Reptání v práci: utužování vztahů, nebo rozdmýchávání ohně?

14. 1. 2020

4 min.

Reptání v práci: utužování vztahů, nebo rozdmýchávání ohně?
autor
Marlène Moreira

Journaliste indépendante.

Některé věci jsou v práci na denním pořádku: zapomenutá příloha v e-mailu, kolegovy žertíky ve společné kanceláři a pomlouvání v kuchyňce. Ať už svou práci máte rádi, nebo ne, je těžké zdržet se komentářů ohledně firemní kultury, klientů, kanceláře, kolegů, platů nebo šéfů. Běžně se nacházíme v situaci, kdy jsme rozpolceni mezi hlasem naší matky, který říká, že „je nezdvořilé mluvit o lidech za jejich zády“, a rčením, že „hanit nepřítomného je snadné, jelikož se nemůže bránit“. Ale jak poznáme, kdy se nevinné klábosení změní na dětinské drbání? A jsou vůbec drby k něčemu dobré?

Naši předkové, staré drbny

„Neuvěříš tomu, co jsem slyšela. Petr, ten chlápek, co bydlí v jeskyni naproti, prý ukradl kus mamuta náčelníkově ženě!“

Spisovatel Yuval Noach Harari ve své knize Sapiens: A Brief History of Humankind (Sapiens: Od zvířete k božskému jedinci) vysvětluje, že jedna z nejpravděpodobnějších teorií zrodu jazyka je potřeba sdílet informace o světě a dalších lidských bytostech. Podle Harariho jsou drby nezbytné pro stabilní společnost a rozsáhlejší spolupráci, ale jejich existence také objasňuje, jak homo sapiens ovládl planetu. „Spolehlivé informace o tom, komu je možné důvěřovat, umožnily rozkvět malých skupinek, a homo sapiens si tak mohl vyvinout užší a důmyslnější typ spolupráce,“ uvádí Harari ve své knize.

Kdy a kde byly pomluvy vynalezeny, můžeme vystopovat zpět k naší dovednosti vysvětlit hodnoty skupiny a porozumět tomu, co je správné a co špatné. Antropologové tvrdí, že v procesu našeho vývoje sloužily pomluvy k budování společenských vztahů, ale také k vyloučení jednotlivců, kteří do skupiny nezapadají. Když posloucháte dva lidi, kteří nadávají na přílišně ctižádostivého kolegu nebo si stěžují na flákače z jiného oddělení, poznáte tak hodnoty dané firmy mnohem hlouběji než při brouzdání na její intranetové stránce.

Buduje klábosení silnější přátelství v práci?

Reptání v práci a pomlouvání vašich kolegů je především společenskou aktivitou. Díky ní lidé nacházejí společnou řeč. Pokud informace přinášejí moc, pak je jejich sdílení s ostatními silným symbolem důvěry v rámci organizace. „Ačkoliv je dokázáno, že drby někdy mohou vytvářet stresující pracovní atmosféru, výzkum ukazuje, že mají většinou opačný efekt. Když s někým sdílíte drby, vytváříte si s ním osobní spojení, které vám poskytuje společenskou a emocionální podporu,“ říká Joe Labianca, profesor managementu na univerzitě v Kentucky.

Společné nadávání na to, že váš šéf je pes, vzpomínky na vaše rozčarování, když jste slyšeli, kdo všechno v práci zase dostal přidáno, či škodolibý výsměch vaší urputné kolegyni vytváří pocit propojení s každým, kdo sdílí váš názor. Tyto spřízněné duše s vámi pak budou pravděpodobně jednat přátelštěji. Hlavním důvodem této náklonnosti je rys lidského chování, díky kterému máte tendenci upřednostňovat členy skupiny, kteří přemýšlejí stejně jako vy. Jinými slovy, pořádné poklábosení v práci vás sblíží s vašimi kolegy.

Upuštění páry

Nikdo na to není pyšný, ale každý to alespoň jednou za život udělal. Když dáme v reakci na práci či chování kolegy či kolegyně průchod svému podráždění, pomůže nám to vyrovnat se s každodenními nepříjemnostmi, které nám život hází pod nohy. Pro ty v obzvláště náročných profesích to může být dokonce nezbytné. „Drby nám pomáhají budovat komunitu ve ztížených pracovních podmínkách, ale také propagují takový druh komunikace, který umožňuje týmovou soudržnost a zlepšuje kvalitu práce. Stěžování vás zbavuje stresu. Pořádná seance nářku mezi dvěma kolegy je kolektivní obrannou strategií umožňující se vypořádat i s těmi nejnamáhavějšími situacemi,“ říká Caroline Dumasová, pracovní psycholožka. Ta analyzovala výzkum provedený na skupinách nemocničních sester a poukázala na některé formy drbů o pacientech, kolezích či vedení. Když se na něj díváme zvenčí, toto chování se může jevit jako kruté a neobvyklé, ale je to pouze jeden ze způsobů, jak se vypořádat s náročnými pracovními podmínkami.

Stěžování si na ostatní kolem vás je také způsob, jak se ukonejšit v nejistých situacích. Když se zaměstnanci běžně na pracovišti setkávají s hierarchií, která filtruje informace o krizích, stresujících situacích nebo strukturálních změnách, stěžování si je uklidňuje a umožňuje jim nepřímo shromažďovat informace. Podle Labiancy „výzkum ukazuje, že drby často snižují pocit úzkosti u jednotlivců a pomáhají jim se vypořádat s nejistotou.“

Příležitostí k drbání v kanceláři však ale může ubývat. Rostoucí počet firem totiž svým zaměstnancům nabízí flexibilní práci či práci na dálku a vedení firem často vynakládá velké úsilí na to, aby podpořilo efektivitu a dobrou vůli na pracovišti. Dumasová však trvá na tom, jak důležité je mít možnost ventilovat a vyjádřit své frustrace: „Je zřejmé, že úbytek těchto skulinek, tedy neformálních prostor pro diskusi během pracovní doby, které jsou zvláště úrodné pro drby a každodenní pracovní komunikaci, zabraňuje zaměstnancům podělit se o svoje osobní frustrace. Mají pak tendenci svou nespokojenost dusit v sobě a hledat jiné způsoby vyjadřování svých emocí, které mohou být škodlivější.“ Takže co se týče upouštění páry, drbání je vlastně ochranné opatření. A když nemají lidé dostatek prostoru vybít se v práci, nosí si své problémy s sebou domů.

Na tenkém ledě: když věci zajdou příliš daleko

Ačkoliv samotné stěžování si či pomlouvání může teoreticky posloužit jako obranný mechanismus či prostor ke společenským interakcím, tento zvyk s sebou přináší také jistá rizika. „V momentě, kdy nejsme obklopeni kolektivem, se tyto formy projevu přemění v individuální obranné strategie, které pak využívají ti, kteří se se škodlivými pracovními následky musejí vypořádat sami. Tyto strategie mohou vyústit v bagatelizování problémů a vypěstování si mimo jiné jakési nadřazenosti, která nám má sloužit v boji se strachem,” vysvětluje Dumasová. Ve výsledku to může vést k ubližování ostatním a poškozování celkového pracovního prostředí.

Na úrovni mezilidských vztahů může toto chování pošpinit vaši pověst. Kritika, která je nepřiměřená či není v souladu s hodnotami dané skupiny, může ovlivnit způsob, jakým se na vás ostatní dívají.

Kromě toho může pomlouvání ovlivnit vaše duševní zdraví.Studie zveřejněná v časopise Journal of Applied Psychology ukazuje, že stěžování si na práci z nás vysává notnou dávku potřebné energie. „Udržování se v neustálém stavu bdělosti je vyčerpávající,“ tvrdí autoři studie. Studie potvrzuje, že lidé, kteří tráví hodně času stěžováním si v kanceláři, mají větší tendenci k roztěkanosti a k nižší angažovanosti v práci v porovnání s těmi, kteří aktivně předkládají možná řešení ke zlepšení problémové situace.

Ať už je to jakkoliv, když vezmeme v potaz množství času, které strávíme na pracovišti obklopeni kolegy, je přirozené, že jsou kancelářské drby na denním pořádku. V malých dávkách mohou být považovány pouze za malou neřest, jelikož, podobně jako hořká čokoláda, můžou být zdraví prospěšné. V nadměrném množství nám však vedlejší účinky této společenské aktivity mohou uškodit.

Foto: WTTJ

Překlad: Jindřich Klimeš

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa