Nadávanie na prácu: utužuje vzťahy, alebo múti vody?

14. 1. 2020

4 min.

Nadávanie na prácu: utužuje vzťahy, alebo múti vody?
autor
Marlène Moreira

Journaliste indépendante.

Niektoré veci sú jednoducho súčasťou pracovného života: napríklad to, že zabudnete pripojiť prílohu k emailu, kolegove trápne vtipy na chodbe alebo chvíľky klebetenia pri káve. Či už svoju prácu milujete, alebo nie, je ťažké mlčať v diskusii o kultúre na pracovisku, o klientoch, kancelárskych priestoroch, kolegoch, platoch a šéfoch. Nie je neobvyklé byť v rozpore s hlasom matky vo vašej hlave, ktorý hovorí: „Je neslušné ohovárať druhých,“ ale ani ignorovať staré príslovie: „Čo oči nevidia, to srdce nebolí.“ Kedy sa však nevinná debata strhne na manipulatívne klebetenie? A čo ak sťažovanie sa má svoje opodstatnenie?

Naši predkovia boli klebetníci

„Nebudete tomu veriť, ale viete, že Peter, týpek, čo býva v jaskyni oproti, ukradol kus mamuta náčelníkovej žene?“

Vo svojej knihe Sapiens, Stručná história ľudstva autor Yuval Noah Harari vysvetľuje, že jednou z najpravdepodobnejších teórií o vzniku jazyka je potreba rozširovať informácie o svete a o ostatných ľuďoch. Podľa autora je klebetenie nielenže zásadným pilierom stabilnej spoločnosti a spolupráce vo vyšších komunitných celkoch, ale už len jeho existencia vysvetľuje, ako sa Homo sapiens stal dominantným druhom planéty. „Šírenie spoľahlivých informácií o tom, komu môžeme dôverovať, umožnilo malým skupinkám, aby sa rozrástli do väčších, a Sapiens si tak mohol vytvoriť sofistikovanejšie spôsoby spolupráce,“ vysvetľuje vo svojej knihe Harari.

Klebetenie sa začalo našou schopnosťou vyjadrovať hodnoty skupiny. Klebetenie nám pomáha pochopiť, čo je správne a čo nie. Antropológovia tvrdia, že z hľadiska evolúcie nám klebetenie nielenže slúžilo na vytvorenie sociálnych väzieb, ale aj na to, aby izolovalo jednotlivcov, ktorí neboli v súlade so zvyškom skupiny. Keď budete počúvať dvoch ľudí, ako sa sťažujú na príliš snaživého kolegu alebo na iné oddelenie, v ktorom sa flákajú, poskytne vám to viac informácií o firemných hodnotách než čokoľvek, čo sa mihne na firemnom intranete.

Vytvárajú klebety v práci silnejšie priateľstvá?

Sťažovanie sa na prácu a ohováranie kolegov je predovšetkým spoločenskou aktivitou. Pomáha ľuďom nájsť spoločnú reč. Informácie majú moc a ak sa o ne delíme s ostatnými, sú mocným symbolom dôvery v rámci vzťahov v rôznych organizáciách. „Je pravda, že klebety občas vytvoria v organizácii atmosféru strachu, ale výskum dokázal, že v konečnom dôsledku nastáva opačný efekt. Tým, že rozširujeme klebety, vytvárame osobný kontakt, čo nám poskytuje sociálnu a emocionálnu podporu,“ tvrdí Joe Labianca, profesor manažmentu na Kentuckej univerzite.

Či už opisujete strasti a radosti práce, ktoré zažívate so svojím šéfom, farbisto rozprávate o svojej nespokojnosti s posledným plošným rozhodnutím o povýšeniach, alebo sa tajne uchechtávate na obsedantno-kompulzívnej poruche svojho kolegu, vytvárate tak prepojenie so všetkými, ktorí majú rovnaký názor ako vy. Je potom pravdepodobnejšie, že vám budú kolegovia viac vychádzať v ústrety. Je to preto, lebo jednou z vlastností ľudského správania je uprednostňovanie členov svojho kmeňa, resp. svojej vlastnej skupiny, teda tých, ktorí rozmýšľajú ako vy. Inými slovami, ľudí združuje možnosť občas si dobre zanadávať v práci.

Vypustiť paru

Nikto na to nie je hrdý, ale každý tomu v istom bode vo svojom živote podľahne. Vyjadriť nespokojnosť s prácou alebo správaním kolegu nám pomáha vyrovnať sa s drobnými nepríjemnosťami každodenného života. Pre tých, ktorí pracujú v obzvlášť náročných zamestnaniach je to dokonca nutnosťou. „Nielenže klebety vytvárajú komunitu v ťažkých pracovných podmienkach, ale tiež podporujú druh informačnej výmeny, ktorá zjednodušuje tímovú súdržnosť a zlepšuje kvalitu práce. Sťažovanie sa uvoľňuje tlak. Slušná dávka frfľania medzi dvoma kolegami je kolektívnou defenzívnou stratégiou, ktorá umožňuje čeliť aj tým najnáročnejším situáciám,“ vysvetľuje psychologička Caroline Dumas. Dumas sledovala výskum, ktorý bol vedený na skupinách nemocničných sestier. Všimla si, že niektoré formy klebiet o pacientoch, kolegoch alebo administratíve, ktoré môžu nezasvätenému pripadať ako kruté a nezvyčajné, sú jednoducho len jednou z ciest, ako sa vyrovnať s náročnými pracovnými podmienkami.

Sťažovanie sa na ľudí okolo seba vám tiež poskytuje spôsob, ako získať pocit istoty v situáciách, keď ju nemáte. Konfrontujeme sa s pracovnou hierarchiou, ktorá filtruje informácie o krízach, stresových situáciách alebo štrukturálnych zmenách, a preto sťažovanie sa dodáva zamestnancom pocit istoty a umožňuje im získavať informácie nepriamym spôsobom. Labianca vysvetľuje: „Výskum dokazuje, že klebety často redukujú u jednotlivcov pocit úzkosti a pomáhajú im vyrovnať sa s neistotou.“

Možnosti kancelárskeho klebetenia sú však čoraz zriedkavejšie. Rastúci počet firiem začína ponúkať svojim zamestnancom flexibilný, resp. vzdialený pracovný pomer. Niektoré manažérske techniky sa vehementne usilujú o podporu efektivity a dobroprajnosti na pracovisku. Dumas trvá na tom, že je dôležité mať príležitosť ventilovať a vyjadriť svoje frustrácie: „Je jasné, že eliminácia týchto priestorov – neformálnych miest na diskusiu počas pracovnej doby, ktoré priťahujú klebetenie a komunikáciu o každodennom pracovnom živote, zabraňuje zamestnancom hovoriť s ostatnými o svojej frustrácii. Učí ich o svojej nespokojnosti mlčať. Nabáda to k hľadaniu iných foriem vyjadrovania sa, ktoré sú niekedy škodlivé.“ Vypúšťaním pary sa vytvára obranný mechanizmus nadávania a sťažovania sa. Navyše, ak naň máme obmedzené možnosti, väčšina ľudí si svoje sťažovanie vezme domov so sebou.

Šikmá plocha: keď to zájde priďaleko

Aj keď môže sťažovanie sa a ohováranie teoreticky slúžiť ako obranný mechanizmus alebo môže pomôcť pri vytváraní sociálnych väzieb, tento zvyk so sebou nesie riziká. „Niekedy, keď už kolektív neexistuje, sa tieto spôsoby vyjadrovania pretvoria do individuálnych obranných mechanizmov. Tie využívajú jednotlivci, ktorí sa ocitnú v izolácii pri riešení určitých škodlivých následkov svojej práce. Tieto stratégie vedú k trivializácii prekážok. Vytvárajú aj určitú nezdravú moc, ktorou sa snažíme prekonať strach,“ vysvetľuje Dumas. Výsledkom je, že tým ublížime citom ostatných, ako aj celkovej pracovnej atmosfére.

Na osobnej úrovni takéto správanie poškodzuje vašu povesť. Kritizovať neprimeraným spôsobom alebo v nezhode s hodnotami skupiny môže ovplyvniť to, ako vás vidia ostatní.

Navyše, ohováranie a sťažovanie sa vám pravdepodobne poškodzuje psychické zdravie. Podľa štúdie publikovanej v Journal of Applied Psychology vás ohováranie oberá o drahocennú energiu. „Byť v stave neustálej ostražitosti je vyčerpávajúce,“ tvrdia autori štúdie. Ich výskum dokázal, že ľudia, ktorí trávia viac času v práci sťažovaním sa, sú väčšinou rozptýlenejší a cítia sa menej zainteresovane vo svojej práci v porovnaní s tými, ktorí aktívne ponúkajú riešenia na dané situácie.

Už je to akokoľvek, pri množstve času, ktorý väčšina z nás strávi v kancelárii v spoločnosti kolegov, sa zdá, že je klebetenie len prirodzenou náplňou konverzácie. V malých dávkach pre nás môže predstavovať previnilé potešenie, pretože má svoje priaznivé účinky na zdravie, rovnako ako napríklad ako tmavá čokoláda. V nadmerných množstvách by však boli nežiaduce účinky naozaj škodlivé.

Foto: WTTJ

Preklad: Dorota Bachratá

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy