pocitů druhých je důležitá, abychom mohli zlidštit vztahy, a to i v těch situacích, ve kterých jsme pod velkým tlakem. „S vládními nařízeními se naše situace zkomplikovala a svým způsobem vnímáme větší empatii. Všichni se snažíme, ať už s lepší nebo horší náladou, dělat svou práci a vzájemně se podporovat,“ říká Max. Andrea ještě dodává: „Vždycky jsem měla se svým týmem dobrý vztah a tak to zůstalo i nadále. Myslím si, že nás na úrovni práce tato krize učinila všechny tak trochu lidštějšími.“

2. Přizpůsobení se změnám

Organizace práce

Protože jsme zvyklí na dynamiku pracovního prostředí v kanceláři, je pro nás těžké přizpůsobit se změně prostředí. Některým pracovníkům navíc tato situace zkomplikovala oddělení soukromého a profesního života. Schopnost organizovat si čas se nyní stává prioritou nepostradatelnou pro to, abychom byli výkonní.

To dokázala Laura pracující na pozici asistentky akademického senátu. Je to poprvé, co pracuje na dálku, a s dvouletou dcerou doma bylo opravdu nutné vytvořit si novou rutinu: „Dcera stále vyžaduje velkou pozornost. To je důvod, proč můj partner a já musíme velmi dobře plánovat, zjistit, kdo má který den více práce, nebo kdo má kdy schůzku, a podle toho se zorganizovat tak, abychom v čase, kdy pracujeme, byli opravdu produktivní. Kromě pracovní doby jsme si stanovili i takový rodinný rozvrh, protože jinak by to nešlo.“

Schopnost učit se

Pracovní prostředí se mění závratným tempem, a proto je po celá léta u většiny společností jednou z nejžádanějších dovedností schopnost učit se, známá jako učenlivost. Situace, za které musíme být povinně doma a museli jsme rychle přepnout na práci na dálku, nás v tomto ohledu otestovala.

Johan je mezinárodním kontrolorem ve stavebnictví. Přestože i jeho obvyklá práce zahrnuje domluvu s kolegy, kteří jsou v jiných zemích, jako je třeba Německo nebo Rakousko, vysvětluje, že současná situace mu pomohla objevit nové komunikační aplikace, které dříve nepoužíval, a díky tomu má teď více možností. „Musel jsem se taky informovat o pracovních otázkách v zemích, s nimiž pracujeme: jestli uplatňovali vládní nařízení, nabídli nějakou pomoc atd. To vše ještě posiluje mé znalosti,“ říká Johan.

V případě Maxe, na kterého se vztahovala vládní nařízení, ho situace téměř donutila rozvíjet nové dovednosti, aby se přizpůsobil změnám. „Mimo jiné jsem musel prohloubit své znalosti v oblasti stříhání videí a zvuku. Povedlo se to díky mému velkému úsilí a různým tutoriálům. Mojí agentuře se snížil rozpočet, a tak jsem začal pokrývat i pracovní místa, na která byli dříve najímáni specialisté na volné noze. I když se všechno toto zrodilo z nejisté situace, nakonec to vnímám jako pozitivní zkušenost plnou učení.“

Práce na dálku

„Není to zrovna dovednost, kterou jsem si jakkoli pěstovala, ale uvědomila jsem si, že když dobře plánujete, existuje mnohem více úkolů, které se dají dělat dálku, než jsem si myslela. V mém konkrétním odvětví, to, co selhává, je systém veřejné správy. Ten není připraven na určité procesy, některé jsou pořád zastaralé a vyžadují osobní přítomnost,“ říká Laura. A i když se těší na návrat do kanceláře, všimla si, že práce na dálku má i další výhody: „To, že se vyhnu dojíždění, je velmi praktické a já jsem tak víc produktivní,“ uzavírá.

3. Rozvoj samostatnosti

Lauřino oddělení tvoří dvě pracovnice, takže komunikace a rozdělení úkolů mezi nimi je velmi jednoduché. „Kdybych byla v kanceláři, tak bych se asi kolegyně ptala na více otázek než teď, ale díky vzdálenosti si někdy uvědomíte, že to jsou vlastně nesmysly. V určitém ohledu je to způsob, jak se stát samostatnější,“ říká.

Max s tímto názorem také částečně souhlasí: „Když nepracujete osobně s týmem, který vás podporuje, často se naučíte být samostatnější. Věci, na které jste se ptali týmu nebo úkoly, které jste se pokoušeli splnit rozdělením mezi více lidí, se nyní snažíte zvládnout sami. Na jednu stranu je to dobré, protože vás to posiluje jako profesionála, a na druhou špatné, protože tak děláte práci navíc, která by vám nepříslušela,“ říká Max. Varuje však: „Větší samostatnost nezaručuje plynulost nebo to, že projekt zabere méně času.“

Iniciativa

Spoléhat se na vlastní schopnosti je známkou síly a nyní více než kdy předtím potřebujeme vědět, jak učinit rychlá a pevná rozhodnutí, díky kterým se budeme posouvat vpřed. To je to, co Andrea udělala tváří v tvář potřebě poskytnout materiál svým pracovníkům: „My také používáme roušky, rukavice a čisticí prostředky, ale samozřejmě – zdravotnictví má v současné době přednostní právo si je nakoupit. Musela jsem tak vyvinout vlastní zdroje a vzchopit se, abych byla sama schopná získat tyto produkty jiným způsobem nebo od nových dodavatelů. Je to něco, co běžně nespadalo do mé odpovědnosti, ale rozhodla jsem se o to postarat, aby se zkrátily lhůty a abychom mohli okamžitě zareagovat.“

Sebeovládání

Přizpůsobit se výstřednostem práce doma není snadné: existuje tam tolik rozptýlení, na které nejsme zvyklí, náš pracovní prostor doma možná není úplně nejvhodnější atd. Proto, a také abychom splnili vlastní cíle, si musíme stanovit určitá pravidla a důsledně je dodržovat. Johan uznává, že se musel naučit větší sebekázni: „Doma a s mladým synem, o kterého se starám, není pracovní doba tak produktivní, takže jsem si musel stanovit, které úkoly mají prioritu. V kanceláři to bylo jiné. Teď si ale uvědomuji, že každý den zodpovídám za určitý objem práce, a proto musím nejprve vyřešit to nejdůležitější.“

Řešení problémů

Být rozhodný je vlastnost, která nám u mnohých procesů umožňuje odstranit překážky a při vývoji projektů se například vyhnout stagnaci. V nouzových situacích, jako je ta aktuální, může být zavedení kontroly nad naší prací rozhodující. Moc dobře to ví i Andrea: „V případě, že jedno z našich pracovišť zjistí pozitivní případ COVID-19, musíme být schopni reagovat rychle a okamžitě zahájit proces čištění. Proto, i když jsem 24 hodin denně neustále mezi telefonem a počítačem, v momentě, kdy je načase skončit pracovní den, snažím se mít všechny e-maily ve schránce zkontrolované, aby mi nezůstaly žádné čekající na další den. Každá pošta je oheň a vy ho můžete nechat, až když je uhašený. V tomto ohledu jsem se stala přísnější a vyvíjím na sebe větší tlak, abych byla při řešení každodenních problémů mnohem rozhodnější.“

Přeložila Hana Tlolková

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a užijte si to nejlepší z našich článků.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa